+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: Chia sẻ kinh nghiệm dịch tiếng Anh (trình độ sơ trung)

Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 18
 1. #1
  Xoải cánh map1 has a spectacular aura about map1 has a spectacular aura about map1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  150
  Rep Power
  52

  Chia sẻ kinh nghiệm dịch tiếng Anh (trình độ sơ trung)

  Khi đọc và sửa các câu dịch trên Hỏi đáp nhanh, tớ thấy các bạn thường hay mắc các lỗi sai giống nhau, nên tớ nghĩ hay là mình liệt kê các lỗi dịch sai thường gặp và cách sửa để giúp các bạn mới tập dịch nhỉ.


  Xin lưu ý, đây là kinh nghiệm dịch của map, map có thể sai, ai thấy hữu ích thì dùng, không thì góp ý hoặc làm lơ, không nên cãi cọ nhì nhằng trong bài này.
  Lần sửa cuối bởi map1, ngày 13-08-2014 lúc 05:34 PM.

 2. #2
  Xoải cánh map1 has a spectacular aura about map1 has a spectacular aura about map1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  150
  Rep Power
  52

  Re: Chia sẻ kinh nghiệm dịch tiếng Anh (trình độ sơ trung)

  Mechanics and Motion

  Cơ học và Chuyển động  Motion is one of the key topics in physics. Everything in the universe moves. It might only be a small amount of movement and very very slow, but movement does happen. Don't forget that even if you appear to be standing still, the Earth is moving around the Sun, and the Sun is moving around our galaxy. The movement never stops. Motion is one part of what physicists call mechanics. Over the years, scientists have discovered several rules or laws that explain motion and the causes of changes in motion. There are also special laws when you reach the speed of light or when physicists look at very small things like atoms.


  Chuyển động là một trong những đề tài quan trọng trong vật lý. Mọi vật trong vũ trụ chuyển động. Nó có thể là một dịch chuyển nhỏ và rất rất chậm, nhưng sự dịch chuyển vẫn xảy ra. Đừng quên dù là bạn dường như đang đứng tại chỗ, Trái đất vẫn đang quay xung quanh mặt trời, và Mặt trời đang di chuyển quanh thiên hà của chúng tôi. Sự dịch chuyển không bao giờ dừng. Chuyển động là một phần của những vấn đề mà các nhà vật lý gọi chung là cơ học. Theo năm tháng, nhà khoa học đã khám phá ra một số quy tắc hoặc định luật giải thích chuyển động và nguyên nhân của các thay đổi trong chuyển động. Cũng có các định luật đặc trưng khi bạn đạt đến tốc độ ánh sáng hoặc khi nhà vật lý nhìn quan sát các vật rất nhỏ như các nguyên tử.


  Sửa: Chuyển động là một trong những chủ đề chính trong vật lý. Mọi vật trong vũ trụ này đều chuyển động. Có thể chỉ chuyển động rất ít và rất rất chậm, nhưng vẫn có chuyển động. Đừng quên cho dù dường như ta đang đứng yên một chỗ, Trái đất vẫn đang quay xung quanh Mặt trời, còn Mặt trời thì đang quay xung quanh thiên hà. Chuyển động này chẳng hề dừng lại. Chuyển động là một phần của cái mà các nhà vật lý gọi tên là cơ học. Theo năm tháng, các nhà khoa học đã khám phá ra một số quy tắc hay định luật để giải thích chuyển động và nguyên nhân của các thay đổi trong chuyển động. Cũng có các định luật đặc biệt dành cho lúc đạt đến tốc độ ánh sáng hoặc khi các nhà vật lý nghiên cứu những vật rất nhỏ như nguyên tử.


  1. đôi khi để nhấn mạnh, để câu văn mềm mại, nên chú ý dịch chữ "the"; và khi chủ ngữ là "everything", nghĩ xem có nên thêm "đều" vào câu cho ngọt không.

  Everything in the universe moves.
  Mọi vật trong vũ trụ chuyển động.

