+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: 1 năm làm có 1 ngày mà thôi?!!

Kết quả 1 đến 5 của 5
 1. #1
  Moderator hoahamtieu is a splendid one to behold hoahamtieu is a splendid one to behold hoahamtieu is a splendid one to behold hoahamtieu is a splendid one to behold hoahamtieu is a splendid one to behold hoahamtieu is a splendid one to behold hoahamtieu is a splendid one to behold hoahamtieu is a splendid one to behold hoahamtieu's Avatar
  Ngay tham gia
  Jun 2009
  Bài viết
  3,503
  Rep Power
  23

  1 năm làm có 1 ngày mà thôi?!!

  So you want a day off? Let’s take a look at what you are asking for!
  Anh muốn nghỉ một ngày không làm việc ư? Nào, nhìn xem anh xin xỏ cái gì nhé!

  There are 365 days this year.
  Năm nay có 365 ngày.

  There are 52 weeks per year in which you already have 2 days off per week, leaving 261 days available for work.

  Một năm có 52 tuần mà tuần nào anh cũng có 2 ngày nghỉ rồi, tính ra anh chỉ đi làm có 261 ngày thôi.

  Since you spend 16 hours each day away from work, you have used up 170 days, leaving only 91 days available.

  Một ngày anh có 16 tiếng không làm việc rồi, vậy thì anh cũng nghỉ được 170 ngày, tính ra chỉ đi làm có 91 ngày thôi.

  You spend 30 minutes each day on coffee break. That accounts for 23 days each year, leaving only 68 days available.
  Rồi ngày nào anh cũng ngốn 30 phút để uống cà phê. Tính ra một năm cũng toi 23 ngày, chỉ còn lại 68 ngày làm việc.

  With a one hour lunch period each day, you have used up another 46 days, leaving only 22 days available for work.
  Lại ăn trưa mỗi ngày 1 tiếng, 1 năm cũng mất 46 ngày, tính ra cũng chỉ đi làm có 22 ngày.

  You normally spend 2 days per year on sick leave. This leaves you only 20 days available for work.
  Thường thì năm nào anh cũng nghỉ 2 ngày phép bệnh. Vậy là còn 20 ngày.

  We are off for 5 holidays per year, so your available working time is down to 15 days.

  Mỗi năm chúng ta lại nghỉ lễ 5 ngày nữa, nên so ra ngày làm việc chỉ còn 15 ngày.

  We generously give you 14 day-vacation per year which leaves only one day available for work and I’ll be damned if you’re going to take that day off!

  Chúng tôi lại sẵn sàng cho anh nghỉ phép 14 ngày/ năm nữa cơ mà, nên tính ra chỉ còn 1 ngày đi làm mà giờ anh đòi nghỉ phép 1 ngày nữa thì tôi sẽ bị nguyền rủa đấy!


  Name: math.gif
Views: 16
Size: 50.2 KB

  Lần sửa cuối bởi mtd-group, ngày 21-04-2016 lúc 09:46 AM.
  Let's share to be shared.

 2. #2
  Vượt ngàn trùng sóng obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan's Avatar
  Ngay tham gia
  Aug 2008
  Bài viết
  3,442
  Rep Power
  10

  Re: Do we really only work one day a year?

  hihihihi , có gì gian dối trong cách tính toán này vậy ta?
  Woman of short-lived passions

 3. #3
  Vượt ngàn trùng sóng tvmthu has a reputation beyond repute tvmthu has a reputation beyond repute tvmthu has a reputation beyond repute tvmthu has a reputation beyond repute tvmthu has a reputation beyond repute tvmthu has a reputation beyond repute tvmthu has a reputation beyond repute tvmthu has a reputation beyond repute tvmthu has a reputation beyond repute tvmthu has a reputation beyond repute tvmthu has a reputation beyond repute tvmthu's Avatar
  Ngay tham gia
  Mar 2011
  Bài viết
  1,061
  Rep Power
  32

  Re: Do we really only work one day a year?

  Nếu nói thế thì tớ thà đi làm 15 ngày liên tục như thế để được nghỉ 350 ngày còn lại.
  F.L.Y.
  First Love Yourself
  Others will come next

 4. #4
  Vượt ngàn trùng sóng emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc's Avatar
  Ngay tham gia
  Nov 2008
  Bài viết
  1,552
  Rep Power
  21

  Re: 1 năm làm có 1 ngày mà thôi?!!

  Do We Really Only Work One Day a Year?
  Có thật 1 năm làm có 1 ngày không?!!

