PDA

View Full Version : Trong chữ NHẸ vẫn có dấu NẶNGemyeukhoahoc
08-02-2018, 12:12 PM
Trong chữ NHẸ vẫn có dấu NẶNG
Trong chữ VỮNG vẫn có dấu NGÃ
Trong chữ HIỂU vẫn có dấu HỎI
Còn chữ NGẮN lại dài hơn chữ DÀI

19441