PDA

View Full Version : Học phát âm tiếng Nhậtchanhday
15-08-2017, 02:44 PM
【上級者向け】日本語の発音の学習


Phát âm sai cũng ảnh hưởng đến câu văn
1 間違った発音は文章にも影響する。仮名はCV構造である。
https://www.youtube.com/watch?v=2RY4-oonnxY

chanhday
15-08-2017, 02:47 PM
【上級者向け】日本語の発音の学習


Phát âm nguyên âm a i u e o
2 母音『あいうえお』の発音

https://www.youtube.com/watch?v=5_KubEOgmUY

chanhday
15-08-2017, 03:05 PM
【上級者向け】日本語の発音の学習

Âm hữu thanh – Âm vô thanh – Điểm cấu âm – Phương pháp cấu âm
3 有声音・無声音・調音点・調音 について
https://www.youtube.com/watch?v=oguf_Ztrqk0

chanhday
15-08-2017, 03:08 PM
【上級者向け】日本語の発音の学習


Phụ âm hàng ka
4 か行の子音

https://www.youtube.com/watch?v=9DMqnsH6_ME

chanhday
16-08-2017, 05:47 PM
「つ」の発音の方法

https://www.youtube.com/watch?v=kXHseuMQSMg

chanhday
17-08-2017, 09:31 AM
Japanese Pronunciation!

Luyện tập phát âm
発音練習 (1)

https://www.youtube.com/watch?v=sL51ztiGQK0

chanhday
17-08-2017, 09:34 AM
Japanese Pronunciation!


Luyện tập phát âm ~ん
発音練習 (2)

https://www.youtube.com/watch?v=DlOMPi93DzE

chanhday
17-08-2017, 09:36 AM
Japanese Pronunciation!


Luyện tập phát âm ~ら り る れ ろ
発音練習 (3)

https://www.youtube.com/watch?v=TQns_g_A7U0