PDA

View Full Version : Tháo chạy khỏi các thị trường mới nổiemcungyeukhoahoc
30-09-2015, 12:46 PM
Traders Flee Emerging Markets at Fastest Pace Since 2008
Giới đầu tư tháo chạy khỏi các thị trường mới nổi nhanh nhất kể từ năm 2008
http://images.ndh.vn/Images/Uploaded/Share/2015/06/23/62cdau-co-63ef5.jpg
Investors have pulled$40 billion out of developing economies in the third quarter, fleeing emerging markets at the fastest pace since the height of the global financial crisis.
Các nhà đầu tư đã rút 40 tỷ đô la Mỹ khỏi các nền kinh tế đang phát triển trong quý 3, tháo chạy khỏi các thị trường mới nổi nhanh nhất kể từ giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

The quarterly outflow was the first since 2009 and the biggest since the final three months of 2008, when traders sold $105 billion of assets, according to the Institute of International Finance. The retreat came as data signaled faltering Chinese economic growth, commodity prices slumped and the Federal Reserve moved closer to an increase in the near-zero U.S. interest rates that have supported demand for riskier assets in developing nations.
Dòng vốn rút ra theo quý này là dòng vốn rút đầu tiên kể từ năm 2009 và là dòng vốn tháo chạy lớn nhất kể từ 3 tháng cuối năm 2008, bấy giờ các nhà đầu tư bán ra 105 tỷ đô la tài sản, theo Viện tài chính quốc tế. Họ rút lui khi các dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trì trệ, giá hàng hoá lao dốc và Cục Dự trữ Liên bang sắp sửa tăng lãi suất đồng đô la hiện đang ở mức gần 0%, mức lãi suất ủng hộ nhu cầu đầu tư vào các tài sản nhiều rủi ro ở những quốc gia đang phát triển.

About $19 billion of the selloff was equities, with the remaining $21 billion in debt, the IIF said in a report Tuesday. There were outflows in all three months this quarter.
Theo báo cáo của IIF ra ngày thứ Ba, khoảng 19 tỷ đô la bị bán tháo ra là cổ phiếu, còn lại là 21 tỷ đô la trái phiếu bị bán.

The MSCI Emerging Markets stocks benchmark has declined 20 percent in the past three months, on track for the biggest retreat in four years. Local-currency developing-nation bonds have lost 6.6 percent in dollar terms in the third quarter, according to Bank of America Corp. indexes, the biggest retreat on a quarterly basis since 2011. Currencies from Brazil to South Africa have tumbled, sending a gauge of 20 foreign-exchange rates to a record low.
Chỉ số MSCI theo dõi cổ phiếu các thị trường mới nổi đã giảm 20% trong 3 tháng qua, trùng với đợt tháo chạy lớn nhất trong 4 năm. Trái phiếu bằng đồng nội tệ do các quốc gia đang phát triển phát hành đã giảm giá 6,6% tính bằng đồng đô la trong quý 3. Đồng tiền của các nước từ Braxin đến Nam Phi đều sụt giá, tỉ giá mất khoảng 20% xuống mức thấp kỷ lục.

“Emerging markets should be prepared for corporate distress and sporadic failures in the wake of monetary policy normalization in advanced economies, and where needed and feasible, should reform insolvency regimes,” the IMF report said.
Báo cáo của IMF nêu: "Các thị trường mới nổi nên chuẩn bị trường hợp phá sản nhỏ lẻ và khó khăn của các doanh nghiệp sau khi các nước phát triển chuẩn hoá chính sách tiền tệ, và nếu cần và có thể thực hiện được thì nên cải cách những cơ chế mất khả năng thanh toán."

bloomberg.com

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-29/traders-flee-emerging-markets-at-fastest-pace-since-2008-crisis