PDA

View Full Version : Trung cấp - Tập đọc - Đi tuần trong đêm rằmBaoNgoc
12-08-2008, 02:28 AM
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA">まんまる月夜のパトロール</span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size: 16pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">đi tuần trong đ&#234;m trăng tr&#242;n<o:p></o:p></font></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA">(厚い<strong>にゃあ</strong>。これ<strong>じゃあ</strong>、何をする<strong>気にもならにゃい</strong>よ。)</span><span style="font-size: 16pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">n&#243;ng nhỉ. thế n&#224;y th&#236;, chẳng muốn l&#224;m g&#236; cả<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">屋根の上で 野良猫は、<strong>げんなりぐんにゃり</strong>寝そべりました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">con m&#232;o hoang**mệt mỏi hết sức lực nằm xo&#224;i ra tr&#234;n m&#225;i nh&#224; <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">空には、まん丸真っ白のお月様。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">tr&#234;n trời, trăng tr&#242;n trắng lo&#225;<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">(<strong>おっと</strong>、いけにゃいぞ、満月の夜は 何かが 起こる。)</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">Ch&#224;</span></strong><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">, kh&#244;ng xong rồi, đ&#234;m trăng tr&#242;n c&#243; xảy ra chuyện g&#236; kh&#244;ng đ&#226;y?<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">これが</span></strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">、パトロールの<strong>基本</strong>だにゃあ。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">đ&#226;y ch&#237;nh l&#224; <strong style="mso-bidi-font-weight: normal">l&#253; do</strong> của chuyến đi tuần đấy nhỉ<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">元気を出して</span></strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">出かけよう。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">khoẻ l&#234;n</span></strong><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"> m&#224; đi n&#224;o<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">野良猫は、大きな伸びを一つすると、勢いよく、庭へ降りて行きました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">con m&#232;o hoang, vươn m&#236;nh một c&#225;i rồi, đầy kh&#237; thế, nhảy xuống vườn<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">すると そのとき、“猫さん,ちょっと待って。”</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">đúng lúc đ&#243;, “anh m&#232;o, đợi một chút”<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">暗やみ</span></strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">から 声が しました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">từ trong b&#243;ng tối, c&#243; tiếng gọi<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「誰?」「私よ、ほうき。ここ、こっち。」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">“ai đ&#243;?” “t&#244;i n&#232;, chổi n&#232;. ở đ&#226;y, ph&#237;a n&#224;y”<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">目を凝らすと、へいに伸びかかっている竹こうきの姿が見えました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">căng mắt ra nh&#236;n th&#236; nh&#236;n thấy h&#236;nh d&#225;ng của c&#226;y chổi tre đang treo tr&#234;n h&#224;ng r&#224;o<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「ねえ、今日は一日中働き<strong>づめ</strong>で、私イライラして眠れないのよ。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">“n&#232;, h&#244;m nay suốt ng&#224;y t&#244;i l&#224;m việc <strong>li&#234;n tục</strong>, bồn chồn ho&#224;i kh&#244;ng ngủ được”<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">散歩に行くんだったら、連れて行って<strong>欲しい</strong>んだけど。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">nếu anh đi dạo, th&#236; anh dẫn t&#244;i đi với<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「ほうきが 散歩する<strong>なんて、</strong>聞いたことも見たことも<strong>にゃい。</strong>どうやって歩くんだ。」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">chổi đi dạo? chưa từng nghe cũng chưa từng thấy.<span style="mso-spacerun: yes">** </span>l&#224;m sao m&#224; c&#244; đi được?<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「うふっ、<strong>その気になれば</strong>、<strong>誰だって</strong>、何だって できるんですよ。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">d&#224;o, nếu đ&#227; th&#237;ch l&#224;m chuyện g&#236; đ&#243;, th&#236; dẫu l&#224; ai, dẫu l&#224; c&#225;i g&#236;, cũng c&#243; thể l&#224;m được th&#244;i.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">このところ、ちょっと練習しておきましたからね。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">v&#236; dạo n&#224;y, t&#244;i đ&#227; luyện tập trước rồi<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">竹ぼうき、<strong>まっすぐ</strong>立って、ジョリジョリと歩いて<strong>みせました</strong>。