Cùng học ngoại ngữ: VƯỢT RÀO CẢN NGÔN NGỮ - ANH NGỮ

Diễn đàn con Bài viết cuối
/div>
 1. Ngữ pháp tiếng Anh

  (350 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 474
  • Bài viết: 1,257
 2. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 521
  • Bài viết: 3,141
  1. Từ vựng

   (16 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 142
   • Bài viết: 320
  2. Về các hiện tượng đồng nghĩa, trái nghĩa, từ tương tự, cách dùng, lựa chọn từ ngữ v.v.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 169
   • Bài viết: 442
  3. Theo đề tài

   (12 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 60
   • Bài viết: 140
  4. Nguồn gốc từ

   (4 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 17
   • Bài viết: 69
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 109
   • Bài viết: 2,067
  6. Slang

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 21
   • Bài viết: 86
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 16
 3. Luyện dịch

  (72 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,218
  • Bài viết: 3,965
  1. Hiệp định TPP

   (3 Đang xem)

   Luyện dịch các tài liệu về Hiệp định TPP

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 45
  2. Y học

   (11 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 392
   • Bài viết: 648
  3. Kỹ thuật - IT

   (10 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 240
   • Bài viết: 374
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 52
   • Bài viết: 247
  5. Dịch tác phẩm hay

   (8 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 32
   • Bài viết: 149
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 224
   • Bài viết: 1,443
  7. Dịch Việt - Anh

   (8 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 13
   • Bài viết: 216
 4. Luyện đọc

  (85 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 815
  • Bài viết: 2,843

  Bài viết cuối:

  1. Theo cấp độ

   (24 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. Sơ cấp
   2. Trung cấp
   3. Cao cấp

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 89
   • Bài viết: 296
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 170
   • Bài viết: 1,245
  3. Đặc biệt là Metaphor - lối nói ẩn dụ; cách nói trên điện thoại, trên mạng, chatroom ...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 64
   • Bài viết: 270
  4. Khoa học

   (8 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 79
   • Bài viết: 129
  5. Diễn văn

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 9
   • Bài viết: 91
  6. Tâm lý

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 42
   • Bài viết: 87

   Bài viết cuối:

  7. Tin tức

   (7 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 75
   • Bài viết: 167
  8. Đọc vui

   (9 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 287
   • Bài viết: 558
 5. Luyện nghe, nói

  (44 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 298
  • Bài viết: 2,017
  1. Luyện phát âm

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 56
   • Bài viết: 167
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 31
   • Bài viết: 233
  3. Sơ Cấp

   (14 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. Real English

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 116
   • Bài viết: 875
  4. Trung cấp

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 45
   • Bài viết: 274
 6. Luyện Viết

  (27 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 62
  • Bài viết: 194
  1. Sơ cấp

   (4 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 39
  2. Trung cấp

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 24
   • Bài viết: 98
  3. Cao cấp

   (7 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 13
   • Bài viết: 37
 7. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,007
  • Bài viết: 2,802
  1. Offlish4U

   (7 Đang xem)

   Office English for You!

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 66
   • Bài viết: 207
  2. Du lịch

   (10 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 94
  3. Y khoa - Tham khảo

   (22 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. A
   2. B
   3. C
   4. D
   5. E
   6. F
   7. G
   8. H
   9. I
   10. J
   11. K
   12. L
   13. M
   14. N
   15. O
   16. P
   17. Q
   18. R
   19. S
   20. T
   21. U
   22. V
   23. W
   24. X
   25. Y
   26. Z

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 758
   • Bài viết: 1,793
  4. Diễn đàn con:

   1. Vật lý

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 74
   • Bài viết: 120

   Bài viết cuối:

  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 60
   • Bài viết: 409
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 14
  7. Ẩm thực

   (9 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 25
   • Bài viết: 98
 8. Tiếng Anh cho trẻ em

  (15 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 309
  • Bài viết: 2,083
 9. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 89
  • Bài viết: 604
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 16
   • Bài viết: 353
  2. TOEIC

   (4 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 16
   • Bài viết: 42
  3. IELTS

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 33
   • Bài viết: 150
  4. TOEFL

   (8 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 16
  5. GMAT

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 6
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 5
 10. Giải trí

  (55 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3,075
  • Bài viết: 4,939
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 144
   • Bài viết: 373
  2. Phim - Nhạc - Thơ

   (7 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 88
   • Bài viết: 920
 11. Chia sẻ kinh nghiệm

  (75 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 297
  • Bài viết: 1,202
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 107
   • Bài viết: 214
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 20
   • Bài viết: 41
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 103
   • Bài viết: 772
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 55
   • Bài viết: 105
Thông tin Diễn đàn và Tùy chọn
Quản lý diễn đàn này
Users Browsing this Forum

There are currently 938 users browsing this forum. (0 members & 938 guests)