Cùng học ngoại ngữ: VƯỢT RÀO CẢN NGÔN NGỮ - NHẬT NGỮ

Diễn đàn con Bài viết cuối
/div>
 1. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 85
  • Bài viết: 747

  Bài viết cuối:

  1. Sơ cấp

   (15 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. 4-3 Kyu
   2. Luyện tập

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 35
   • Bài viết: 334
  2. Trung cấp

   (17 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. 2 Kyu
   2. Luyện tập

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 19
   • Bài viết: 212

   Bài viết cuối:

  3. Cao cấp

   (9 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. 1 Kyu
   2. Luyện tập

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 58
  4. Phó từ

   (13 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 94

   Bài viết cuối:

   Phó từ tiếng Nhật Đến bài cuối

   bởi

   07-11-2008, 09:06 PM

  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 20
   • Bài viết: 46
 2. Từ ngữ

  (34 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 335
  • Bài viết: 792
  1. Từ

   (15 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 81
   • Bài viết: 233
  2. Hán tự

   (8 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 16
   • Bài viết: 104
  3. Thành ngữ

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 222
   • Bài viết: 314
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 16
   • Bài viết: 141
 3. Luyện nghe

  (16 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 57
  • Bài viết: 487
  1. Sơ cấp

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 32
   • Bài viết: 322
  2. Trung cấp

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 19
   • Bài viết: 124
  3. Cao cấp

   (4 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 41
 4. Luyện đọc

  (21 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 39
  • Bài viết: 242
  1. Sơ cấp

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 18
   • Bài viết: 131
  2. Trung cấp

   (9 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 13
   • Bài viết: 85
  3. Cao cấp

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 8
   • Bài viết: 26

   Bài viết cuối:

 5. Góc dịch thuật

  (22 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 112
  • Bài viết: 792
  1. Lời hay ý đẹp

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 32
  2. Truyện

   (4 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 14
   • Bài viết: 145
  3. Tin tức

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 59
   • Bài viết: 524
  4. Dịch Nhật - Việt

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 34
   • Bài viết: 91

   Bài viết cuối:

  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 6. Giải trí

  (30 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 289
  • Bài viết: 781
  1. Nấu ăn

   (3 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 51
   • Bài viết: 220
  2. Khéo tay hay làm

   (3 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 20
   • Bài viết: 29
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 25
   • Bài viết: 156
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 36
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 20
   • Bài viết: 20
 7. Chia sẻ

  (48 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 129
  • Bài viết: 288
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 74
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 37
   • Bài viết: 70
Thông tin Diễn đàn và Tùy chọn
Quản lý diễn đàn này
Users Browsing this Forum

There are currently 231 users browsing this forum. (1 members & 230 guests)

 1. tinhlang