  Nhận xét: Câu văn dịch đúng nhưng cứng.
  Sửa: Mọi vật trong vũ trụ này đều chuyển động.


  never: lưu ý có khi có nghĩa là "chẳng hề, không hề", chúng ta thường hay phang "không bao giờ" cho mọi nghĩa của "never"

  The movement never stops.
  Sự dịch chuyển không bao giờ dừng.
  Chuyển động nàychẳng hề dừng lại.  2. Không nên dịch "it" thành "nó"; văn tiếng Anh hay viết theo kiểu danh từ "it is a ...", nhưng văn Việt lại hay dùng kiểu động từ, vì vậy sửa lại như bên dưới sẽ làm câu văn Việt hơn


  It might only be a small amount of movement and very very slow, but movement does happen.
  Nó có thể là một dịch chuyển nhỏ và rất rất chậm, nhưng sự dịch chuyển vẫn xảy ra.

  Sửa: Có thể chỉ chuyển động rất ít và rất rất chậm, nhưng vẫn có chuyển động.
  3. đôi khi tiếng Anh là "you", nhưng lại nên dịch thành "ta, mình..."; các tính từ sở hữu như "my, your, our....", nếu không cần nhấn mạnh, đừng dịch. (Nhận xét: our galaxy: không dịch "của chúng tôi" hay thêm "các" vào. Lưu ý đặc biệt chữ "and", dịch "và" sẽ rất dở, dịch "còn... thì" sẽ nêu bật nghĩa "tương phản, nối ý" sẽ hay hơn nhiều.


  Don't forget that even if you appear to be standing still, the Earth is moving around the Sun, and the Sun is moving around our galaxy.

  Đừng quên dù là bạn dường như đang đứng tại chỗ, Trái đất vẫn đang quay xung quanh mặt trời, và Mặt trời đang di chuyển quanh thiên hà của chúng tôi.

  Trái đất vẫn đang quay xung quanh mặt trời, và Mặt trời đang quay xung quanh các thiên hà.  Sửa: Đừng quên cho dù dường như ta đang đứng yên một chỗ, Trái đất vẫn đang quay xung quanh Mặt trời, còn Mặt trời thì đang quay xung quanh thiên hà.

  4. Không thêm "những, các" khi không cần nhấn mạnh, hoặc khi từ gốc là số ít.

  Motion is one part of what physicists call mechanics.
  Chuyển động là một phần của những vấn đề mà các nhà vật lý gọi chungcơ học.
  Chuyển động là một phần của những cái mà các nhà vật lý gọi tên là cơ học.


  Sửa: Chuyển động là một phần của cái mà các nhà vật lý gọi tên là cơ học.
  look at very small things like atoms.
  nhìn quan sát các vật rất nhỏ như các nguyên tử.


  Sửa: nghiên cứu những vật rất nhỏ như nguyên tử.
  Lần sửa cuối bởi map1, ngày 13-08-2014 lúc 01:27 PM.

 3. #3
  Xoải cánh map1 has a spectacular aura about map1 has a spectacular aura about map1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  150
  Rep Power
  52

  Re: Chia sẻ kinh nghiệm dịch tiếng Anh (trình độ sơ trung)

  Another có các nghĩa sau, ở đây ta nên dịch như câu sửa bên dưới, sẽ dễ hiểu hơn:

  one more: an additional: thêm ... nữa
  one that is different: khác
  similar or equal to a particular person or thing: tương tự


  Mass
  is another big idea in motion.

  Khối lượng là khái niệm quan trọng khác trong chuyển động.

  Sửa: Khối lượng cũng là một khái niệm quan trọng trong chuyển động.


 4. #4
  Xoải cánh map1 has a spectacular aura about map1 has a spectacular aura about map1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  150
  Rep Power
  52

  Re: Chia sẻ kinh nghiệm dịch tiếng Anh (trình độ sơ trung)

  There are two main ideas when you study mechanics. The first idea is that there are simple movements, such as if you're moving in a straight line, or if two objects are moving towards each other in a straight line. The simplest movement would be objects moving at constant velocity. Slightly more complicated studies would look at objects that speed up or slow down, where forces have to be acting.


