PDA

View Full Version : Giúp đỡ dịch sang tiếng Việt ạphanvannhatanh
06-05-2016, 04:53 PM
“道”字,由一个“走”字底和一个 要的“首”字组成。这告诉我们,要 出一条人生之“道”来,首要的,是 迈开脚去走。
理想很重要,信念很重要,毅力很重 ,坚持很重要,机会很重要……但如 你不迈开脚去走,不去行动,这一切都 等于零
Mong Ad cùng các anh, chị giúp đỡ dịch dùm em ạ
Vì em thấy khi em dịch nó không trơn cho lắm, và cũng có 1 vài từ em không hiểu.

emyeukhoahoc
09-05-2016, 06:06 PM
“道”字,由一个“走”字底和一个 要的“首”字组成。这告诉我们,要 出一条人生之“道”来,首要的,是 迈开脚去走。
Chữ “道”(đạo) do chữ “首”(thủ) ở trên và chữ 走 (tẩu) ở dưới mà hợp thành. Chữ này muốn nói rằng, muốn đắc 'đạo' ở đời thì trước tiên phải bước chân ra đi (hành, thực hành).


理想很重要,信念很重要,毅力很重 ,坚持很重要,机会很重要……但如 你不迈开脚去走,不去行动,这一切都 等于零
Lý tưởng rất quan trọng, niềm tin rất quan trọng, nghị lực rất quan trọng, bền chí rất quan trọng, cơ hội rất quan trọng... nhưng nếu bạn không hành, tức không làm gì cả, thì tất cả cũng như không.

xeotos
19-02-2017, 05:51 PM
Ngày trước học tiếng T biết kha khá, bỏ thời gian quên hết luôn