PDA

View Full Version : Nhờ dịch 1 số câu pháp lý của hợp đồng kinh tếQuanthl
11-03-2016, 03:13 PM
(i) any representation or warranty of either party contained in this Agreement proves to have been incorrect in any material respect at the time made or deemed to be made; or ---> bất kỳ quyền hạn hay tuyên bố nào của mỗi bên trong Hợp đồng này được chứng minh là sai sự thật theo bất kỳ mục đích nào tại thời điểm thực thi hoặc được xem là thực thi (hợp đồng) : mình dịch thế này, nhưng có vẻ lủng củng, và ko giải thích được phần "at the time made" thì made trong trường hợp này là cái gì made???

(v) either party defaults in any material respect in the performance of observance of any term, covenant, condition of this agreement and such default continues for a period of thirty (30) days following written notice from the defaulting party; or ----> chỗ following written notice from the defaulting party có phải nghĩa là : sai phạm kéo dài trong 30 ngày kể từ khi bên sai phạm gửi thông báo bằng văn bản?


Nhờ mọi người góp ý 1 chút vào 2 đoạn này ạ :(

RogerGold
11-03-2016, 06:37 PM
Quanthl,

Hỏi đúng chiều t6 chắc qua t2 mới có người giúp quá bạn ơi.

Tui không rành, nhưng thử múa rìu qua mắt thợ góp ý với bạn đây

(i) any representation or warranty of either party contained in this Agreement proves to have been incorrect in any material respect at the time made or deemed to be made; or

mọi tuyên bố hoặc chứng thực của một trong hai bên trong Hợp đồng này chứng minh không đúng về bất kỳ nguyên vật liệu nào liên quan vào thời điểm làm hoặc cho là được làm ; hoặc (chắc made là material; nvliệu sử dụng không đúng yêu cầu)

(v) either party defaults in any material respect in the performance of observance of any term, covenant, condition of this agreement and such default continues for a period of thirty (30) days following written notice from the defaulting party; or

một trong hai bên không làm đúng như đã giao ước về bất kỳ nguyên vật liệu nào liên quan đến việc thực hiện tuân thủ bất kỳ điều khoản, thoả thuận, điều kiện nào của hợp đồng này và việc không làm đúng giao ước đó tiếp diễn suốt thời gian ba mươi ( 30 ) ngày sau khi có thông báo bằng văn bản của bên không làm đúng giao ước ; hoặc