PDA

View Full Version : Vần Otbngoc
12-03-2018, 08:18 AM
O bà cũng nỏ mần chi,
Hễ ông thương đặng thì gì cũng hơn.
O: tức o bế, nịnh bợ để cầu cạnh việc gì.
Trong đời sống hằng ngày của vợ chồng ngày xưa, chồng lúc nào cũng có quyền uy hơn vợ. Chồng có quyền quyết định mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Chính người vợ cũng dưới quyền chồng.
Vì vậy, o bế bà cho lắm mà ông không bằng lòng thì việc cũng chẳng được.
Câu này ngụ ý phải căn cứ vào người có quyền giải quyết mà trông cậy, gõ đúng cửa, không làm lung tung kém hiệu quả.

tbngoc
13-03-2018, 07:55 AM
O này có tính dở người
Nấu cơm ra cháo, nấu khoai ra bù.
Bù: trái bầu (tiếng địa phương miền Trung).
Đàn bà con gái mà nấu không xong một nồi cơm thì làm sao đảm trách được công việc nội trợ gia đình?
Câu này phê phán người vụng về hay làm hỏng việc.

tbngoc
14-03-2018, 08:10 AM
Ong kiến còn có vua tôi,
Huống chi loài người chẳng có nghĩa ru?
Loài ong loài kiến không sống lẻ loi mà sống từng đàn chung một tổ. Mỗi tổ như vậy là một vương quốc, có tôn ti trật tự hẳn hoi.
Trong bầy ong thì có ong chúa đứng đầu, dưới thì có ong thợ, ong đực mỗi con có một nhiệm vụ khác nhau, ai phải lo tròn phận sự của kẻ ấy.
Trong bầy kiến cũng có kiến chúa, và dưới cũng có kiến thợ.
Nghiên cứu, nhìn lại con người, ta thấy nhiều kẻ còn thua xa con ong con kiến kia.
Nào là bề tôi soán ngôi vua, con giết cha, vợ giết chồng, tớ phản thầy những hình ảnh đen tối đó xảy ra đầy rẫy trong xã hội.
Câu này khuyên ta nên biết kính trên nhường dưới, và mọi người nên có nghĩa vụ cao đẹp đối xử với nhau.