  Có hai ý tưởng chính để bạn nghiên cứu cơ học.

  Sửa: Có hai đề xuất chính để nghiên cứu cơ học.

  Idea nên dịch thế nào ở đây? Xem qua định nghĩa bằng tiếng Anh của Idea và đọc phần giải thích phía sau, ta thấy idea không phải là ý tưởng: Chuyển động trong thế giới thật phức tạp, chứ không đơn giản chỉ là chuyển động trên đường thẳng, vì vậy, người ta nêu ra idea , đề nghị xem xét dạng chuyển động đơn giản, theo đường thẳng, hoặc ở vận tốc không đổi để dễ nghiên cứu trước. Vậy idea ở đây có thể là suggestion. 5. #5
  Xoải cánh map1 has a spectacular aura about map1 has a spectacular aura about map1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  150
  Rep Power
  52

  Re: Chia sẻ kinh nghiệm dịch tiếng Anh (trình độ sơ trung)

  Dịch không nên bỏ bớt also:


  There are also more complex movements when an object's direction is changing.


  Ngoài ra có các chuyển động phức tạp hơn khi vật thế thay đổi hướng.
  Ngoài ra còn có chuyển động phức tạp hơn khi vật thể đổi hướng.

 6. #6
  Xoải cánh map1 has a spectacular aura about map1 has a spectacular aura about map1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  150
  Rep Power
  52

  Re: Chia sẻ kinh nghiệm dịch tiếng Anh (trình độ sơ trung)

  There are also more complex movements when an object's direction is changing. These would involve curved movements such as circular motion, or the motion of a ball being thrown through the air. For such complex motions to occur, forces must also be acting, but at angles to the movement.


  Ngoài ra có các chuyển động phức tạp hơn khi vật thế thay đổi hướng. Các chuyển động phức tạp liên quan đến chuyển động xoay tròn như chuyển động quay, hay chuyển động của quả bóng được ném lên trời. Chuyển động phức tạp như vậy xảy ra cũng do có lực tác động nhưng theo góc xiên.  Sửa: Ngoài ra còn có chuyển động phức tạp hơn khi vật thể đổi hướng. Chuyển động phức tạp bao gồm chuyển động xoay tròn, hay chuyển động của quả bóng được ném lên trời. Chuyển động phức tạp như thế xảy ra cũng là do có lực tác động lên chuyển động, nhưng theo góc xiên.


  Nhận xét: Người ta đang liệt kê các loại chuyển động phức tạp, nên không dịch "liên quan đến"

  involve
  : to contain or include something as a necessary element: gồm có, bao gồm

 7. #7
  Xoải cánh map1 has a spectacular aura about map1 has a spectacular aura about map1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  150
  Rep Power
  52

  Re: Chia sẻ kinh nghiệm dịch tiếng Anh (trình độ sơ trung)

  Nên dịch cho hai câu cùng cấu trúc, đối nhau chan chát, để nêu bật sự trái ngược, đọc thấy văn Việt hơn.

  Như câu 1:  The forces could be big, such as the pull of a star on a planet. The forces could also be very small, such as the pull of a nucleus on an electron.


  Lực có thể lớn như lực ngôi sao hút một hành tinh. Cũng có loại lực rất nhỏ, như là lực hạt nhân hút điện tử.
  Lực có thể lớn, như lực ngôi sao hút hành tinh. Lực cũng có thể rất nhỏ, như lực hạt nhân hút điện tử.

  Hoặc câu 2:


  Don't forget that even if you appear to be standing still, the Earth is moving around the Sun,and the Sun is moving around our galaxy.

  Đừng quên dù là bạn dường như đang đứng tại chỗ, Trái đất vẫn đang quay xung quanh mặt trời, và Mặt trời đang di chuyển quanh thiên hà của chúng tôi.

  Sửa: Đừng quên cho dù dường như ta đang đứng yên một chỗ, Trái đất vẫn đang quay quanh Mặt trời, còn Mặt trời thì đang quay quanh thiên hà.
  Lần sửa cuối bởi map1, ngày 13-08-2014 lúc 01:59 PM.

