PDA

View Full Version : Thịt lợn trộn với dưa leo kiểu Trung Hoathangsautroimua
03-08-2017, 11:52 AM
豚肉ときゅうりの中華風サラダ ご<ruby>飯<rp>(</rp><rt>はん</rt><rp>)</rp></ruby>がどんどん<ruby>進<rp>(</rp><rt>すす</rt><rp>)</rp></ruby>む、あとを<ruby>引<rp>(</rp><rt>ひ</rt><rp>)</rp></ruby>くうまさ!
 Món ngon đưa cơm ào ào!

https://image.walkerplus.com/lettuce/img/dish/1/S20160825134002A_000.png?x=450

カロリー230kcal
Calo: 230kcal

<ruby>塩<rp>(</rp><rt>えん</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>分<rp>(</rp><rt>ぶん</rt><rp>)</rp></ruby>2.0g
Lượng muối: 2.0g

<ruby>調理時間<rp>(</rp><rt>ちょうりじかん</rt><rp>)</rp></ruby>10<ruby>分<rp>(</rp><rt>ぷん</rt><rp>)</rp></ruby>
Thời gian nấu: 10 phút


<ruby>材料<rp></rp><rt>ざいりょう</rt><rp></rp></ruby>(<ruby>2<rp></rp><rt>ふた</rt><rp></rp></ruby><ruby>人分<rp></rp><rt>りぶん</rt><rp></rp></ruby>)
Nguyên liệu:(Khẩu phần 2 người ăn)

<ruby>豚<rp>(</rp><rt>ぶた</rt><rp>)</rp></ruby>しゃぶしゃぶ<ruby>用肉<rp>(</rp><rt>ようにく</rt><rp>)</rp></ruby>…150g
Thịt lợn    150g

きゅうり…1本
Dưa leo    1 quả 

<ruby>玉<rp>(</rp><rt>たま</rt><rp>)</rp></ruby>ねぎ…1/4<ruby>個<rp>(</rp><rt>こ</rt><rp>)</rp></ruby>
Hành tây    ¼ quả

<ruby>合<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>わせ<ruby>調味料<rp>(</rp><rt>ちょうみりょう</rt><rp>)</rp></ruby>
Gia vị tổng hợp


・しょうゆ…<ruby>大<rp>(</rp><rt>おお</rt><rp>)</rp></ruby>さじ1 
 Nước tương   1 thìa lớn

・<ruby>砂糖<rp>(</rp><rt>さとう</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>…<rp>(</rp><rt>・・・</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>大<rp>(</rp><rt>おお</rt><rp>)</rp></ruby>さじ1/2
 Đường     ½ thìa lớn

・<ruby>酢<rp>(</rp><rt>す</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>…<rp>(</rp><rt>・・・</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>小<rp>(</rp><rt>こ</rt><rp>)</rp></ruby>さじ1
 Dấm     1 thìa nhỏ

・おろしにんにく、<ruby>白<rp>(</rp><rt>しろ</rt><rp>)</rp></ruby>いりごま、ラー<ruby>油<rp>(</rp><rt>ゆ</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>…<rp>(</rp><rt>・・・</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>各小<rp>(</rp><rt>かくこ</rt><rp>)</rp></ruby>さじ½
 Tỏi nghiền, vừng trắng rang, dầu ớt   mỗi thứ ½ thìa


<ruby><rt></rt><rp></rp></ruby>
<ruby>作<rp></rp><rt>つく</rt><rp></rp></ruby>り<ruby>方<rp>(</rp><rt>かた</rt><rp></rp></ruby>
Cách làm:

