Cùng học ngoại ngữ: VƯỢT RÀO CẢN NGÔN NGỮ - ANH NGỮ

Diễn đàn con Bài viết cuối
/div>
 1. Ngữ pháp tiếng Anh

  (296 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 474
  • Bài viết: 1,256
 2. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 510
  • Bài viết: 3,074
  1. Từ vựng

   (7 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 139
   • Bài viết: 316
  2. Về các hiện tượng đồng nghĩa, trái nghĩa, từ tương tự, cách dùng, lựa chọn từ ngữ v.v.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 169
   • Bài viết: 441
  3. Theo đề tài

   (8 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 60
   • Bài viết: 140
  4. Nguồn gốc từ

   (7 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 17
   • Bài viết: 69
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 102
   • Bài viết: 2,006
  6. Slang

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 20
   • Bài viết: 85
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 16
 3. Luyện dịch

  (65 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,191
  • Bài viết: 3,927
  1. Hiệp định TPP

   (5 Đang xem)

   Luyện dịch các tài liệu về Hiệp định TPP

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 45
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 238
   • Bài viết: 820
  3. Y học

   (19 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 390
   • Bài viết: 646
  4. Kỹ thuật - IT

   (7 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 239
   • Bài viết: 373
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 51
   • Bài viết: 246
  6. Dịch tác phẩm hay

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 32
   • Bài viết: 149
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 222
   • Bài viết: 1,432
  8. Dịch Việt - Anh

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 13
   • Bài viết: 216
 4. Luyện đọc

  (71 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 780
  • Bài viết: 2,772
  1. Theo cấp độ

   (20 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. Sơ cấp
   2. Trung cấp
   3. Cao cấp

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 89
   • Bài viết: 296
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 157
   • Bài viết: 1,206
  3. Đặc biệt là Metaphor - lối nói ẩn dụ; cách nói trên điện thoại, trên mạng, chatroom ...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 63
   • Bài viết: 268
  4. Khoa học

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 73
   • Bài viết: 123
  5. Diễn văn

   (3 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 9
   • Bài viết: 91
  6. Tâm lý

   (4 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 38
   • Bài viết: 81
  7. Tin tức

   (7 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 73
   • Bài viết: 165
  8. Đọc vui

   (8 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 278
   • Bài viết: 542
 5. Luyện nghe, nói

  (39 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 293
  • Bài viết: 1,932
  1. Luyện phát âm

   (3 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 56
   • Bài viết: 167
  2. Theo tình huống

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 29
   • Bài viết: 221
  3. Sơ Cấp

   (12 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. Real English

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 115
   • Bài viết: 849
  4. Trung cấp

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 44
   • Bài viết: 253
 6. Luyện Viết

  (28 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 61
  • Bài viết: 193
  1. Sơ cấp

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 14
   • Bài viết: 38
  2. Trung cấp

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 24
   • Bài viết: 98
  3. Cao cấp

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 13
   • Bài viết: 37
 7. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,002
  • Bài viết: 2,746
  1. Offlish4U

   (8 Đang xem)

   Office English for You!

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 66
   • Bài viết: 207
  2. Du lịch

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 94
  3. Y khoa - Tham khảo

   (17 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. A
   2. B
   3. C
   4. D
   5. E
   6. F
   7. G
   8. H
   9. I
   10. J
   11. K
   12. L
   13. M
   14. N
   15. O
   16. P
   17. Q
   18. R
   19. S
   20. T
   21. U
   22. V
   23. W
   24. X
   25. Y
   26. Z

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 758
   • Bài viết: 1,793
  4. Diễn đàn con:

   1. Vật lý

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 74
   • Bài viết: 120

   Bài viết cuối:

  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 59
   • Bài viết: 408
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 14
  7. Ẩm thực

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 22
   • Bài viết: 95
 8. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 309
  • Bài viết: 2,083
 9. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 89
  • Bài viết: 604
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 16
   • Bài viết: 353
  2. TOEIC

   (4 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 16
   • Bài viết: 42
  3. IELTS

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 33
   • Bài viết: 150
  4. TOEFL

   (4 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 16
  5. GMAT

   (3 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 6
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 5
 10. Giải trí

  (55 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3,020
  • Bài viết: 4,752
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 140
   • Bài viết: 364
  2. Phim - Nhạc - Thơ

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 88
   • Bài viết: 919
 11. Chia sẻ kinh nghiệm

  (53 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 294
  • Bài viết: 1,194
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 20
   • Bài viết: 41
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 103
   • Bài viết: 772
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 53
   • Bài viết: 99

   Bài viết cuối:

Thông tin Diễn đàn và Tùy chọn
Quản lý diễn đàn này
Users Browsing this Forum

There are currently 778 users browsing this forum. (0 members & 778 guests)