PDA

View Full Version : Cuộc trò chuyện giữa hai bố conemcungyeukhoahoc
18-11-2015, 08:24 AM
A father and son have the most precious conversation during an interview by french media (Le Petit Journal sur Canal+) at the scene of the Bataclan attacks. All images belong to Le Petit Journal / Canal +
Hai bố con nọ có cuộc trò chuyện hết sức cảm động trong một cuộc phỏng vấn của các phương tiện truyền thông Pháp (Le Petit Journal/ Canal+) ngay tại nơi xảy ra các vụ tấn công ở Bataclan.
Bản quyền tất cả những hình ảnh này thuộc về Le Petit Journal / Canal +


Promoting strong and positive mindsets can help defeat the atmosphere of fear, hate, and violence that the people behind these atrocious acts sought to create. Flowers are a metaphor for the acts of kindness, love and support that need to be encouraged in our everyday lives. That also includes educating the people who might express intolerant responses.
Động viên người khác suy nghĩ tích cực và mạnh mẽ hơn có thể giúp xua tan không khí sợ hãi, căm ghét, và bạo lực đang bao trùm mọi người sau khi họ chứng kiến những hành động tàn ác của bọn khủng bố. Những bông hoa là biểu tượng cho những nghĩa cử đẹp, tình yêu thương và sự ủng hộ, những điều chúng ta cần được khích lệ hàng ngày. Đó cũng là những nội dung chúng tôi muốn truyền tải đến mọi người, những ai đang muốn phản ứng lại cái xấu bằng lòng thù hận, không khoan dung.


https://www.youtube.com/watch?v=jb_5QlLQQH8