PDA

View Full Version : 11 món bạn không bao giờ nghĩ sẽ làm bằng Pa-lét đóng hàng cũemyeukhoahoc
05-01-2016, 10:34 AM
11 Things You Never Thought To Do With Old Shipping Pallets...You Can Make WHAT?!


11 món bạn không bao giờ nghĩ sẽ làm bằng pa-lét cũ. Bạn làm được không?!

Getting your first home to look as fabulous as you've always dreamed of is no easy task, especially if you've got a budget in mind. These easy DIY decorating ideas are fun, cheap and will give your new place a unique, rustic feel.

Làm cho căn nhà đầu đầu tiên của mình trông lộng lẫy như mơ ước chẳng dễ tí nào, nhất là phải lo nghĩ chuyện tiền nong. Những ý tưởng tự làm dễ dàng này vừa vui, vừa rẻ mà lại làm chỗ ở mới của bạn có dáng vẻ mộc mạc, độc đáo.http://res.cloudinary.com/spartz/image/upload/c_lfill,f_auto,fl_lossy,q_60,w_806/v1/prod/images/cf3a1141f60561cc6cd13f77e755db37.jpeg
http://res.cloudinary.com/spartz/image/upload/c_lfill,f_auto,fl_lossy,q_60,w_806/v1/prod/images/a5b017535005bfe2a9c59b86bacdfd24.jpeg


http://res.cloudinary.com/spartz/image/upload/c_lfill,f_auto,fl_lossy,q_60,w_806/v1/prod/images/0b9fcf280749930441d1323356673f75.jpeg


http://res.cloudinary.com/spartz/image/upload/c_lfill,f_auto,fl_lossy,q_60,w_806/v1/prod/images/698c3d055e18318cab76d2d27288b99d.jpeg


http://res.cloudinary.com/spartz/image/upload/c_lfill,f_auto,fl_lossy,q_60,w_806/v1/prod/images/8d2c22b06c0b06deb0e4da5603f856a0.jpeg


http://res.cloudinary.com/spartz/image/upload/c_lfill,f_auto,fl_lossy,q_60,w_806/v1/prod/images/3c38295c6444fe29f3ddba3b61cd34f5.jpeg


http://res.cloudinary.com/spartz/image/upload/c_lfill,f_auto,fl_lossy,q_60,w_806/v1/prod/images/d2a3e27c4dcb32dedf1dda096acfb31b.jpeg


http://res.cloudinary.com/spartz/image/upload/c_lfill,f_auto,fl_lossy,q_60,w_806/v1/prod/images/69531b36b8e4fd68e513a152e3f93014.jpeg


http://res.cloudinary.com/spartz/image/upload/c_lfill,f_auto,fl_lossy,q_60,w_806/v1/prod/images/3540dd90e8e703d9a9074fa9dd813b7b.jpeg

http://res.cloudinary.com/spartz/image/upload/c_lfill,f_auto,fl_lossy,q_60,w_806/v1/prod/images/4f6fdc8e8e84370e475ceba797e110e5.jpeg


http://res.cloudinary.com/spartz/image/upload/c_lfill,f_auto,fl_lossy,q_60,w_806/v1/prod/images/380669f0c2d9f312ff04cbf14d9c2996.jpeg
http://www.omgfacts.com/homeanddiy/16208/11-Things-You-Never-Thought-To-Do-With-Old-Shipping-Pallets-You-Can-Make-WHAT?utm_source=Facebook&utm_medium=pages&utm_campaign=6928_xQGC1s_6640&ljr=FosixBHAzyRFGshfx4K-r7WLNYy0F_jzOE8aEQHO2dU%3D