Cây trồng cho vườn trên tường thông dụng


Thu hải đường " cánh rồng" Còn gọi là sen cạn
Hoa son môi
Thu hải đường
Vảy ốc đốm
Mắt nai
Cẩm thạch
Dương xỉ (rêu) lá thông
Trầu bà lá sẻ
.
Loại cầy này có xuâts xứ từ Viẹt nam mà chúng tôi chưa biết tên gọi tiếng việt là gì, tên khoa học là Pilea cadierei
Gấm sọc
Dương xỉ cỏ
Hoa mua lá nhỏ
Thu hải đường
Đuôi công lá tròn
Cúc ngũ sắc
Hoa mua lá to