PDA

View Full Version : Quán nhậu và các món ăn cho dân nhậucuibap_VS_cuimia
29-08-2008, 10:09 PM
<p>T&#236;nh h&#236;nh l&#224; những qu&#225;n nhậu gần nh&#224; th&#236; đ&#227; biết hết rồi, thỉnh thoảng gặp bạn b&#232; ở nơi kh&#225;c th&#236; kh&#244;ng biết nhậu qu&#225;n n&#224;o hay, gi&#225; cả, m&#243;n ăn,c&#225;ch phục vụ thế n&#224;o. Cho xin t&#237; kinh nghiệm đi c&#225;c anh chị.</p>
<p> Mở m&#224;n quận b&#236;nh thanh nha:</p>
<p> Qu&#225;n Tư Thể tại ng&#227; 3 đường D2 với Ung văn khi&#234;m : qu&#225;n đẹp, rộng ,sạch ,ko ồn &#224;o, m&#243;n ăn ko phong ph&#250; lắm nhưng ngon, phục vụ chu đ&#225;o, gi&#225; như c&#225;c qu&#225;n kh&#225;c. Lưu &#253; hiện qu&#225;n đang quảng c&#225;o m&#243;n đầu t&#244;m h&#249;m l&#224;m c&#225;c m&#243;n, nhớ đừng ăn, dở ẹc.</p>
<p> Ai th&#237;ch nhậu l&#227;ng mạn ko n&#232;, c&#243; đ&#243;, th&#237;ch hợp với bồ bịch ai cũng biết nhậu, hoặc bồ ko biết nhưng m&#236;nh đang th&#232;m vẫn ok. B&#226;y giờ chạy từ b&#236;nh thạnh tr&#234;n đường L&#234; quang định về hướng g&#242; vấp, qua ng&#227; tư Nguyễn văn đậu đến chỗ mũi t&#224;u c&#243; c&#226;y xăng quẹo tr&#225;i đ&#243; l&#224; đường Nguyễn bỉnh khi&#234;m, chạy v&#244; t&#237; nh&#236;n b&#234;n tr&#225;i qu&#225;n t&#234;n Thổ. Qu&#225;n thiết kế như 1 cafe s&#226;n vườn, mở nhạc trữ t&#236;nh, c&#225;c m&#243;n ăn về ốc th&#236; nhiều, m&#243;n kh&#225;c cũng rất ngon, c&#243; bia ly 3ng&#224;n/1ly, gi&#225; cả thuộc v&#224;o loại rẻ.</p>
<p> Vậy đi bữa n&#224;o giới thiệu tiếp, đặc biệt l&#224; c&#225;c m&#243;n ăn lạ.</p>

buratino
29-08-2008, 10:21 PM
<p>Oh yeahhhhhh.... <img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/41.gif" /></p>
<p>Topic n&#224;y tui th&#237;ch n&#232;. hihihi. "Nhậu l&#224; 1 phần tất yếu" của d&#226;n Việt m&#236;nh đ&#243;. Đi đ&#226;u cũng thấy nhậu. Giờ n&#224;o cũng thấy nhậu. Vui: nhậu. Buồn: nhậu. Kh&#244;ng vui kh&#244;ng buồn: cũng nhậu <img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/24.gif" /></p>
<p>N&#243;i vậy th&#244;i chứ đ&#226;u cứ phải k&#234;u đi nhậu l&#224; phải nhậu đ&#226;u. Cũng giống như k&#234;u đi cafe nhưng tới uống nước ngọt đ&#243; m&#224; <img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/4.gif" /></p>
<p>Tui c&#243; 1 lần gh&#233; qua qu&#225;n Tư Thể m&#224; bạn giới thiệu rồi. Qu&#225;n sạch sẽ, đẹp (tr&#244;ng giống giống qu&#225;n cafe), phục vụ chu đ&#225;o, lịch sự (m&#224; chu đ&#225;o qu&#225; n&#234;n kh&#244;ng bo cũng hơi ngại <img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/28.gif" />hehehehe), đ&#244;ng kh&#225;ch. Đồ ăn kh&#225; ngon, tr&#236;nh b&#224;y đẹp m&#224; gi&#225; cả th&#236; hợp l&#253;...</p>
<p>Qu&#225;n Thổ chưa đi lần n&#224;o... Chắc chắn sẽ đi v&#224;o 1 ng&#224;y gần đ&#226;y.<img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/105.gif" alt="" /></p>
<p><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/38.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/38.gif" /><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/38.gif" /></p>
<p>Tui cũng biết một v&#224;i qu&#225;n, nhưng giờ m&#224; nhắc ra th&#236; chỉ c&#243; nước... xỉu v&#236; th&#232;m. Cho khất hẹn t&#237; t&#237; nhe...</p>

matbiec
29-08-2008, 10:23 PM
<p><br />
123456<font color="#aaaaaa"><strong> đ&#227; viết:</strong></font>
<table width="90%" style="border: 1px solid lightgrey; font-size: 11px; margin-left: 30px; margin-right: 30px; position: relative; background-color: rgb(230, 230, 230);">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>T&#236;nh h&#236;nh l&#224; những qu&#225;n nhậu gần nh&#224; th&#236; đ&#227; biết hết rồi, thỉnh thoảng gặp bạn b&#232; ở nơi kh&#225;c th&#236; kh&#244;ng biết nhậu qu&#225;n n&#224;o hay, gi&#225; cả, m&#243;n ăn,c&#225;ch phục vụ thế n&#224;o. Cho xin t&#237; kinh nghiệm đi c&#225;c anh chị.</p>
<p> Mở m&#224;n quận b&#236;nh thanh nha:</p>
<p> Qu&#225;n Tư Thể tại ng&#227; 3 đường D2 với Ung văn khi&#234;m : qu&#225;n đẹp, rộng ,sạch ,ko ồn &#224;o, m&#243;n ăn ko phong ph&#250; lắm nhưng ngon, phục vụ chu đ&#225;o, gi&#225; như c&#225;c qu&#225;n kh&#225;c. Lưu &#253; hiện qu&#225;n đang quảng c&#225;o m&#243;n đầu t&#244;m h&#249;m l&#224;m c&#225;c m&#243;n, nhớ đừng ăn, dở ẹc.</p>
<p> Ai th&#237;ch nhậu l&#227;ng mạn ko n&#232;, c&#243; đ&#243;, th&#237;ch hợp với bồ bịch ai cũng biết nhậu, hoặc bồ ko biết nhưng m&#236;nh đang th&#232;m vẫn ok. B&#226;y giờ chạy từ b&#236;nh thạnh tr&#234;n đường L&#234; quang định về hướng g&#242; vấp, qua ng&#227; tư Nguyễn văn đậu đến chỗ mũi t&#224;u c&#243; c&#226;y xăng quẹo tr&#225;i đ&#243; l&#224; đường Nguyễn bỉnh khi&#234;m, chạy v&#244; t&#237; nh&#236;n b&#234;n tr&#225;i qu&#225;n t&#234;n Thổ. Qu&#225;n thiết kế như 1 cafe s&#226;n vườn, mở nhạc trữ t&#236;nh, c&#225;c m&#243;n ăn về ốc th&#236; nhiều, m&#243;n kh&#225;c cũng rất ngon, c&#243; bia ly 3ng&#224;n/1ly, gi&#225; cả thuộc v&#224;o loại rẻ.</p>
<p> Vậy đi bữa n&#224;o giới thiệu tiếp, đặc biệt l&#224; c&#225;c m&#243;n ăn lạ.</p>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</p>
<p> B&#225;c g&#236; ơi, đệ xin giới thịu cho b&#225;c 1 qu&#225;n đệ đệ mới thưởng thức c&#243; lần m&#224; "nhớ m&#227;i" &#225;!</p>
<p>Qu&#225;n được anh em giang hồ đặt t&#234;n l&#224; "Rum 2 x&#244;", qu&#225;n n&#224;y nằm tr&#234;n ngả tư Mạc Thị Bưởi - Hai B&#224; Trưng, Q1.</p>
<p>Về khoản mồi th&#236; b&#225;c khỏi lo, c&#243; đủ cả, gi&#225; cả bao la!</p>
<p>C&#225;i khoản rum VN th&#236; v&#244; tư &#225;, b&#225;c n&#224;o nhẹ đ&#244; th&#236; pha nhạt t&#237;, nặng đ&#244; th&#236; cứ th&#234;m "X&#244;", h&#224; h&#224; h&#224; ...</p>
<p>Th&#244;i m&#224; giới thịu chi cho d&#224;i d&#242;ng, h&#244;m n&#224;o c&#225;c b&#225;c rảnh, cứ hú em, khoản n&#224;y th&#236; v&#244; tư... hề hề</p>
<p>&#192;, n&#243;i nhỏ th&#234;m, nếu c&#225;c b&#225;c đến đấy c&#243; nghe t&#234;n qu&#225;n l&#224; "Rum 3 x&#244;" th&#236; đừng lấy l&#224;m lạ ạ, c&#225;i n&#224;y c&#225;c huynh đệ nh&#224; em "cải" t&#237; cho n&#243; đúng phong c&#225;ch "x&#236; tai", 1 rum 2 x&#244; c&#242;n 1 x&#244; th&#236;....&#237; &#237;....<img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/C

chepchep
29-08-2008, 10:27 PM
<p><font size="4">Ch&#224; ch&#224;... </font></p>
<p><font size="4">C&#225;c b&#225;c nh&#224; m&#236;nh c&#243; vẻ kho&#225;i nhậu gh&#234;. Nhậu đ&#234; &#234;... &#234;... &#234;....</font></p>