  There are 365 days a year. So far so good! We’ll disregard leap years.
  Một năm có 365 ngày. Câu này ổn! Chúng ta sẽ không tính những năm nhuận.

  There are 52 weeks per year in which you already have 2 days off per week, leaving 261 days available for work. Obviously this joke works on the assumption of a 9 to 5 office job. A lot of people don’t have that luxury, but we’ll work with it. Also, if Jan 1 falls on a weekend it’d be 260 work days, but we’ll stick with 261 to make it easier.
  Một năm có 52 tuần mà tuần nào anh cũng có 2 ngày nghỉ rồi, tính ra anh chỉ đi làm có 261 ngày thôi. Rõ ràng câu nói này dựa vào giả định một công việc văn phòng làm từ 9h đến 5h hàng ngày. Đâu phải ai cũng sung sướng như vậy, tuy nhiên chúng ta cũng cứ chấp nhận đi. Hơn nữa, nếu ngày 1 tháng 1 rơi vào cuối tuần thì chỉ có 260 ngày làm việc mà thôi, nhưng chúng ta vẫn tính là 261 ngày cho dễ.

  Since you spend 16 hours each day away from work, you have used up 170 days, leaving only 91 days available. Close, but not quite. 16 hours out of 261 days is equal to 174 days, leaving 87 days. This doesn’t seem right, but keep in mind we’re counting all 24 hours in a day. 87 x 24 = 2088 hours; dividing by 52 weeks works out to 40.15 hours per week. So far so good.
  Một ngày anh có 16 tiếng không làm việc rồi, vậy thì anh cũng nghỉ được 170 ngày, tính ra chỉ đi làm có 91 ngày thôi. Gần đúng nhưng không hoàn toàn chính xác. Lấy đi 16 tiếng mỗi ngày trong tổng số 261 ngày thì tương đương 174 ngày, vậy còn lại 87 ngày. Chỗ này có vẻ không đúng lắm, nhưng nhớ là chúng ta đang tính một ngày có đủ 24 tiếng. 87 x 24 = 2088 giờ; chia cho 52 tuần cho ra 40,15 giờ mỗi tuần. Chỗ này vẫn ổn.

  You spend 30 minutes each day on coffee break. That accounts for 23 days each year, leaving only 68 days available. I wish! I’ve only ever been allowed a 15-minute break, but let’s assume our hypothetical boss is more lenient. The math goes totally off the rails here. 23 days is equal to 552 hours or 1104 half-hours. That’s 3 years of breaks! Even if you assume that “days” in this case refers to 8-hour work days instead of full 24-hour days, that’s including breaks on days off (23 work days = 184 hours or 368 days worth of breaks), and it then subtracts full days instead of work days. What we really need to do is multiply 2.5 hours/week by 52 weeks to figure out how much time is lost to coffee breaks. That’s 130 hours, or 5 days and 10 hours. From our 87 days, we’ve got 81 days and 14 hours left.
  Rồi ngày nào anh cũng ngốn 30 phút để uống cà phê. Tính ra một năm cũng toi 23 ngày, chỉ còn lại 68 ngày làm việc. Ước gì được như vậy! Tôi chỉ được nghỉ có 15 phút thôi, nhưng hãy giả định là ông sếp nào đó tốt bụng hơn. Thì phép toán cũng hoàn toàn chả ăn nhập gì ở đây cả. 23 ngày tương đương 552 giờ hay 1104 nửa giờ. Vậy là 3 năm nghỉ rồi! Thậm chí nếu bạn giả sử những "ngày" đó là những ngày làm việc 8 tiếng thay vì ngày đủ 24 tiếng đi thì như thế là tính cả giờ nghỉ vào ngày nghỉ rồi (23 ngày làm việc = 184 giờ hay 368 ngày có nghỉ giải lao), và sau đó trừ cho những ngày đủ 24 tiếng thay vì những ngày làm việc 8 tiếng. Chúng ta cần phải làm là lấy 2,5 giờ một tuần nhân với 52 tuần để cho ra con số thời gian nghỉ giải lao uống cà phê. Đó là 130 tiếng, hay 5 ngày 10 tiếng. Từ 87 ngày, chúng ta có 81 ngày và 14 tiếng còn lại.

  With a one hour lunch period each day, you have used up another 46 days, leaving only 22 days available for work. Again, this is three years worth of lunch breaks or uses the same conflicting definitions of days (including weekends). Realistically, most people wouldn’t subtract anything at this point because they either have to clock out for lunch or have that hour built in to a 9-hour schedule, so it would have already been subtracted in the 16 hours a day of not working. But what the hell; there are some lucky bastards in this world. 5 hours a week, 52 weeks a year is 260 hours or 10 days 20 hours. 70 days and 18 hours to go!
  Lại ăn trưa mỗi ngày 1 tiếng, 1 năm cũng mất 46 ngày, tính ra cũng chỉ đi làm có 22 ngày. Lại vậy nữa rồi, ở đây thời gian nghỉ trưa tính bằng 3 năm cơ à, hoặc chỗ này dùng các định nghĩa mâu thuẫn giống như vậy về ngày (bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần). Thực tế, hầu hết mọi người không trừ đi bất cứ giờ nào ở đây cả vì họ phải làm xong việc mới ăn trưa hoặc có giờ ăn trưa trong khung thời gian 9 tiếng, nên nếu trừ đi 16 tiếng một ngày trong trường hợp này là vô lý. Nhưng quỷ tha ma bắt, thế gian này vẫn có những tên ma mãnh lắm. 5 giờ một tuần, 52 tuần một năm vị chi là 260 tiếng hay 10 ngày 20 tiếng. Còn 70 ngày và 18 tiếng!

  You normally spend 2 days per year on sick leave. This leaves you only 20 days available for work. Nope! We’re working with different definitions of days here. You can’t straight-up subtract two full days at this point; we’ve already taken out the hours you aren’t at work or are taking a break of some sort. If we’re assuming a 6.5 hour work day at this point, we’re still at 70 days, 5 hours.
  Thường thì năm nào anh cũng nghỉ 2 ngày phép bệnh. Vậy là còn 20 ngày. Không được! Ở đây chúng ta đang sử dụng nhiều định nghĩa khác nhau về ngày. Không thể trừ thẳng thừng 2 ngày trọn vẹn ở đây được; trường hợp này chúng ta đã lấy đi những giờ không làm việc hay lấy đi giờ nghỉ theo kiểu như vậy. Giả sử ngày làm việc 6,5 tiếng, thì chúng ta vẫn còn 70 ngày, 5 tiếng.

  We are off for 5 holidays per year, so your available working time is down to 15 days. Same as above. Subtract 32.5 hours; there are 68 days 20.5 hours left.
  Mỗi năm chúng ta lại nghỉ lễ 5 ngày nữa, nên so ra ngày làm việc chỉ còn 15 ngày. Cũng giống như ở trên. Trừ hẳn ra 32,5 tiếng; vậy còn 68 ngày 20,5 tiếng.

  We generously give you 14 days vacation per year which leaves only one day available for work… And again! Odds are that “two weeks” vacation is really only 10 work days plus associated weekends, but even assuming that you really do get 14 full (6.5 hour) work days off, that’s only 91 hours. That leaves us with a whopping 65 days and 1.5 hours (1560 total hours) of work! Not counting your days off, you’re working 37.5 hours/week, and even if we do count those, it’s still an average of 30 hours/week over the course of a year!
  Chúng tôi lại sẵn sàng cho anh nghỉ phép 14 ngày/ năm nữa cơ mà, nên tính ra chỉ còn 1 ngày đi làm … Lại tiếp tục như vậy! Kỳ nghỉ kéo dài 2 tuần thực sự chỉ là 10 ngày làm việc cộng với những ngày cuối tuần trong tuần nghỉ đó, nhưng cho dù bạn giả định bạn nghỉ 14 ngày làm việc trọn vẹn (6,5 tiếng), thì cũng chỉ mất 91 giờ mà thôi. Chúng ta còn những 65 ngày và 1,5 tiếng làm việc cơ mà (tổng cộng 1560 tiếng)! Không tính những ngày nghỉ, thì bạn vẫn làm 37,5 tiếng/tuần, và thậm chí nếu chúng ta tính cả những ngày này, thì bình quân vẫn là 30 giờ/tuần trong một năm!

 5. #5
  Mới nở BaoPham is on a distinguished road BaoPham's Avatar
  Ngay tham gia
  Sep 2016
  Bài viết
  3
  Rep Power
  0

  Re: 1 năm làm có 1 ngày mà thôi?!!

  Một năm có 52 tuần mà tuần nào anh cũng có 2 ngày nghỉ rồi, tính ra anh chỉ đi làm có 261 ngày thôi.

+ Trả lời Chủ đề
Quyền viết bài
 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình