PDA

View Full Version : Những chuyện thường làm sai mà không hay biếtemcungyeukhoahoc
04-10-2015, 09:48 PM
Things You've Been Doing Wrong All Your Life
Những chuyện từ trước đến giờ làm không đúng cách
https://www.youtube.com/watch?v=g30sUKhkKqM

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 11:50 AM
Crossing Out Words: Instead of crossing words out with lines, cross them out with letters so they won't be legible.

Xoá Chữ: Thay vì gạch xoá cả dòng, chỉ cần xoá các từ để khỏi đọc được.


http://media4.popsugar-assets.com/files/2013/12/09/928/n/1922441/9e96a2db613b08be_AADKjFM.xxxlarge/i/Crossing-Out-Words.jpg

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 11:57 AM
Organizing Spray Bottles: Use a clothing rod to hang your spray bottles to save space.

Sắp xếp các bình xịt: Dùng thanh nẹp quần áo treo các bình xịt để tiết kiệm không gian.


http://media4.popsugar-assets.com/files/2013/12/09/005/n/1922441/e478799a83204327_80faeae0eebbb46b__1170996.preview .xxxlarge/i/Organizing-Spray-Bottles.jpg (http://www.popsugar.com/smart-living/photo-gallery/34375810/image/34375820/Organizing-Spray-Bottles)

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 12:03 PM
Untying a knot: The trick to untying a knot (http://www.reddit.com/r/LifeProTips/comments/oikye/how_to_open_nearly_any_knot/) is to twist the loose end as much as you can and to push it through the knot.
Gỡ nút thắt: mẹo gỡ nút thắt là vặn đầu dây thòi ra càng nhiều càng tốt rồi đẩy đầu dây này qua nút thắt.


http://media2.popsugar-assets.com/files/2012/12/50/1/192/1922441/5ed28b4f1c7919aa_ChS62.xxxlarge/i/Untying-Knot.jpg (http://www.popsugar.com/smart-living/photo-gallery/34375810/image/34375824/Untying-Knot)

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 12:25 PM
Filling a container with water: If you have a container that can't fit in your sink, carefully position a dustpan (http://www.reddit.com/r/LifeProTips/comments/pi38j/lpt_use_a_clean_dustpan_to_fill_a_container_that) in a way that will funnel the water into the container below.

Đổ nước vào xô: Nếu xô để không lọt trong bồn rửa, hãy cẩn thận đặt ki hốt rác sao cho nước chảy đúng vào xô để bên dưới.

http://media1.popsugar-assets.com/files/2012/12/50/1/192/1922441/e7431af297e61fee_MPK0l.xxxlarge/i/Filling-Container-Water.jpg (http://www.popsugar.com/smart-living/photo-gallery/34375810/image/34375825/Filling-Container-Water)

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 12:29 PM
Keeping cords untangled: Make sure your headphone and charger cords don't get tangled up by using bread ties to keep them in place.
Giữ dây không rối: đảm bảo tai nghe và dây sạc không bị rối bằng cách dùng miếng cột bao bánh mì để giữ dây gọn gàng.


http://media4.popsugar-assets.com/files/2015/01/27/956/n/1922398/55ed3339_10950526_1541576719435052_68524153_nB3s85 k.xxxlarge/i/Keeping-Cords-Untangled.jpg (http://www.popsugar.com/smart-living/photo-gallery/34375810/image/34375826/Keeping-Cords-Untangled)

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 12:34 PM
Packing clothes: Roll up your clothes when packing, because it'll take up less space.
Xếp quần áo vào va-li: Cuộn tròn quần áo lại khi xếp đồ, sẽ chiếm ít chỗ hơn.


http://media3.popsugar-assets.com/files/2012/11/48/4/192/1922441/25fd4dcf539a25dd_690124ca3a1f11e29b6422000a1c00c6_ 7.xxxlarge/i/Packing-Clothes.jpg (http://www.popsugar.com/smart-living/photo-gallery/34375810/image/34375827/Packing-Clothes)

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 12:38 PM
Tacking on keys: Use a staple remover to keep your key ring open when you're adding keys.
Thêm chìa khoá vào khoen: Dùng đồ nhổ ghim giữ khoen móc chìa khoá mở rộng khi móc thêm chìa khoá vào khoen.


http://media4.popsugar-assets.com/files/2015/04/10/773/n/1922398/06668b9c_Screen_Shot_2015-04-10_at_10.33.05_AMwzhyAv.xxxlarge/i/Tacking-Keys.jpg (http://www.popsugar.com/smart-living/photo-gallery/34375810/image/34375837/Tacking-Keys)

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 12:43 PM
Making sandwiches: Cut round sandwich fillings in half (http://www.reddit.com/r/LifeProTips/comments/sqtyh/lpt_dealing_with_round_sandwich_fillings/) to make sure they cover the whole surface of the bread.
Làm bánh xăng-uých : Cắt nhân xăng-uých hình tròn làm đôi để đảm bảo nhân phủ hết mặt bánh.

http://media3.popsugar-assets.com/files/2013/04/25/874/n/1922441/588951f34dd54cb0_dO8m6.xxxlarge/i/Making-Sandwiches.jpg (http://www.popsugar.com/smart-living/photo-gallery/34375810/image/34375844/Making-Sandwiches)

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 12:48 PM
Microwaving leftovers: Dig a hole in your leftovers when heating them up in the microwave so the heat will spread evenly.
Hâm thức ăn thừa bằng lò vi sóng: khoét thức ăn thừa 1 lỗ khi làm nóng bằng lò vi sóng để sức nóng trải đều.http://media4.popsugar-assets.com/files/2013/04/25/989/n/1922441/2358ad6e5ce058d2_4CaoA.xxxlarge/i/Microwaving-Leftovers.jpg (http://www.popsugar.com/smart-living/photo-gallery/34375810/image/34375847/Microwaving-Leftovers)

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 12:50 PM
Heating up food: Place one bowl on top of a cup to make sure both bowls can fit in the microwave at the same time.
Đun nóng thức ăn : đặt một tô lên trên một cái tách để để vừa cả hai tô trong lò.


http://media3.popsugar-assets.com/files/2014/03/17/988/n/1922441/dbc760af4b41393c_fW0SN0a.jpg.xxxlarge/i/Heating-Up-Food.jpg (http://www.popsugar.com/smart-living/photo-gallery/34375810/image/34375850/Heating-Up-Food)

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 12:55 PM
Listening to music on your phone: Put your phone in a cup when playing music to enhance the sound.
Nghe nhạc bằng điện thoại: Đặt điện thoại vào tách khi chơi nhạc để âm thanh hay hơn.


http://media4.popsugar-assets.com/files/2013/07/24/908/n/1922441/1f8c057c2b107bfe_ce7704b0f22411e29d3822000a1f90e8_ 7.xxxlarge/i/Listening-Music-Your-Phone.jpg (http://www.popsugar.com/smart-living/photo-gallery/34375810/image/34375879/Listening-Music-Your-Phone)

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 01:01 PM
Serving drinks: Top drinks with a cupcake liner when entertaining outdoors so you don't have to worry about pesky flies.
Bày biện đồ uống : Che miệng ly bằng khuôn lót bánh cupcake khi chơi ngoài trời để khỏi phải lo bị ruồi quấy rầy.


http://media3.popsugar-assets.com/files/2014/03/17/786/n/1922441/fe14bf9d8831f1f9_mld105794_0810_toppers4_sq.jpg.xx xlarge/i/Serving-Drinks.jpg (http://www.popsugar.com/smart-living/photo-gallery/34375810/image/34376026/Serving-Drinks)

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 01:45 PM
Making iced coffee: Freeze coffee into ice cubes to make iced coffee that won't get diluted by regular ice.
Làm cà phê đá : Để đông đá cà phê thành viên để cà phê đá không bị loãng vì đá thường.http://media2.popsugar-assets.com/files/2015/04/10/791/n/1922398/2915da12_11055961_398753233639269_1244186409_nisMg az.xxxlarge/i/Making-Iced-Coffee.jpg (http://www.popsugar.com/smart-living/photo-gallery/34375810/image/34377066/Making-Iced-Coffee)

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 01:52 PM
Breaking in shoes: You probably loathe breaking in shoes. Just take a thick pair of socks, wear shoes, and then use a hair dryer to blow on the tightest corners. Keep repeating until the shoes fit comfortably!

Mang giày cho quen chân: Có lẽ bạn rất ghét mang giày cho quen chân. Chỉ cần mang 1 đôi vớ dày, mang giày vào, rồi dùng máy sấy tóc sấy góc chật nhất. Lặp đi lặp lại cho đến khi giày vừa chân thoải mái!


http://media3.popsugar-assets.com/files/2014/03/17/852/n/1922441/c3b4979a4c5a252c_stretch_out_your_shoes_formula.jp g.xxxlarge/i/Breaking-Shoes.jpg (http://www.popsugar.com/smart-living/photo-gallery/34375810/image/34377072/Breaking-Shoes)

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 01:58 PM
<figcaption>Tying plastic bags: Instead of tying plastic bags with a rubber band, use the top of a water bottle to screw it shut.</figcaption><figcaption></figcaption><figcaption></figcaption><figcaption></figcaption><figcaption></figcaption><figcaption></figcaption><figcaption></figcaption><figcaption></figcaption><figcaption> </figcaption><figcaption></figcaption><figcaption></figcaption><figcaption></figcaption><figcaption></figcaption><figcaption></figcaption><figcaption></figcaption><figcaption></figcaption><figcaption></figcaption><figcaption></figcaption><figcaption>Cột miệng túi ni-lon : thay vì cột bằng dây thun, hãy dùng phần trên của chai nước để siết chặt túi lại.
</figcaption><small class="source"><figcaption></figcaption></small><small class="source"><figcaption></figcaption></small><small class="source"><figcaption></figcaption><figcaption></figcaption><figcaption><small class="source">

</small> </figcaption></small><small class="source"><figcaption></figcaption></small><small class="source"><figcaption></figcaption></small><small class="source"><figcaption></figcaption><figcaption></figcaption><figcaption></figcaption> </small><small class="source"> http://media2.popsugar-assets.com/files/2014/03/17/896/n/1922441/052452f2303468ba_CDVDV.jpg.xxxlarge/i/Tying-Plastic-Bags.jpg (http://www.popsugar.com/smart-living/photo-gallery/34375810/image/34377737/Tying-Plastic-Bags)
</small>

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 02:04 PM
Freezing ice cream: You've been freezing your ice cream all wrong. Keep it in a ziplock bag when you stuff the tub in the freezer, and your ice cream will stay soft and not harden to the point where you'll have difficulty scooping it.

Để kem trong ngăn đá: Trước giờ bạn đã để kem đông đá sai bét. Hãy giữ lại túi ziplock khi cất đồ trong ngăn đá, và kem sẽ vẫn mềm và không cứng đến mức khó múc ra.


http://media2.popsugar-assets.com/files/2014/03/17/899/n/1922441/6bf019d6f0075fa7_hppY6.jpg.xxxlarge/i/Freezing-Ice-Cream.jpg (http://www.popsugar.com/smart-living/photo-gallery/34375810/image/34377777/Freezing-Ice-Cream)

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 02:30 PM
Slicing watermelons is not the best idea. They should be cut crosswise instead.
Cắt dưa hấu thành miếng không phải là ý hay nhất. Thay vào đó, nên cắt chéo chữ thập.

http://s3.scoopwhoop.com/swet/right/r2.jpg

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 02:30 PM
This is the right way of eating cupcakes
Ăn cupcake đúng cách phải thế này

http://s3.scoopwhoop.com/swet/right/r3.jpg

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 02:32 PM
A glass of wine needs to be held by pinching the stem with your forefinger and thumb. Not by wrapping your hand around it.
Cầm ly rượu bằng ngón trỏ và ngón cái. Không ôm cả bàn tay quanh ly.

http://s3.scoopwhoop.com/swet/right/r4.png

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 02:33 PM
Earphones should be worn by coiling them over the ear.
Nên đeo tai nghe bằng cách quấn vòng trên tai.
http://s3.scoopwhoop.com/swet/right/r5.jpg

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 02:35 PM
A pen should never be held from the top or gripped too tight.


Không bao giờ nên cầm bút bên trên hoặc siết quá chặt.

http://s3.scoopwhoop.com/swet/right/r6.jpg

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 02:40 PM
A pizza should always be held by folding it a little to make a U-shape so as to prevent it from flopping over.
Luôn cầm bánh pizza bằng cách hơi gập bánh lại hình chữ U để bánh không bị oặt ẹo.

http://s3.scoopwhoop.com/swet/right/r7.png

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 02:43 PM
An apple should be eaten top to bottom not by biting into its side.
Táo nên ăn từ đỉnh đến đáy không cắn bên hông.

http://s3.scoopwhoop.com/swet/right/r8.jpg

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 02:45 PM
The right way to enjoy your burger is to place your thumb and little finger at the bottom of the burger and support the top with the other three fingers.

Cách thưởng thức hăm-bơ-gơ đúng cách là đặt ngón cái và ngón út dưới đế bánh và đỡ phần bên trên bằng ba ngón kia.


http://s3.scoopwhoop.com/swet/right/r10.jpg

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 02:49 PM
The right way to hull strawberries is to use a straw.
Cách lấy đài trái dâu đúng cách là dùng một cái ống hút.


http://s3.scoopwhoop.com/swet/right/r11.jpg

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 02:51 PM
The right way to chop mangoes is to cut in cubes before peeling them.


