Cùng học ngoại ngữ: VƯỢT RÀO CẢN NGÔN NGỮ - ANH NGỮ

Diễn đàn con Bài viết cuối
/div>
 1. Ngữ pháp tiếng Anh

  (109 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 477
  • Bài viết: 1,278
 2. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 588
  • Bài viết: 3,245
  1. Từ vựng

   (8 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 163
   • Bài viết: 356
  2. Về các hiện tượng đồng nghĩa, trái nghĩa, từ tương tự, cách dùng, lựa chọn từ ngữ v.v.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 169
   • Bài viết: 444
  3. Theo đề tài

   (4 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 60
   • Bài viết: 140
  4. Nguồn gốc từ

   (4 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 17
   • Bài viết: 69
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 152
   • Bài viết: 2,129
  6. Slang

   (3 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 25
   • Bài viết: 91
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 16
 3. Luyện dịch

  (44 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,292
  • Bài viết: 4,089
  1. Hiệp định TPP

   (3 Đang xem)

   Luyện dịch các tài liệu về Hiệp định TPP

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 45
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 312
   • Bài viết: 896
  3. Y học

   (9 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 396
   • Bài viết: 655
  4. Kỹ thuật - IT

   (7 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 246
   • Bài viết: 384
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 55
   • Bài viết: 251
  6. Dịch tác phẩm hay

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 32
   • Bài viết: 150
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 230
   • Bài viết: 1,488
  8. Dịch Việt - Anh

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 220
 4. Luyện đọc

  (60 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 859
  • Bài viết: 3,097
  1. Theo cấp độ

   (12 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. Sơ cấp
   2. Trung cấp
   3. Cao cấp

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 89
   • Bài viết: 296
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 188
   • Bài viết: 1,393
  3. Đặc biệt là Metaphor - lối nói ẩn dụ; cách nói trên điện thoại, trên mạng, chatroom ...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 62
   • Bài viết: 268
  4. Khoa học

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 89
   • Bài viết: 155
  5. Diễn văn

   (4 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 9
   • Bài viết: 91
  6. Tâm lý

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 47
   • Bài viết: 134
  7. Tin tức

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 79
   • Bài viết: 174
  8. Đọc vui

   (9 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 296
   • Bài viết: 586
 5. Luyện nghe, nói

  (22 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 305
  • Bài viết: 2,060
  1. Luyện phát âm

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 56
   • Bài viết: 167
  2. Theo tình huống

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 34
   • Bài viết: 257
  3. Sơ Cấp

   (6 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. Real English

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 115
   • Bài viết: 864
  4. Trung cấp

   (3 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 45
   • Bài viết: 274
 6. Luyện Viết

  (12 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 63
  • Bài viết: 199
  1. Sơ cấp

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 39
  2. Trung cấp

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 24
   • Bài viết: 98
  3. Cao cấp

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 13
   • Bài viết: 37
 7. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,013
  • Bài viết: 2,823
  1. Offlish4U

   (8 Đang xem)

   Office English for You!

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 66
   • Bài viết: 207
  2. Du lịch

   (3 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 94
  3. Y khoa - Tham khảo

   (32 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. A
   2. B
   3. C
   4. D
   5. E
   6. F
   7. G
   8. H
   9. I
   10. J
   11. K
   12. L
   13. M
   14. N
   15. O
   16. P
   17. Q
   18. R
   19. S
   20. T
   21. U
   22. V
   23. W
   24. X
   25. Y
   26. Z

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 760
   • Bài viết: 1,807
  4. Diễn đàn con:

   1. Vật lý

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 74
   • Bài viết: 120

   Bài viết cuối:

  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 62
   • Bài viết: 411
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 14
  7. Ẩm thực

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 26
   • Bài viết: 99
 8. Tiếng Anh cho trẻ em

  (11 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 309
  • Bài viết: 2,083
 9. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 89
  • Bài viết: 606
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 16
   • Bài viết: 355
  2. TOEIC

   (4 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 16
   • Bài viết: 42
  3. IELTS

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 33
   • Bài viết: 150
  4. TOEFL

   (3 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 16
  5. GMAT

   (3 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 6
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 5
 10. Giải trí

  (54 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3,177
  • Bài viết: 5,094
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 148
   • Bài viết: 395
  2. Phim - Nhạc - Thơ

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 88
   • Bài viết: 922
 11. Chia sẻ kinh nghiệm

  (39 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 308
  • Bài viết: 1,264
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 110
   • Bài viết: 243
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 22
   • Bài viết: 46
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 106
   • Bài viết: 789
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 59
   • Bài viết: 115
Thông tin Diễn đàn và Tùy chọn
Quản lý diễn đàn này
Users Browsing this Forum

There are currently 470 users browsing this forum. (0 members & 470 guests)