PDA

View Full Version : Bái Đínhkhoinguyen96
13-09-2018, 10:33 AM
Chùa Bái Đính cổ (Bái Đính cổ tự) nằm cách điện Tam Thế của khu chùa mới khoảng 800 m về phía nam. Khu chùa này quay hướng chính tây, nằm gần trên đỉnh của một vùng rừng núi khá yên tĩnh, gồm có một nhà tiền đường ở giữa, rẽ sang bên phải là hang sáng thờ Phật, rồi đến đền thờ thần Cao Sơn (https://vi.wikipedia.org/wiki/Thần_Cao_Sơn) ở sát cuối cửa sau của hang sáng; rẽ sang bên trái là đền thờ thánh Nguyễn (https://vi.wikipedia.org/wiki/Đền_Thánh_Nguyễn) rồi đến động tối thờ mẫu và tiên


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RiaP1l5wzi4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""></iframe>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/ChuabaidinhcoA6.jpg/800px-ChuabaidinhcoA6.jpg

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_6KOz9HDrcg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""></iframe>https://i.ytimg.com/vi/WCizByVRy3w/maxresdefault.jpg

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Y_7qjaRXJ8E" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""></iframe>Chùa Bái Đính là một quần thể (https://vi.wikipedia.org/wiki/Quần_thể) chùa (https://vi.wikipedia.org/wiki/Chùa) lớn được biết đến với nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam được xác lập như chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chùa có hành lang La Hán (https://vi.wikipedia.org/wiki/A-la-hán) dài nhất châu Á, chùa có tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á... Đây là ngôi chùa lớn nhất và sở hữu nhiều kỷ lục nhất ở Việt Nam. (Chủa mà sân si, tranh nhiều cái bự nhất, nên chẳng còn là chùa)


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/AsYGqwzac3Q" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""></iframe>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9Aqr7BWnjcw" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen=""></iframe>