Cách cắt xoài đúng kiểu là cắt thành viên vuông rồi mới gọt vỏ.http://s3.scoopwhoop.com/swet/right/r12.jpg

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 02:55 PM
While tying your shoelaces, the bow must rest horizontally, else you risk them getting untied quickly.
Khi buộc dây giầy, nơ phải nằm ngang, nếu không sẽ bị tuột dây ngay.


http://s3.scoopwhoop.com/swet/right/r16.png

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 02:58 PM
Potatoes can be peeled without a peeler. Simply dunk them in boiling water until tender, then in ice cold water and pull the skin away.
Có thể gọt vỏ khoai tây không cần dao bào. Chỉ cần nhúng vào nước sôi cho đến khi mềm, rồi cho vào nước đá rồi lột vỏ ra.

http://s3.scoopwhoop.com/swet/right/r17.jpg

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 03:01 PM
The right way to make a BLT is to make a lattice with the bacon strips instead of just spreading them over the bed.


Làm BLT đúng cách bằng cách đan lưới các lát thịt muối xông khói thay vì chỉ trải lên mặt bánh.

http://s3.scoopwhoop.com/swet/right/r19.jpg
http://i100.independent.co.uk/image/24343-5fi77f.gif

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 03:08 PM
You should never try to clean a blender by scrubbing it. Instead just add some dishwashing liquid and water, and blend it.
Đừng bao giờ cố làm sạch máy xay bằng cách cọ rửa. Mà hãy cho ít nước rửa chén và nước vào, rồi cho máy xay.

http://s3.scoopwhoop.com/swet/right/r21.jpg

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 03:15 PM
Flossing: Using your thumbs to control the floss when doing your upper teeth and your middle fingers for your lower teeth gives you more control, and lets you pick up speed.

Làm sạch kẽ răng bằng chỉ nha khoa: Dùng ngón cái khi đẩy chỉ vào răng hàm trên và dùng ngón giữa cho răng hàm dưới để dễ điều khiển hơn, và chải răng nhanh hơn.
https://www.youtube.com/watch?t=104&amp;v=SRivxlG8Bmc

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 03:28 PM
Cutting cake: You should actually cut your cake from the middle outwards if you want it to stay fresh.


Nên cắt bánh từ chính giữa dần ra ngoài nếu muốn giữ bánh luôn tươi mới.


http://ak-hdl.buzzfed.com/static/2014-07/10/9/enhanced/webdr08/enhanced-buzz-30363-1405000490-11.jpg

http://ak-hdl.buzzfed.com/static/2014-07/10/9/enhanced/webdr04/anigif_enhanced-buzz-12840-1405000458-8.gif

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 03:29 PM
Taking your t-shirt off.

Cách cởi áo thun

http://ak-hdl.buzzfed.com/static/2014-07/10/10/enhanced/webdr05/anigif_enhanced-buzz-23390-1405002343-12.gif

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 03:30 PM
Peeling a mango.
Cách gọt vỏ xoài

http://ak-hdl.buzzfed.com/static/2014-07/10/9/enhanced/webdr07/enhanced-21502-1405000621-1.png

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 03:31 PM
Peeling a banana.
Cách lột vỏ chuốihttp://ak-hdl.buzzfed.com/static/2014-07/10/11/enhanced/webdr10/anigif_enhanced-5028-1405004538-14.gif

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 03:36 PM
Storing your t-shirts: Turn them on their side and you’ll be able to see exactly what you’ve got and not mess up the whole drawer.Xếp áo thun: Xếp đứng áo để thấy rõ mình có gì và không làm xáo trộn cả ngăn kéo.


http://ak-hdl.buzzfed.com/static/2014-07/10/10/enhanced/webdr04/enhanced-12677-1405002972-13.png

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 03:40 PM
Cutting tomatoes: Place them between two plates and slice through the gap using a sharp knife.


Cắt cà chua: Đặt cà chua giữa hai đĩa rồi cắt xuyên qua khe hở bằng dao bén.


http://ak-hdl.buzzfed.com/static/2014-07/15/10/enhanced/webdr07/grid-cell-12178-1405434334-29.jpg
http://ak-hdl.buzzfed.com/static/2014-07/15/10/enhanced/webdr07/grid-cell-12178-1405434335-32.jpg

http://ak-hdl.buzzfed.com/static/2014-07/15/10/enhanced/webdr09/enhanced-19198-1405434134-15.png

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 03:43 PM
Storing keys.

Cất chìa khoá
http://ak-hdl.buzzfed.com/static/2014-07/15/10/enhanced/webdr08/enhanced-12392-1405434386-1.png

emcungyeukhoahoc
06-10-2015, 03:46 PM
Boiling eggs: If you put baking soda in the water, this is possible.
Luộc trứng : Nếu cho baking soda vào nước, có thể làm được chuyện này.http://ak-hdl.buzzfed.com/static/2014-07/15/10/enhanced/webdr07/anigif_enhanced-buzz-12141-1405435078-9.gif