PDA

View Full Version : Ngữ pháp tiếng Việtbagiahonnhien
12-08-2011, 12:18 PM
<p> (Sưu tầm)</p>
<p> Sao-Bảo-N&#243;-Đến-Kh&#244;ng</p>
<p>1. Sao bảo n&#243; kh&#244;ng đến?</p>
<p>2. Sao n&#243; bảo kh&#244;ng đến.</p>
<p>3. Sao kh&#244;ng bảo n&#243; đến?</p>
<p>4. Sao kh&#244;ng đến bảo n&#243;?</p>
<p>5. Sao n&#243; kh&#244;ng bảo đến.</p>
<p>6. Sao! Bảo n&#243; đến kh&#244;ng?</p>
<p>7. Sao? Đến bảo n&#243; kh&#244;ng?</p>
<p>8. Sao n&#243; đến kh&#244;ng bảo.</p>
<p>9. Sao đến n&#243; bảo kh&#244;ng?</p>
<p>10. Sao đến kh&#244;ng bảo n&#243;?/.</p>
<p>11. N&#243; bảo: sao kh&#244;ng đến?</p>
<p>12. N&#243; đến, sao kh&#244;ng bảo?</p>
<p>13. N&#243; đến, kh&#244;ng bảo sao?</p>
<p>14. N&#243; đến bảo kh&#244;ng sao.</p>
<p>15. N&#243; bảo đến kh&#244;ng sao.</p>
<p>16. N&#243; kh&#244;ng bảo đến sao?</p>
<p>17. N&#243; bảo: "Kh&#244;ng đến sao?"</p>
<p>18. N&#243; kh&#244;ng bảo, sao đến?</p>
<p>19. N&#243; kh&#244;ng đến bảo sao?</p>
<p>20. Bảo n&#243; kh&#244;ng đến sao?</p>
<p>21. Bảo sao n&#243; kh&#244;ng đến.</p>
<p>22. Bảo! sao kh&#244;ng đến n&#243;?</p>
<p>23.Bảo n&#243;: đến sao kh&#244;ng?</p>
<p>24. Bảo n&#243; đến, sao kh&#244;ng?</p>
<p>25. Bảo kh&#244;ng, sao n&#243; đến?</p>
<p>26. Bảo! Sao n&#243; đến kh&#244;ng?</p>
<p>27. Kh&#244;ng đến bảo n&#243; sao/</p>
<p>28. Kh&#244;ng bảo sao n&#243; đến?</p>
<p>29. Kh&#244;ng sao! Bảo n&#243; đến!</p>
<p>30. Đến n&#243; kh&#244;ng bảo sao?</p>
<p>24. Đến kh&#244;ng bảo n&#243; sao?</p>
<p>25. Đến n&#243; sao kh&#244;ng bảo? </p>
<p>26. Đến bảo n&#243; kh&#244;ng sao.</p>
<p><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Scripts/fckeditor/editor/images/smiley/msn/confused_smile.gif" /></p>

cuty
12-08-2011, 04:30 PM
<p>Đ&#250;ng l&#224;: "phong ba b&#227;o t&#225;p, kh&#244;ng = ngữ ph&#225;p VN" 5 từ - 26 c&#225;ch viết - nhưng chưa chắc c&#243; 26 c&#225;ch hiểu !!!</p>
<p>**</p>

bagiahonnhien
12-08-2011, 05:11 PM
<p>Hic, e cũng ko chắc l&#224; 26 c&#226;u đ&#227; đủ, đ&#250;ng như acutY n&#243;i, ngay như c&#226;u 1 thay dấu/th&#234;m dấu cũng c&#243; 3 c&#225;ch hỉu kh&#225;c r&#249;i :)</p>

cuty
12-08-2011, 06:39 PM
<p>Cảm ơn bz post 1 b&#224;i rất hay về tiếng Việt. đọc b&#224;i n&#224;y để tự kiểm tra lại v&#244;n tiếng Việt của m&#236;nh xem tr&#236;nh độ tới đ&#226;u. chưa chi đ&#227; thấy l&#249;ng b&#249;ng lỗ tai rồi</p>

Phong Linh
12-08-2011, 10:52 PM
<p>...</p>
<p>1. C&#243; ai kh&#244;ng?</p>
<p>2. Kh&#244;ng ai c&#243;</p>
<p>3. Ai c&#243; kh&#244;ng?</p>
<p>4. Ai kh&#244;ng c&#243;</p>
<p>5. C&#243; kh&#244;ng ai</p>
<p>6. Kh&#244;ng c&#243; ai </p>