PDA

View Full Version : Ảnh độc thiên nhiênTieulongnu
05-02-2010, 09:50 PM
<div align="justify">Tiểu Long Nữ tr&#234;n đường ngao du giang hồ, t&#236;nh cờ chộp được bức ảnh n&#224;y. K&#237;nh tặng chư vị đại hiệp của bổn diễn đ&#224;n. Mời chư vị tham gia b&#236;nh luận.</div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"> </div>
<div align="center"><img height="210px" width="320px" alt="" src="/diendan/FileUpload/DSC_4.jpg" /></div>

hoangti
05-02-2010, 10:20 PM
<p>Con c&#242; dz&#237; con b&#242;: 2 con cùng h&#242;</p>

lathu
05-02-2010, 11:25 PM
<p>tr&#234;n đồng xanh anh n&#226;u em trắng</p><br/><p>tr&#234;n đồng nắng em b&#233; anh to</p><br/><p>tr&#234;n mảnh đất tự do em khoan thai đứng</p><br/><p>tr&#234;n mảnh đất tù túng anh vướng d&#226;y đeo :D:d</p>

snowflake
18-02-2010, 02:15 AM
<p>hihi, lathu l&#224;m thơ hay hỉ</p>