 8. #8
  Xoải cánh map1 has a spectacular aura about map1 has a spectacular aura about map1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  150
  Rep Power
  52

  Re: Chia sẻ kinh nghiệm dịch tiếng Anh (trình độ sơ trung)

  Trong tình huống tưởng tượng như dưới đây,

  1. "someone", somebody: an unspecified or unidentified person, dịch là "ai đó" không hay bằng "có người", hoặc "một người"
  2. would have + V-ed : nên dịch khác, không thể dịch theo kiểu chắc nụi được.

  Someone/somebody just rang the doorbell.

  Có người mới nhấn chuông. hay hơn "ai đó"  If you were a ball sitting on a field and someone kicked you, a force would have acted on you. As a result, you would go bouncing down the field.

  Nếu bạn là một quả bóng đang đặt trên cánh đồng, và ai đó đá vào bạn, tức là đã có một lực tác động vào bạn. Kết quả là bạn sẽ bật nảy trên cánh đồng.

  Sửa: Giả dụ mình là một quả bóng đang được đặt trên cánh đồng và có người đá vào mình, hẳn đã có một lực tác động lên mình. Kết quả là mình sẽ nảy tưng trên cánh đồng.
  Lần sửa cuối bởi map1, ngày 13-08-2014 lúc 04:17 PM.

 9. #9
  Xoải cánh map1 has a spectacular aura about map1 has a spectacular aura about map1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  150
  Rep Power
  52

  Re: Chia sẻ kinh nghiệm dịch tiếng Anh (trình độ sơ trung)

  Giảm bớt "nó" nếu được, trong câu tiếng Việt. Nếu đã nhắc đến một vật ở mệnh đề trước, không lặp lại, nếu không cần nhấn mạnh.


  Let's look at the forces acting on that soccer ball before you kicked it.

  Hãy phân tích các lực tác động vào quả bóng trước khi bạn đá nó.
  Sửa: Hãy phân tích các lực tác động lên quả bóng trước khi đá.  "As" có nhiều nghĩa, tùy ngữ cảnh mà dịch là "vì" hay "khi" ... Trong câu này, tác giả muốn nói nhờ trọng lực hút xuống, còn mặt đất đẩy lên, hai lực cân bằng, khiến nó nằm yên. Vậy vì ta thấy nó nằm yên, nghĩa là v.v...


  Dịch while trong trường hợp này với nghĩa "còn" với ý "ngược lại" (while: but on the contrary - encarta). Không dịch ""trong khi" nếu while có nghĩa ""but on the contrary"  As it sat there, the force of gravity was keeping it on the ground, while the ground pushed upward, supporting the ball.
  Khi bóng nằm đó, nghĩa là trọng lực giữ nó trên mặt đất, trong khi đất đẩy lên trên, đỡ cho bóng.


  Sửa: Vì bóng nằm đó, nghĩa là trọng lực đang giữ nó trên mặt đất, còn mặt đất đẩy lên, đỡ bóng.  Bỏ "cho" đi, làm câu thêm nặng nề.
  Lần sửa cuối bởi map1, ngày 13-08-2014 lúc 04:48 PM.

 10. #10
  Xoải cánh map1 has a spectacular aura about map1 has a spectacular aura about map1's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  150
  Rep Power
  52

  Re: Chia sẻ kinh nghiệm dịch tiếng Anh (trình độ sơ trung)

  Không bỏ dịch những từ quan trọng trong câu như "may, would have been"...


  There may have also been small forces trying to push it as the wind blew.

  Cũng những lực yếu cố đẩy quả bóng đi như gió thổi.

  Sửa: Cũng có thể có những lực yếu đang cố đẩy quả bóng đi khi gió thổi.

  Khi gió thổi sẽ có nhiều lực nhẹ/yếu tác động lên quả bóng. Nếu có nghĩa "như" thì chỉ viết là as the wind thôi.

+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Quyền viết bài
 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình