Edges of Visibility


Giới hạn của tầm nhìnAlthough we can't see them with our eyes, some wavelengths of light that bookend the visible spectrum are also important. Infrared radiation is next to the red portion of the spectrum. Infrared light is heat. Scientists use infrared light sensing optics when they want to see differences in temperature. Ultraviolet radiation (UV) is just beyond the violet end of the visible spectrum. UV light is given off by the Sun and absorbed by ozone in the atmosphere. Ultraviolet light can also mutate cells in your skin and give you skin cancer.Dù không nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng một số bước sóng ánh sáng ở đầu và cuối quang phổ khả kiến cũng vẫn quan trọng. Bức xạ hồng ngoại nằm kế bên ánh sáng đỏ trong dãy phổ. Ánh sáng hồng ngoại là nhiệt. Các nhà khoa học sẽ sử dụng kính quang học cảm ứng ánh sáng hồng ngoại khi muốn quan sát chênh lệch về nhiệt độ. Bức xạ cực tím UV (Ultraviolet radiation) nằm ngay sau bước sóng tím của quang phổ khả kiến này. Tia cực tím toả ra từ Mặt trời và bị ô-zôn trong khí quyển hấp thụ. Ánh sáng cực tím cũng có thể làm thay đổi tế bào trong da và làm ta bị ung thư da.