1.
 <ruby>鍋<rp>(</rp><rt>なべ</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>湯<rp>(</rp><rt>ゆ</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>沸<rp>(</rp><rt>わ</rt><rp>)</rp></ruby>かし、<ruby>豚肉<rp>(</rp><rt>ぶたにく</rt><rp>)</rp></ruby>を1<ruby>枚<rp>(</rp><rt>まい</rt><rp>)</rp></ruby>ずつ<ruby>入<rp>(</rp><rt>はい</rt><rp>)</rp></ruby>れて<ruby>中火<rp>(</rp><rt>ちゅうび</rt><rp>)</rp></ruby>でさっとゆでる。<ruby>肉<rp>(</rp><rt>にく</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>色<rp>(</rp><rt>いろ</rt><rp>)</rp></ruby>が<ruby>変<rp>(</rp><rt>か</rt><rp>)</rp></ruby>わったらざるに<ruby>上<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>げて<ruby>湯<rp>(</rp><rt>ゆ</rt><rp>)</rp></ruby>をきり、<ruby>粗熱<rp>(</rp><rt>あらねつ</rt><rp>)</rp></ruby>をとる。
 Đun nước trong nồi sôi lên, bỏ từng miếng thịt lợn vào luộc nhanh với lửa vừa. Khi màu sắc thịt thay đổi thì vớt ra rổ để ráo nước, để nguội.


2.
 きゅうりは<ruby>長<rp>(</rp><rt>なが</rt><rp>)</rp></ruby>さを<ruby>半分<rp>(</rp><rt>はんぶん</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>切<rp>(</rp><rt>き</rt><rp>)</rp></ruby>り、<ruby>皮<rp>(</rp><rt>かわ</rt><rp>)</rp></ruby>むき<ruby>器<rp>(</rp><rt>き</rt><rp>)</rp></ruby>かスライサーで<ruby>薄<rp>(</rp><rt>うす</rt><rp>)</rp></ruby>くそぐ。<ruby>玉<rp>(</rp><rt>たま</rt><rp>)</rp></ruby>ねぎは<ruby>縦薄切<rp>(</rp><rt>たてうすぎ</rt><rp>)</rp></ruby>りにする。それぞれ<ruby>水<rp>(</rp><rt>みず</rt><rp>)</rp></ruby>にさっとさらしてざるにあけ、ペー ータオルで<ruby>水<rp>(</rp><rt>みず</rt><rp>)</rp></ruby>けを<ruby>拭<rp>(</rp><rt>ふ</rt><rp>)</rp></ruby>く。
 Dưa leo bổ làm đôi theo chiều dọc, gọt mỏng bằng dụng cụ gọt vỏ hay dụng cụ cắt lát. Hành tay cắt dọc miếng mỏng. Ngâm nhanh trong nước rồi vớt ra rổ, làm khô nước bằng khăn giấy.

https://image.walkerplus.com/lettuce/img/dish/1/S20160825134002A_402.png?x=250
 きゅうりはなるべく<ruby>薄<rp>(</rp><rt>うす</rt><rp>)</rp></ruby>くそいで、ふわっとした<ruby>食感<rp>(</rp><rt>しょっかん</rt><rp>)</rp></ruby>にする。<ruby>見<rp>(</rp><rt>み</rt><rp>)</rp></ruby>た<ruby>目<rp>(</rp><rt>め</rt><rp>)</rp></ruby>も<ruby>食感<rp>(</rp><rt>しょっかん</rt><rp>)</rp></ruby>もよくなる。
 Dưa leo gọt càng mỏng càng tốt, để sao khi ăn có cảm giác mềm mại. Hình thức bên ngoài và cảm giác khi ăn đều đẹp và ngon.


3.
 <ruby>器<rp>(</rp><rt>うつわ</rt><rp>)</rp></ruby>にきゅうり、<ruby>玉<rp>(</rp><rt>たま</rt><rp>)</rp></ruby>ねぎ、<ruby>肉<rp>(</rp><rt>にく</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>順<rp>(</rp><rt>じゅん</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>盛<rp>(</rp><rt>も</rt><rp>)</rp></ruby>り、<ruby>合<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>わせ<ruby>調味料<rp>(</rp><rt>ちょうみりょう</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>肉<rp>(</rp><rt>にく</rt><rp>)</rp></ruby>にかける。
 Bày dưa leo, hành tây thịt lên dĩa theo thứ tự, sau đó rưới gia vị tổng hợp lên thịt.https://www.lettuceclub.net/recipe/dish/23326/