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">chổi tre, đứng thẳng người, nh&#237;ch từng bước <strong>quyết t&#226;m</strong> đi <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">(<strong>うーん、</strong>人に見つかれば やっかいな<strong>ことににゃる</strong>。)</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">để coi, người ta m&#224; thấy được th&#236; sẽ <strong>trở th&#224;nh</strong> chuyện phiền phức<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">それに、僕は散歩をしに行く<strong>わけじゃにゃい</strong></span><strong><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">.<o:p></o:p></font></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">hơn nữa, cũng kh&#244;ng hẳn l&#224; m&#236;nh đi dạo<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">僕の仕事はパトロール<strong>にゃんだ</strong>。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">c&#244;ng việc của m&#236;nh l&#224; đi tuần m&#224;<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">パトロール猫は、そう思った<strong>ものの、意外に</strong>もうまくジョリジョリと歩く竹ぼうきを見ると、いやだとは 言えなくなってしまいました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">chú m&#232;o đi tuần, <strong>mặc dù</strong> nghĩ như thế, <strong>nhưng m&#224;</strong> nh&#236;n thấy chổi tre đi nh&#237;ch từng bước một hay <strong>kh&#244;ng ngờ</strong>, n&#234;n kh&#244;ng n&#243;i nổi “kh&#244;ng được”<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">(<strong>ま、いいかあ</strong>。)</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">nh&#236;n k&#236;a</span><span style="font-size: 16pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">, </span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">hay thật</span><span style="font-size: 16pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">パトロール猫と竹ぼうき、<strong>できるだけ</strong>暗い道を選びながら出発しました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">con m&#232;o đi tuần v&#224; chổi tre, vừa chọn đường tối <strong>nhất c&#243; thể</strong>, rồi l&#234;n đường.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">竹ぼうきは時々、ピョンピョンと飛びながらバランスを取りました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">chổi tre thỉnh thoảng, nảy l&#234;n“bon bon”, mất thăng bằng<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「次の角を曲がると、公園だ。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">quẹo g&#243;c đường kế đ&#243;, l&#224; c&#244;ng vi&#234;n<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">実は、一月ほど前の満月の夜、ここで<strong>ちょっと</strong>した事件が あったんだ。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">thực ra, đ&#234;m rằm khoảng th&#225;ng trước, ở đ&#226;y đ&#227; xảy ra một chuyện nhỏ<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">池の鯉が全部盗まれて、犯人はおいらたちのら猫って<strong>ことににゃったん</strong>だけど、おいらたち、そんなばかなことは絶対にしにゃい。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">to&#224;n bộ c&#225; v&#224;ng trong hồ bị bắt trộm, mặc dù người ta cho rằng tội phạm l&#224; bọn m&#232;o hoang chúng ta, nhưng bọn chúng ta, những chuyện khùng như vậy tuyệt đối kh&#244;ng l&#224;m.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">犯人は人間に決まってる。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">tội phạm do con người định<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">おいらがパトロールをする<strong>ようににゃった</strong>のは、<strong>まあ</strong>、そういうことがあったからです。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">chuyện chúng ta đi tuần, <strong>bạn c&#243; thể n&#243;i l&#224;</strong>, v&#236; chuyện như thế đ&#227; xảy ra<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「行きましょう、行きましょう。本当の犯人を見つけ<strong>なきゃ</strong>。」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">đi n&#224;o, đi n&#224;o, <strong>h&#227;y</strong> đi t&#236;m tội phạm thực sự n&#224;o<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">公園は、<strong>しーんと</strong>静まって、人影一つありません。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">c&#244;ng vi&#234;n, y&#234;n lặng như tờ, kh&#244;ng một b&#243;ng người<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">月の光を<strong>ため</strong>込んだ、暗い地面が広がる<strong>ばかり</strong>。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">chỉ c&#243; mặt đất tăm tối gom tụ &#225;nh trăng trải rộng<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「あれは、何?」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">“c&#225;i g&#236; đ&#243;?”<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">竹箒が、象の滑り台に近よっていきました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">chổi tre đến gần cầu tuột con voi<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">すると、象のお腹の下から、「ううーっ!」という<strong>うなり</strong>声がしました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">đúng lúc đ&#243;, từ b&#234;n dưới bụng voi, c&#243; tiếng gừ “grrr”<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">竹箒は<strong>悲鳴</strong>を上げながら、ズズズーッ、ズリズリッと<strong>後ずさり</strong>をしました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">chổi tre vừa k&#234;u l&#234;n hoảng sợ “zzz, zr zr”, vừa lùi lại <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">暗やみから、<strong>のっそり</strong>と出てきたのは,犬でした。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">từ trong b&#243;ng tối, bước ra một c&#225;ch chậm r&#227;i oai vệ, ch&#237;nh l&#224; con ch&#243;<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「待って,ちょっと待って。」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">chờ, chờ chút<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">私達は<strong>怪しい</strong>者ではありません。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">chúng t&#244;i kh&#244;ng phải l&#224; những người khả nghi<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">いえ</span></strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">、怪しいといえ<strong>ば</strong>怪しい<strong>けれど</strong>、あ、あなたの敵ではありません。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">kh&#244;ng, nếu n&#243;i khả nghi th&#236; c&#243; khả nghi thật, nhưng m&#224;, kh... kh&#244;ng phải l&#224; kẻ thù của anh<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">もっとも</span></strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">、人間が ぼうきで、あなたを殴ったりするときが ある<strong>けれど</strong>、わ、私は まだ一度も。。。その、あの。。。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">mặc dù</span></strong><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">, con người c&#243; lúc dùng chổi đ&#225;nh anh, nhưng t... t&#244;i th&#236; chưa một lần c&#243; ... &#253; đ&#243;, &#253; ấy...<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">もう</span></strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">、何を言っているのか 分からない様子で、竹箒は犬の周りを飛び回りました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">với d&#225;ng vẻ dường như kh&#244;ng biết m&#236;nh đang n&#243;i g&#236;, c&#226;y chổi tre nhảy xung quanh con ch&#243;<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「安心しな。ぼうきに噛み付いても、うまく<strong>も何とない</strong>からな。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">h&#227;y y&#234;n t&#226;m, v&#236; c&#243; cắn chổi, cũng chẳng thấy ngon g&#236; đ&#226;u<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">それより</span></strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">、あんたの方が<strong>よっぽど</strong>へんてこりんで恐ろしいよ。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">hơn nữa</span></strong><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">, c&#225;c bạn cũng đ&#225;ng sợ lắm v&#236; rất l&#224; kỳ quặc<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">なあ、猫さんよ。今日は、珍しい相棒と一緒だな。」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">n&#232;</span></strong><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">, anh m&#232;o n&#224;y, h&#244;m nay đi chung với người bạn hiếm thấy nhỉ<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">どうしてもって、言うもんだから。</span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">l&#253; do dẫn theo, l&#224; v&#236; chuyện đ&#227; b&#224;n<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「<strong>なーんだ</strong>、猫さんとお知り合いなの。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">sao? anh quen anh m&#232;o &#224;?<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">ああ、びっくりした。ところで、そこはあなたの家?」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">a, ngạc nhi&#234;n gh&#234;.<span style="mso-spacerun: yes">** </span>&#224; n&#224;y, nơi đ&#243; l&#224; nh&#224; anh hả<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">まあ</span></strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">ね、おれは野良犬だから どこだって自分家<strong>みたい</strong>なもんだけど、今日はここがおれの家。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">&#224;,</span></strong><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"> v&#236; t&#244;i l&#224; ch&#243; hoang, n&#234;n dù ở đ&#226;u cũng giống như nh&#224; m&#236;nh, n&#234;n h&#244;m nay th&#236; nơi n&#224;y l&#224; nh&#224; t&#244;i.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">犬は、<strong>フーッ</strong>と大きい息を吐き出すと、また滑り台の下へもぐりこみました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">con ch&#243; “khịt” lớn, rồi lại chui xuống ph&#237;a dưới cầu tuột<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">そのとき、一番大きないちょうの木の下から、黒いシャツの男が一人、音もなく<strong>ふらり</strong>と出てきたのです。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">lúc đ&#243;, từ dưới c&#226;y hạnh nh&#226;n lớn nhất, một người đ&#224;n &#244;ng mặc &#225;o đen <strong style="mso-bidi-font-weight: normal">đột ngột</strong> xuất hiện kh&#244;ng một tiếng động<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">男はあたりを<strong>注意深く</strong>見回しながら、公園を出て行きました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">người đ&#224;n &#244;ng vừa nh&#236;n xung quanh <strong>một c&#225;ch thận trọng</strong>, vừa ra khỏi c&#244;ng vi&#234;n<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「<strong>なーんだ</strong>、何でも<strong>なかった</strong>ね。」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">g&#236; vậy? đ&#226;u c&#243; g&#236; đ&#226;u hả?<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「いや、<strong style="mso-bidi-font-weight: normal">何でもなくにゃい。</strong></span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">kh&#244;ng, sao m&#224; kh&#244;ng c&#243; g&#236; được<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">今頃、どこへ行くんだろう。」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">v&#224;o giờ n&#224;y, m&#224; c&#242;n đi đ&#226;u chứ?<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">パトロール猫と竹ぼうきが小声で囁き合うと、滑り台の下で、犬が鼻をひくつかせながら つぶや きました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">con m&#232;o đi tuần v&#224; chổi tre vừa nhỏ giọng th&#236; thầm th&#236;, dưới cầu tuột,<span style="mso-spacerun: yes">** </span>con ch&#243; vừa đ&#225;nh hơi, vừa lẩm bẩm<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「<strong>かすか</strong>だが、犯罪人の臭いがする。<span style="mso-bidi-font-weight: bold">いやな</span>予感もする。」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">“thoảng qua th&#244;i, nhưng c&#243; mùi tội phạm, cũng c&#243; linh t&#237;nh xấu”<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「後をつけよう。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><ruby style="ruby-align: distribute-space"><span lang="JA" style="font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">見失</span><rp>(</rp><rt style="font-size: 6pt; layout-grid-mode: line; font-family: "MS Mincho"">みしつ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">わににゃいように、急げ!」</span></span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">“h&#227;y b&#225;m theo, để cho kh&#244;ng bị mất dấu, h&#227;y nhanh l&#234;n”<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">急げと言われても、竹箒には簡単なことではありません。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">dù bị n&#243;i h&#227;y nhanh l&#234;n, nhưng đối với chổi tre th&#236; kh&#244;ng phải l&#224; chuyện đơn giản<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">何度も転びそうになりながら、必死で犬と猫を追いかけました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">v&#236; nhiều lần n&#243; ng&#227; lăn ra, n&#234;n n&#243; đuổi theo ch&#243; v&#224; m&#232;o một c&#225;ch tuyệt vọng <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">都合のいいことに、怪しい男は、垣根の中から<strong>のぞいたり</strong>、生垣<strong>ぐるり</strong>と回ったりして、ゆっくりと歩いて行きます。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">may m&#224;, người đ&#224;n &#244;ng khả nghi, <strong style="mso-bidi-font-weight: normal">nh&#242;m qua</strong> h&#224;ng r&#224;o, rồi v&#242;ng qua h&#224;ng r&#224;o c&#226;y, đi chầm chậm<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">後をつけられている<strong>なんて</strong>、<strong>まったく</strong> 気がついていないみたい。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">ho&#224;n to&#224;n</span></strong><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"> kh&#244;ng nhận ra m&#236;nh đang bị b&#225;m theo g&#236; cả<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">男が立ち止まりました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">người đ&#224;n &#244;ng đứng lại<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">そして、家の門を押したり引いたりしています。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">rồi, vừa đẩy vừa k&#233;o cửa của ng&#244;i nh&#224;<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">カギがかかっているっかどうか、確かめているに違いありません。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">chắc để kiểm tra xem c&#243; kho&#225; cửa hay kh&#244;ng<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">パトロール猫と犬は、<strong>うなずき</strong>合いました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">con m&#232;o đi tuần v&#224; con ch&#243; gật đầu với nhau<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「うーっ、わん、わんわん!」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">“g&#226;u g&#226;u g&#226;u”<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">犬の吠え声を合図に、パトロール猫が、男に飛びつきました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">lấy tiếng ch&#243; sủa l&#224;m t&#237;n hiệu, con m&#232;o đi tuần nhảy l&#234;n người đ&#224;n &#244;ng<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「わあーっ、やめろ、やめてくれーっ!」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">“aaa, h&#227;y dừng lại, bỏ tao ra”<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">男は叫び声を上げて、逃げ出しました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">người đ&#224;n &#244;ng k&#234;u th&#233;t l&#234;n v&#224; bỏ chạy<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「逃がさないわよ!」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">“kh&#244;ng được chạy trốn”<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><ruby style="ruby-align: distribute-space"><span lang="JA" style="font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">通</span><rp>(</rp><rt style="font-weight: normal; font-size: 6pt; layout-grid-mode: line; font-family: "MS Mincho"">とお</rt><rp>)</rp></ruby><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">せんぼ</span></strong></span></strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">をしたのは、竹箒。竹箒は<strong>思い切り</strong>飛び上がり、男の胸を打ち払うと、次はごみを掃くように、男の足を<strong style="mso-bidi-font-weight: normal">すくい</strong>ました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">người <strong style="mso-bidi-font-weight: normal">đi đầu</strong> l&#224; c&#226;y chổi tre, chổi tre <strong>cương quyết</strong> nhảy l&#234;n, đập v&#224;o ngực người đ&#224;n &#244;ng, sau đ&#243;, <strong style="mso-bidi-font-weight: normal">gạt</strong> ch&#226;n người đ&#224;n &#244;ng giống như qu&#233;t r&#225;c <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">男はびっくり</span><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><ruby style="ruby-align: distribute-space"><span lang="JA" style="font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">仰天</span><rp>(</rp><rt style="font-weight: normal; font-size: 6pt; layout-grid-mode: line; font-family: "MS Mincho"">ぎょうてん</rt><rp>)</rp></ruby></span></strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">người đ&#224;n &#244;ng hết sức ngạc nhi&#234;n<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">目を回して、ひっくり返ってしまいました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">đang nh&#236;n quanh, th&#236; bất ngờ t&#233; ng&#227; mất ti&#234;u<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「ほうきさん、大手柄だにゃあ。」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">“c&#244; chổi giỏi thật”<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">パトロール猫が、倒れた男の顔を<strong>のぞき</strong>ながら言いました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">con m&#232;o đi tuần, vừa ng&#243; xuống mặt người đ&#224;n &#244;ng t&#233; ng&#227;, vừa n&#243;i<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">騒々しい音に驚いて、一軒、また一軒、窓に明かりが灯り始めました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">ngạc nhi&#234;n v&#236; tiếng ồn &#224;o, hết nh&#224; n&#224;y đến nh&#224; kh&#225;c, cửa sổ bắt đầu s&#225;ng đ&#232;n<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">パトカーの音が近づいてきます。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">tiếng xe cảnh s&#225;t đến gần<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">あくる日</span></strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">のこと、猫と竹箒は、<strong style="mso-bidi-font-weight: normal">またまた</strong>二人で出かけて行きました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">ng&#224;y h&#244;m sau</span></strong><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">, m&#232;o v&#224; chổi tre, hai người <strong style="mso-bidi-font-weight: normal">lại</strong> đi ra ngo&#224;i<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「本当にあの人に間違いない?」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">“c&#243; chắc đúng người kh&#244;ng?”<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「絶対、絶対、間違いにゃい。」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">tuyệt đối, tuyệt đối kh&#244;ng sai đ&#226;u<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">二人は、駅前の交番のそばにある、</span><strong><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><ruby style="ruby-align: distribute-space"><span lang="JA" style="font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">植</span><rp>(</rp><rt style="font-weight: normal; font-size: 6pt; layout-grid-mode: line; font-family: "MS Mincho"">う</rt><rp>)</rp></ruby><strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">え込み</span></strong></span></strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">に隠れているのです。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">hai người, ở b&#234;n cạnh đồn cảnh s&#225;t trước nh&#224; ga, núp trong <strong>bụi c&#226;y<o:p></o:p></strong></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">交番の入り口には、顔に大きな<strong style="mso-bidi-font-weight: normal">ばんそうこう</strong>を</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><ruby style="ruby-align: distribute-space"><span lang="JA" style="font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">張</span><rp>(</rp><rt style="font-size: 6pt; layout-grid-mode: line; font-family: "MS Mincho"">は</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">った、若いお巡りさんが 一人立っています。</span></span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">ở cửa v&#224;o đồn cảnh s&#225;t, anh cảnh s&#225;t trực trẻ đang đứng một m&#236;nh, mặt d&#225;n <strong style="mso-bidi-font-weight: normal">băng cứu thương</strong> lớn<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「あれは、入ったばかりの</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><ruby style="ruby-align: distribute-space"><span lang="JA" style="font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">新米</span><rp>(</rp><rt style="font-size: 6pt; layout-grid-mode: line; font-family: "MS Mincho"">しんまい</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">お</span><span style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><ruby style="ruby-align: distribute-space"><span lang="JA" style="font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">巡</span><rp>(</rp><rt style="font-size: 6pt; layout-grid-mode: line; font-family: "MS Mincho"">まわ</rt><rp>)</rp></ruby><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">りさんだって。</span></span></span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">người kia l&#224; anh cảnh s&#225;t trực mới<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">昨日の夜は、お休み<strong style="mso-bidi-font-weight: normal">にゃのに</strong>、パトロールの練習をして<strong style="mso-bidi-font-weight: normal">たらしい</strong>だにゃあ。」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">đ&#234;m h&#244;m qua, mặc dù đ&#227; nghỉ ngơi, nhưng <strong style="mso-bidi-font-weight: normal">c&#243; vẻ </strong>đang tập đi tuần đấy nhỉ<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「そうだったの。泥棒と間違えて、悪いこと<strong style="mso-bidi-font-weight: normal">しちゃった</strong>ね。ねえ、だったら、これからは あの人ために、私達手伝って上げましょうよ。」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">thế ư.<span style="mso-spacerun: yes">** </span>m&#236;nh tưởng lầm l&#224; kẻ trộm, bậy qu&#225; nhỉ.<span style="mso-spacerun: yes">** </span>N&#232;, vậy th&#236;, từ nay chúng ta h&#227;y giúp đỡ cho anh kia nh&#233;<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「手伝って、にゃにを?」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">giúp đỡ? giúp g&#236;?<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「毎晩パトロールをして、怪しい人を見つけたら、あのお巡りさんに教えてあげるの。」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">mỗi tối đi tuần, nếu ph&#225;t hiện kẻ đ&#225;ng nghi, th&#236; b&#225;o cho anh cảnh s&#225;t trực kia đấy<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「うん、それはいいかもしれにゃい。」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">ừ, thế chắc cũng được<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">「そうと決まったら、急がなく<strong>ちゃ</strong>。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">nếu đ&#227; quyết định thế rồi, th&#236; nhanh l&#234;n<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">今夜<strong>こそ</strong>、本物の泥棒を捕まえたいわ。」</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><strong><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">chắc chắn</span></strong><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"> tối nay, muốn bắt được t&#234;n trộm thực sự<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">空には、白くてきれいなお月様。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">tr&#234;n trời, trăng đẹp trắng ngời<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">昼間の暑さを残した</span><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">アスファルト</span><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: "MS Mincho"; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">の上を、パトロール猫とパトロールほうきは、<strong>仲良</strong>く歩いて行きました。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">tr&#234;n mặt đường nhựa c&#242;n s&#243;t lại c&#225;i n&#243;ng ban trưa, con m&#232;o đi tuần v&#224; c&#226;y chổi đi tuần <strong>th&#226;n thiết</strong> đi bộ.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI"><o:p><font face="Times New Roman" size="3">**</font></o:p></span></p>

BaoNgoc
12-08-2008, 02:40 AM
<p><font color="#0000ff">BN c&#243; một số c&#226;u kh&#244;ng hiểu, nhờ anh chị v&#224; c&#225;c bạn chỉ gi&#225;o giùm: </font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: 'MS Mincho'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA">これ<strong>じゃあ: </strong><font face="Arial" size="2">nghĩa l&#224; g&#236;? C&#243; phải l&#224; "thế n&#224;y th&#236;" kh&#244;ng?</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: 'MS Mincho'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA"><strong>基本:</strong><font face="Arial" size="2">nghĩa l&#224; g&#236;? C&#243; được dịch l&#224; "l&#253; do" kh&#244;ng?</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: 'MS Mincho'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA"><font face="Arial" size="2"></font></span> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: 'MS Mincho'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2">C&#226;u n&#224;y kh&#244;ng biết dịch c&#243; đúng kh&#244;ng?</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: 'MS Mincho'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">それより</span></strong><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: 'MS Mincho'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">、あんたの方が<strong>よっぽど</strong>へんてこりんで恐ろしいよ。</span><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">hơn nữa</span></strong><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'">, c&#225;c bạn cũng đ&#225;ng sợ lắm v&#236; rất l&#224; kỳ quặc???????</span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"> <span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: 'MS Mincho'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2">C&#226;u n&#224;y thi BN ho&#224;n to&#224;n kh&#244;ng hiểu, n&#234;n dịch vậy, nhưng thấy kh&#244;ng ổn t&#237; n&#224;o</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: 'MS Mincho'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">どうしてもって、言うもんだから。</span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman">l&#253; do dẫn theo, l&#224; v&#236; chuyện đ&#227; b&#224;n</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: 'MS Mincho'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2">Phần t&#244; đỏ, BN cũng kh&#244;ng biết dịch ra sao nữa</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: 'MS Mincho'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA">泥棒と間違えて、<font color="#ff0000">悪いこと<strong style="mso-bidi-font-weight: normal">しちゃった</strong></font>ね。</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="VI" style="font-size: 16pt; mso-fareast-language: JA; mso-fareast-font-family: 'MS Mincho'"><font face="Times New Roman"><o:p><span lang="JA" style="font-size: 16pt; font-family: 'MS Mincho'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'MS Mincho'; mso-fareast-language: JA"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2">Nhờ Lạc Việt chỉ giúp nh&#233;</font></span></o:p></font></span></p>

hoangnguyen
12-08-2008, 05:03 AM

obaasan
12-08-2008, 10:21 PM
<p>tui cũng kh&#244;ng biết, kh&#244;ng ai biết hết &#224;?</p>

hoangnguyen
12-08-2008, 10:52 PM
<p><br />
hoangnguyen<font color="#aaaaaa"><strong> đ&#227; viết:</strong></font></p>
<p style="border: 1px solid lightgrey; font-size: 11px; margin-left: 30px; margin-right: 30px; position: relative; background-color: rgb(230, 230, 230);"> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Lạ nhỉ! H&#244;m qua m&#236;nh viết b&#224;i để g&#243;p &#253; một v&#224;i chỗ dịch chưa ch&#237;nh x&#225;c v&#224; chưa tho&#225;t m&#224; sao kh&#244;ng thấy g&#236; ngo&#224;i c&#225;i t&#234;n m&#236;nh thế nhỉ? Admin của Lạc Việt giải th&#237;ch giùm nh&#233;!</p>

jss
12-08-2008, 11:26 PM
<p>hoangnguyen mến,</p>
<p>mtd cũng đang ngạc nhi&#234;n l&#224; sao nội dung b&#224;i trả lời của bạn kh&#244;ng thấy nội dung, tưởng l&#224; bạn xo&#225; đi rồi.</p>
<p>H&#227;y trả lời lại lần nữa, để m&#236;nh kiểm tra l&#253; do nh&#233;. Bạn dùng font tiếng Nhật v&#224; Việt g&#236; vậy?</p>

hoangnguyen
13-08-2008, 04:17 PM
<p><br />
mtd group<font color="#aaaaaa"><strong> đ&#227; viết:</strong></font></p>
<p style="border-right: lightgrey 1px solid; border-top: lightgrey 1px solid; font-size: 11px; margin-left: 30px; border-left: lightgrey 1px solid; margin-right: 30px; border-bottom: lightgrey 1px solid; position: relative; background-color: #e6e6e6"> </p>
<p>hoangnguyen mến,</p>
<p>mtd cũng đang ngạc nhi&#234;n l&#224; sao nội dung b&#224;i trả lời của bạn kh&#244;ng thấy nội dung, tưởng l&#224; bạn xo&#225; đi rồi.</p>
<p>H&#227;y trả lời lại lần nữa, để m&#236;nh kiểm tra l&#253; do nh&#233;. Bạn dùng font tiếng Nhật v&#224; Việt g&#236; vậy?</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Cảm ơn mtdgroup đ&#227; trả lời nh&#233;!</p>
<p>H&#244;m ấy g&#245; xong một b&#224;i kh&#225; d&#224;i để g&#243;p &#253; cho những chỗ dịch sai v&#224; chưa hay nhưng khi post l&#234;n th&#236; kh&#244;ng thấy nội dung đ&#226;u, lúc đ&#243; m&#236;nh nghĩ chắc l&#224; admin phải duyệt b&#224;i rồi mới cho post nhưng h&#244;m sau l&#234;n cũng kh&#244;ng thấy nội dung đ&#226;u. Giờ th&#236; kh&#244;ng c&#242;n đủ ki&#234;n nhẫn để g&#245; lại nữa rồi. M&#236;nh nghĩ m&#236;nh cũng dùng font chữ như c&#225;c bạn đ&#243;.</p>

hoangnguyen
13-08-2008, 04:22 PM
<p>&#192;, m&#236;nh c&#243; một g&#243;p &#253; nhỏ l&#224;: sao phần tr&#237;ch dẫn nội dung của b&#224;i trước, LV kh&#244;ng cho v&#224;o một c&#225;i khung để dễ nhận biết đ&#243; l&#224; phần tr&#237;ch dẫn v&#224; để c&#243; vẻ thẩm mỹ hơn???</p>