Cùng học ngoại ngữ: VƯỢT RÀO CẢN NGÔN NGỮ - NHẬT NGỮ

Diễn đàn con Bài viết cuối
/div>
 1. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 89
  • Bài viết: 1,009
  1. Sơ cấp

   (11 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. 4-3 Kyu
   2. Luyện tập

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 37
   • Bài viết: 398

   Bài viết cuối:

  2. Trung cấp

   (12 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. 2 Kyu
   2. Luyện tập

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 21
   • Bài viết: 334
  3. Cao cấp

   (8 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. 1 Kyu
   2. Luyện tập

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 8
   • Bài viết: 130
  4. Phó từ

   (10 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 94

   Bài viết cuối:

   Phó từ tiếng Nhật Đến bài cuối

   bởi

   07-11-2008, 10:06 PM

  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 19
   • Bài viết: 50
 2. Từ ngữ

  (23 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 368
  • Bài viết: 950
  1. Từ

   (9 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 84
   • Bài viết: 273
  2. Hán tự

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 17
   • Bài viết: 167
  3. Thành ngữ

   (7 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 249
   • Bài viết: 341
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 18
   • Bài viết: 169
 3. Luyện nghe

  (18 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 63
  • Bài viết: 597
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 33
   • Bài viết: 368
  2. Trung cấp

   (9 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 23
   • Bài viết: 190
  3. Cao cấp

   (9 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 39

   Bài viết cuối:

 4. Luyện đọc

  (16 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 41
  • Bài viết: 298

  Bài viết cuối:

  1. Sơ cấp

   (7 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 18
   • Bài viết: 147
  2. Trung cấp

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 107

   Bài viết cuối:

  3. Cao cấp

   (8 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 8
   • Bài viết: 44

   Bài viết cuối:

 5. Góc dịch thuật

  (25 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 112
  • Bài viết: 1,161
  1. Lời hay ý đẹp

   (7 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 61
  2. Truyện

   (3 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 14
   • Bài viết: 145
  3. Tin tức

   (10 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 59
   • Bài viết: 856
  4. Dịch Nhật - Việt

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 34
   • Bài viết: 99

   Bài viết cuối:

  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 6. Giải trí

  (43 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 319
  • Bài viết: 914
  1. Nấu ăn

   (8 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 72
   • Bài viết: 243
  2. Khéo tay hay làm

   (7 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 21
   • Bài viết: 30
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 25
   • Bài viết: 160
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 37
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 24
   • Bài viết: 24
 7. Chia sẻ

  (21 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 140
  • Bài viết: 301
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 16
   • Bài viết: 76
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 39
   • Bài viết: 72
Thông tin Diễn đàn và Tùy chọn
Quản lý diễn đàn này
Users Browsing this Forum

There are currently 193 users browsing this forum. (1 members & 192 guests)

 1. sangankhoai