PDA

View Full Version : Những chuyện nguy hiểm từng là bình thường trong quá khứemyeukhoahoc
24-10-2017, 03:17 PM
Dangerous Things That Used to Be Normal in the Past
Những chuyện nguy hiểm từng là bình thường trong quá khứ

Doubtful treatment methods
Những phương pháp điều trị đáng ngờ

Not so long ago, doctors had no clue about disinfection and used strange methods: bloodletting as a remedy for all diseases, tongue cutting against stammering, as well as lobotomy and electric shock treatment.
Cách đây không lâu, các bác sĩ vẫn chưa biết cách diệt khuẩn nên sử dụng những phương pháp rất kỳ lạ: trích máu như một phương thuốc trị mọi chứng bệnh, cắt lưỡi để không bị cà lăm, cũng như mổ não và điều trị sốc điện.

19142

Even the most successful doctors of that time, like orthopedic surgeon Lewis Sayre (pictured with a patient), did lots of operations with lethal outcomes.
Thậm chí những bác sĩ thành công nhất thời bấy giờ, chẳng hạn bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Lewis Sayre (trong ảnh cùng một bệnh nhân), đã tiến hành nhiều ca mổ xẻ với hậu quả chết người.


Outdoor baby cages
Lồng nhốt trẻ em ngoài trời

19143

In the 1930s, such wire cages were very common among British families. With the help of these dangerous constructions, kids could breathe fresh air while their mothers were busy with household duties. It’s unbelievable, but these cages were considered safe. What were parents of that time thinking about?
Những năm 1930, những chiếc lồng dây thép như thế này rất phổ biến ở các gia đình Anh. Nhờ những chiếc lồng nguy hiểm như vậy mà trẻ em bấy giờ có thể hít thở không khí trong lành khi các bà mẹ bận việc nhà. Thật khó tin, nhưng những chiếc lồng này lại được coi là an toàn. Chẳng hiểu các ông bố bà mẹ thời ấy nghĩ gì nữa?!

Sending kids through the mail
Nhờ bưu tá đưa con
19144
It sounds like a joke, but at the beginning of the 20th century, Americans had the opportunity to send their kids through the mail absolutely lawfully.
Nghe tưởng chuyện đùa, nhưng thật sự là hồi đầu thế kỷ 20, dân Mỹ có cơ hội gửi con qua đường bưu điện hoàn toàn hợp pháp.
It cost around 15 cents if their kid weighed no more than a standard parcel. Such "solicitous" parents probably wanted to save some money by sending their kids to relatives.
Tốn khoảng 15 xu nếu đứa trẻ cân nặng thấp hơn một bưu kiện tiêu chuẩn. Những ông bố bà mẹ 'cưng con' ấy có lẽ muốn tiết kiệm chút tiền bằng cách gửi con mình cho bà con họ hàng đây.

19145
Human zoos aimed to show people from Asia and Africa as "proof" of Darwin’s theory. Such shameful entertainment existed for many years. In the picture, you can see a Belgian human zoo in 1958.
Những sở thú - người nhằm trưng bày những người châu Á và châu Phi để 'minh chứng' cho cái học thuyết của Darwin. Trò giả trí đáng lên án ấy tồn tại trong nhiều năm. Trong bức ảnh này là một sở thú - người ở Bỉ vào năm 1958.

19146
Smokers are restricted in many ways today. But 70 years ago, American doctors recommended their pregnant patients to smoke to get rid of constipation. So a woman who had just given birth to a baby wasn’t prohibited to smoke in the hospital.
Ngày nay những người hút thuốc bị hạn chế về nhiều mặt. Chứ 70 năm trước, các bác sĩ ở Mỹ khuyên các bệnh nhân đang mang thai hút thuốc để không bị táo bón. Thế nên bấy giờ một bà mẹ vừa sinh nở không bị cấm hút thuốc trong bệnh viện.

Garden hermit
Người ẩn dật trong vườn
19147
In the 18th century, it was popular to have a personal hermit who lived in your garden. A hermit wasn’t allowed to wash or cut their nails and hair. They lived in a handmade grotto. Owners always showed off in front of visitors and were proud of their "live decorations."
Hồi thế kỷ 18, nuôi một người sống ẩn dật trong vườn nhà mình là chuyện bình thường. Một người ẩn dật không được tắm rửa hay cắt tóc, cắt móng tay móng chân gì cả. Họ sống trong một cái hang làm thủ công. Những người chủ luôn khoe khoang cửa hang với khách đến thăm và tự hào về những đồ trang trí bằng người của mình.https://brightside.me/wonder-people/10-dangerous-things-that-used-to-be-normal-in-the-past-389660/?utm_source=fb_ra7242041cf6a&utm_campaign=b2b6728a9191&utm_medium=cpm