Cùng học ngoại ngữ: VƯỢT RÀO CẢN NGÔN NGỮ - NHẬT NGỮ

Diễn đàn con Bài viết cuối
/div>
 1. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 84
  • Bài viết: 700
  1. Sơ cấp

   (8 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. 4-3 Kyu
   2. Luyện tập

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 35
   • Bài viết: 334
  2. Trung cấp

   (12 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. 2 Kyu
   2. Luyện tập

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 18
   • Bài viết: 169
  3. Cao cấp

   (2 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. 1 Kyu
   2. Luyện tập

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 54
  4. Phó từ

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 94

   Bài viết cuối:

   Phó từ tiếng Nhật Đến bài cuối

   bởi

   07-11-2008, 09:06 PM

  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 20
   • Bài viết: 46
 2. Từ ngữ

  (20 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 310
  • Bài viết: 739
  1. Từ

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 81
   • Bài viết: 226
  2. Hán tự

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 16
   • Bài viết: 96
  3. Thành ngữ

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 199
   • Bài viết: 291

   Bài viết cuối:

  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 14
   • Bài viết: 126
 3. Luyện nghe

  (14 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 53
  • Bài viết: 449
  1. Sơ cấp

   (4 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 32
   • Bài viết: 311
  2. Trung cấp

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 16
   • Bài viết: 105
  3. Cao cấp

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 33
 4. Luyện đọc

  (17 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 38
  • Bài viết: 231

  Bài viết cuối:

  1. Sơ cấp

   (6 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 17
   • Bài viết: 120

   Bài viết cuối:

  2. Trung cấp

   (7 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 13
   • Bài viết: 85
  3. Cao cấp

   (4 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 8
   • Bài viết: 26

   Bài viết cuối:

 5. Góc dịch thuật

  (23 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 111
  • Bài viết: 757
  1. Lời hay ý đẹp

   (8 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 31
  2. Truyện

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 14
   • Bài viết: 145
  3. Tin tức

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 59
   • Bài viết: 490
  4. Dịch Nhật - Việt

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 34
   • Bài viết: 91

   Bài viết cuối:

  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
 6. Giải trí

  (30 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 282
  • Bài viết: 762
  1. Nấu ăn

   (9 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 45
   • Bài viết: 214
  2. Khéo tay hay làm

   (5 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 20
   • Bài viết: 29
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 25
   • Bài viết: 156
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 35
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 19
   • Bài viết: 19
 7. Chia sẻ

  (31 Đang xem)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 124
  • Bài viết: 279
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 74
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 36
   • Bài viết: 69
Thông tin Diễn đàn và Tùy chọn
Quản lý diễn đàn này
Users Browsing this Forum

There are currently 166 users browsing this forum. (0 members & 166 guests)