PDA

View Full Version : Chả giò nhân thịt bò muốithangsautroimua
23-10-2017, 01:01 PM
コンビーフ春巻き
もやしを<ruby>加<rp>(</rp><rt>くわ</rt><rp>)</rp></ruby>えてボリュームアップ
Thêm giá để làm tăng độ dày

https://image.walkerplus.com/lettuce/img/dish/1/S20141010145001A_000.png?x=450


カロリー     499kcal
Calo:      499 kcal

<ruby>塩分<rp>(</rp><rt>えんぶん</rt><rp>)</rp></ruby>     1.9g 
Lượng muối:    1.9g

<ruby>調理時間<rp>(</rp><rt>ちょうりじかん</rt><rp>)</rp></ruby>    20<ruby>分<rp>(</rp><rt>ぷん</rt><rp>)</rp></ruby>
Thời gian nấu:    20 phút

ジャンル: <ruby>中華風<rp>(</rp><rt>ちゅうかふう</rt><rp>)</rp></ruby>
Loại món ăn: kiểu Trung Quốc<ruby>材料<rp></rp><rt>ざいりょう</rt><rp></rp></ruby>(<ruby>2<rp></rp><rt>ふた</rt><rp></rp></ruby><ruby>人分<rp></rp><rt>りぶん</rt><rp></rp></ruby>)
Nguyên liệu: (Khẩu phần 2 người ăn)

コンビーフ<ruby>缶<rp>(</rp><rt>かん</rt><rp>)</rp></ruby>…小1<ruby>缶<rp>(</rp><rt>かん</rt><rp>)</rp></ruby>(<ruby>約<rp>(</rp><rt>やく</rt><rp>)</rp></ruby>80g)
Thịt bò muối đóng hộp 1 hộp nhỏ (khoảng 80g)

スライスチーズ…3<ruby>枚<rp>(</rp><rt>まい</rt><rp>)</rp></ruby>
Phô mai lát   3 miếng

もやし…1/2<ruby>袋<rp>(</rp><rt>ふくろ</rt><rp>)</rp></ruby>
Giá      ½ bịch

サラダ<ruby>菜<rp>(</rp><rt>な</rt><rp>)</rp></ruby>…<ruby>適量<rp>(</rp><rt>てきりょう</rt><rp>)</rp></ruby>
Rau xà lách    lượng vừa đủ

<ruby>春巻<rp>(</rp><rt>はるま</rt><rp>)</rp></ruby>きの<ruby>皮<rp>(</rp><rt>かわ</rt><rp>)</rp></ruby>…6<ruby>枚<rp>(</rp><rt>まい</rt><rp>)</rp></ruby>
Vỏ bánh harumaki  6 miếng

・<ruby>塩<rp>(</rp><rt>しお</rt><rp>)</rp></ruby>、<ruby>粗<rp>(</rp><rt>あら</rt><rp>)</rp></ruby>びき<ruby>黒<rp>(</rp><rt>くろ</rt><rp>)</rp></ruby>こしょう、<ruby>揚<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>げ<ruby>油<rp>(</rp><rt>あぶら</rt><rp>)</rp></ruby>
 Muối, tiêu xay thô, dầu chiên

* Vỏ bánh harumaki của Nhật làm từ bột mì cán mỏng, bạn có thể thay bằng bánh tráng bò bía của Việt Nam.<ruby><ruby>作<rp></rp><rt>つく</rt><rp></rp></ruby>り<ruby>方<rp>(</rp><rt>かた</rt><rp></rp></ruby>

</ruby>
Cách làm:

1. 
 もやしは<ruby>耐熱<rp>(</rp><rt>たいねつ</rt><rp>)</rp></ruby>ボウルに入れ、ラップをかけて<ruby>電子<rp>(</rp><rt>でんし</rt><rp>)</rp></ruby>レンジで<ruby>約<rp>(</rp><rt>やく</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>1<rp>(</rp><rt>いっ</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>分<rp>(</rp><rt>ぷん</rt><rp>)</rp></ruby><ruby>加熱<rp>(</rp><rt>かねつ</rt><rp>)</rp></ruby>し、<ruby>水<rp>(</rp><rt>みず</rt><rp>)</rp></ruby>けをきる。コンビーフはフォークで<ruby>粗<rp>(</rp><rt>あら</rt><rp>)</rp></ruby>くほぐし、もやしに<ruby>加<rp>(</rp><rt>くわ</rt><rp>)</rp></ruby>えて<ruby>混<rp>(</rp><rt>ま</rt><rp>)</rp></ruby>ぜ<ruby>合<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>わせ、<ruby>塩少々<rp>(</rp><rt>しおしょうしょう</rt><rp>)</rp></ruby>、こしょうをやや<ruby>多<rp>(</rp><rt>おお</rt><rp>)</rp></ruby>めにふる。スライスチーズは<ruby>縦<rp>(</rp><rt>たて</rt><rp>)</rp></ruby>4<ruby>等分<rp>(</rp><rt>とうぶん</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>切<rp>(</rp><rt>き</rt><rp>)</rp></ruby>る。

 Giá cho vào một cái bát chịu nhiệt, bịt miệng bằng nilông bọc thực phẩm, đun nóng khoảng 1 phút trong lò vi sóng, sau đó để ráo nước. Thịt bò hộp dùng nĩa gỡ đại khái, cho vào bát giá trộn chung với nhau. Rắc một ít muối, rắc tiêu hơi nhiều một tí. Phô mai lát cắt dọc làm 4 phần bằng nhau.


2.  
 <ruby>春巻<rp>(</rp><rt>はるま</rt><rp>)</rp></ruby>きの<ruby>皮<rp>(</rp><rt>かわ</rt><rp>)</rp></ruby>1<ruby>枚<rp>(</rp><rt>まい</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>角<rp>(</rp><rt>かど</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>手前<rp>(</rp><rt>てまえ</rt><rp>)</rp></ruby>にして<ruby>置<rp>(</rp><rt>お</rt><rp>)</rp></ruby>き、<ruby>中央手前<rp>(</rp><rt>ちゅうおうてまえ</rt><rp>)</rp></ruby>にチーズ、もやし、コンビーフのそ ぞれ1/6<ruby>量<rp>(</rp><rt>りょう</rt><rp>)</rp></ruby>をのせる。<ruby>皮<rp>(</rp><rt>かわ</rt><rp>)</rp></ruby>の<ruby>手前<rp>(</rp><rt>てまえ</rt><rp>)</rp></ruby>、<ruby>左右<rp>(</rp><rt>さゆう</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>順<rp>(</rp><rt>じゅん</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>内側<rp>(</rp><rt>うちがわ</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>折<rp>(</rp><rt>お</rt><rp>)</rp></ruby>り、くるりと<ruby>巻<rp>(</rp><rt>ま</rt><rp>)</rp></ruby>いて、<ruby>巻<rp>(</rp><rt>ま</rt><rp>)</rp></ruby>き<ruby>終<rp>(</rp><rt>お</rt><rp>)</rp></ruby>わりは<ruby>水<rp>(</rp><rt>みず</rt><rp>)</rp></ruby>をぬって<ruby>留<rp>(</rp><rt>と</rt><rp>)</rp></ruby>める。<ruby>同様<rp>(</rp><rt>どうよう</rt><rp>)</rp></ruby>にあと5本作る。

 Lấy 1 miếng vỏ bánh đặt phần có góc hướng về trước mặt, ở chính giữa bạn chất phô mai, giá, thịt bò lên, mỗi thứ bằng 1/6 lượng nguyên liệu. Bạn gập vào trong theo thứ tự phần vỏ bánh trước mặt, bên phải rồi bên trái, sau đó cuộn lại, cuộn đến hết bạn phết nước lên để giữ cho vỏ dính lại. Tương tự, bạn làm 5 cái còn lại.


https://image.walkerplus.com/lettuce/img/dish/1/S20141010145001A_402.png?x=250

<ruby>細切<rp>(</rp><rt>ほそぎ</rt><rp>)</rp></ruby>りのスライスチーズ2<ruby>切<rp>(</rp><rt>ぎ</rt><rp>)</rp></ruby>れを、<ruby>少<rp>(</rp><rt>すこ</rt><rp>)</rp></ruby>し<ruby>重<rp>(</rp><rt>かさ</rt><rp>)</rp></ruby>ねて<ruby>幅<rp>(</rp><rt>はば</rt><rp>)</rp></ruby>12cmくらいに<ruby>置<rp>(</rp><rt>お</rt><rp>)</rp></ruby>き、もやしとコンビーフをのせる。

Bạn đặt hơi chồng lên nhau, rộng khoảng 12cm 2 miếng phô mai đã được cắt nhỏ, sau đó cho giá và thịt bò lên.

3.  
 フライパンに1cm<ruby>深<rp>(</rp><rt>ふか</rt><rp>)</rp></ruby>さの<ruby>揚<rp>(</rp><rt>あ</rt><rp>)</rp></ruby>げ<ruby>油<rp>(</rp><rt>あぶら</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>中温</ruby><rp>(</rp><rt>ちゅうおん</rt><rp>)</rp>(<ruby>約<rp>(</rp><rt>やく</rt><rp>)</rp></ruby>170℃)に<ruby>熱<rp>(</rp><rt>ねっ</rt><rp>)</rp></ruby>する。2を入れ、<ruby>途中上下<rp>(</rp><rt>とちゅうじょうげ</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>返<rp>(</rp><rt>かえ</rt><rp>)</rp></ruby>しながら、<ruby>全体<rp>(</rp><rt>ぜんたい</rt><rp>)</rp></ruby>がうすいきつね<ruby>色<rp>(</rp><rt>いろ</rt><rp>)</rp></ruby>になるまで4~5<ruby>分揚<rp>(</rp><rt>ふんあ</rt><rp>)</rp></ruby>げ<ruby>焼<rp>(</rp><rt>や</rt><rp>)</rp></ruby>きにする。<ruby>油</ruby><rp>(</rp><rt>あぶら</rt><rp>)</rp>をきって<ruby>器<rp>(</rp><rt>うつわ</rt><rp>)</rp></ruby>に<ruby>盛<rp>(</rp><rt>も</rt><rp>)</rp></ruby>り、サラダ<ruby>菜<rp>(</rp><rt>な</rt><rp>)</rp></ruby>を<ruby>添<rp>(</rp><rt>そ</rt><rp>)</rp></ruby>える。

 Cho dầu chiên khoảng 1cm vào chảo, đun nóng nhiệt độ trung bình (khoảng 170℃). Cho 2 vào, giữa chừng bạn vừa lật phần dưới lên vừa chiên khoảng 4, 5 phút đến khi toàn bộ có màu vàng nhạt. Để ráo dầu, bày ra dĩa, thêm rau xà lách.※<ruby>電子<rp></rp><rt>でんし</rt><rp></rp></ruby>レンジを<ruby>使<rp></rp><rt>つか</rt><rp></rp></ruby>う<ruby>場合<rp></rp><rt>ばあい</rt><rp></rp></ruby>は500Wのものを<ruby>基準<rp></rp><rt>きじゅん</rt><rp></rp></ruby>としています。600Wなら0.8<ruby>倍<rp></rp><rt>ばい</rt><rp></rp></ruby>、700Wなら0.7<ruby>倍<rp></rp><rt>ばい</rt><rp></rp></ruby>の<ruby>時間<rp></rp><rt>じかん</rt><rp></rp></ruby>で<ruby>加熱<rp></rp><rt>かねつ</rt><rp></rp></ruby>してください。
Trường hợp sử dụng lò vi sóng thì ta lấy lò công suất 500W làm chuẩn. Nếu 600W thì bạn nấu trong thời gian bằng 0,8 lần, 700w thì 0.7 lần.
https://www.lettuceclub.net/recipe/dish/18574/