PDA

View Full Version : Khẩn: Khi xe hơi bốc cháy thì phải làm gì?emyeukhoahoc
13-01-2016, 03:10 PM
What To Do If Your Car Catches Fire
Khi xe hơi bốc cháy thì phải làm gì
15498

Car Fires Are More Common Than You Think
Xe hơi bốc cháy xảy ra thường xuyên hơn ta tưởng đấy

If your car catches fire while you are driving, the most important thing to do is to remain calm. Then follow these steps, which also apply if your car ignites in a parking lot.
Khi đang lái xe mà bất thình lình xe bốc cháy, thì việc quan trọng nhất phải làm là hết sức bình tĩnh. Thực hiện các bước sau đây, cũng áp dụng cho trường hợp xe đậu trong bãi bị bốc cháy.

1. Signal and move immediately to the right shoulder, or right lane.
Ngay lập tức ra tín hiệu và tấp vào lề phải, hoặc làn đường bên phải.

2. Get the vehicles stopped and shut off the engine while getting yourself and all passengers out of the vehicle.
Dừng xe lại và tắt động cơ, rồi thoát ra khỏi xe, mọi người trong xe đều phải ra ngoài hết.

3. Get as far away from the vehicle as you can, at least 150 feet, but make sure the area you move to is safe and secure.
Tránh xa chiếc xe càng xa càng tốt, ít nhất là 150 feet, nhưng chắc chắn là chạy vào chỗ an toàn đấy nhé.

4. Dial 911, so the dispatcher can notify the fire department.
Gọi cứu hoả.

5. Warn onlookers and others to keep away, as well. If you have some signaling device, you can also attempt to warn oncoming traffic.
Cảnh báo những người chung quanh và không cho họ lại gần xe. Nếu có thiết bị báo hiệu thì cố gắng báo cho xe cộ đang chạy tới biết.
http://o.aolcdn.com/dims-shared/dims3/GLOB/legacy_thumbnail/800x450/format/jpg/quality/85/http://o.aolcdn.com/os/autos/photos/miscellaneous/20101220_car-on-fire_612mz.jpg
<cite class="_Rm">www.nydailynews.com</cite>

idiom
13-01-2016, 03:13 PM
Ô hô, bọn tây ngu thiệt á, biết chế ra chiếc xe hơi, thấy nó cháy là ... bỏ chạy. Sao không ở lại mà cứu lửa, dùng bình chữa cháy như người ta xúi nhỉ.