Cùng học ngoại ngữ: VƯỢT RÀO CẢN NGÔN NGỮ - NHẬT NGỮ

Diễn đàn con Bài viết cuối
/div>
 1. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 90
  • Bài viết: 945
  1. Sơ cấp

   (2 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. 4-3 Kyu
   2. Luyện tập

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 37
   • Bài viết: 377

   Bài viết cuối:

  2. Trung cấp

   (2 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. 2 Kyu
   2. Luyện tập

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 21
   • Bài viết: 299
  3. Diễn đàn con:

   1. 1 Kyu
   2. Luyện tập

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 8
   • Bài viết: 122
  4. Phó từ

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 94

   Bài viết cuối:

   Phó từ tiếng Nhật Đến bài cuối

   bởi

   07-11-2008, 10:06 PM

  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 20
   • Bài viết: 50
 2. Từ ngữ

  (11 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 354
  • Bài viết: 873
  1. Từ

   (4 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 82
   • Bài viết: 252
  2. Hán tự

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 16
   • Bài viết: 124
  3. Thành ngữ

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 238
   • Bài viết: 330
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 18
   • Bài viết: 167
 3. Luyện nghe

  (2 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 60
  • Bài viết: 544
  1. Sơ cấp

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 32
   • Bài viết: 344
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 22
   • Bài viết: 162
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 38
 4. Luyện đọc

  (2 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 41
  • Bài viết: 296
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 18
   • Bài viết: 147
  2. Trung cấp

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 106

   Bài viết cuối:

  3. Cao cấp

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 8
   • Bài viết: 43

   Bài viết cuối:

 5. Góc dịch thuật

  (4 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 112
  • Bài viết: 903
  1. Lời hay ý đẹp

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 48
  2. Truyện

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 14
   • Bài viết: 145
  3. Tin tức

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 59
   • Bài viết: 618
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 34
   • Bài viết: 92

   Bài viết cuối:

  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 6. Giải trí

  (9 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 312
  • Bài viết: 839
  1. Nấu ăn

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 65
   • Bài viết: 235
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 21
   • Bài viết: 30
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 25
   • Bài viết: 157
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 36
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 24
   • Bài viết: 24
 7. Chia sẻ

  (16 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 133
  • Bài viết: 293
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 16
   • Bài viết: 76
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 37
   • Bài viết: 70
Thông tin Diễn đàn và Tùy chọn
Quản lý diễn đàn này
Users Browsing this Forum

There are currently 51 users browsing this forum. (1 members & 50 guests)

 1. tinhlang