erythredema: chứng đau đầu chi

(cũng gọi là dermatopolyneuritis; acrodynia; pink disease; Swift's disease)

erythredema: syndrome in children and infants caused by mercury poisoning, characterized by erythema of the extremities, chest, and nose, polyneuritis, and gastrointestinal disorders

chứng đau đầu chi: hội chứng ở trẻ em và trẻ sơ sinh gây ra bởi ngộ độc thuỷ ngân, đặc trưng bởi ban đỏ của chi, ngực, và mũi, viêm đa thần kinh, và rối loạn về tiêu hóa

Tham khảo: acrodynia: http://vietgle.vn/diendan/showthread...6655-acrodynia