Để kỷ niệm trang mạng Chữ Việt Nhanh tròn sáu tuổi, thân mời các bạn tham gia ba cuộc thi trên mạng về tốc ký Chữ Việt Nhanh ở Diễn đàn Tinh Tế.

Tham gia cuộc thi, ngoài cơ hội trúng giải, bạn còn biết thêm cách tốc ký tiếng Việt (không dấu và có dấu) để dùng trong tin nhắn hoặc chat. Một lợi ích nữa là khi nhớ cách tốc ký này, bạn dễ dàng gõ chữ Việt nhanh hơn khi dùng bộ gõ WinVNKey đã tích hợp sẵn các quy ước tốc ký, ta gõ chữ tốc ký mà vẫn bung ra chữ Việt trọn vẹn.


I. THỜI GIAN


Liên tiếp trong ba tháng 11, 12 năm 2014, và tháng 1 năm 2015, mỗi tháng có một cuộc thi khác nhau.
Cả ba cuộc thi đều:
• Bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày Chủ nhật thứ nhì của tháng.
• Có một tuần lễ để nộp bài thi kể từ khi đề thi được công bố.


Đề thi và thể lệ mỗi cuộc thi sẽ được đăng vào các ngày giờ nói trên ở Diễn đàn Tinh Tế và Fanpage Chữ Việt Nhanh (facebook.com/fanpageCVN).


II. GIẢI THƯỞNG


• Giải thưởng ba cuộc thi tổng cộng là 90 triệu đồng vn.
• Giải thưởng mỗi cuộc thi là 30 triệu đồng vn (chia ra ba giải: hạng nhất 15 triệu, hạng nhì 10 triệu, hạng ba 5 triệu).


III. ĐIỀU KIỆN THAM GIA THI


1. Tất cả mọi người đều có thể tham gia thi.
2. Người tham gia thi cần:


a) Có địa chỉ email (thư điện tử) để nộp bài thi và liên lạc.
b) Có trang Facebook cá nhân để nhấp "Like" Fanpage Chữ Việt Nhanh hầu được thông báo: đề thi, đáp án đề thi và kết quả cuộc thi, v.v…
c) Có một tài khoản ngân hàng ở VN để nếu trúng giải thì Ban Tổ Chức (BTC) sẽ chuyển tiền thưởng vào.
Lưu ý: BTC chỉ chuyển tiền trúng giải vào tài khoản ngân hàng ở VN.


3. Người tham gia phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân được yêu cầu (BTC cuộc thi có trách nhiệm bảo mật những thông tin cá nhân của người tham gia).


IV. CUỘC THI THỨ NHẤT VỀ TỐC KÝ CHỮ VIỆT NHANH


A. Đề thi


Đề thi sẽ được đăng trên Diễn đàn Tinh Tế và Fanpage Chữ Việt Nhanh (facebook.com/fanpageCVN) lúc 12 giờ trưa ngày Chủ nhật 09/11/2014.


Đề thi gồm 2 phần:


1. Phần 1: Đề thi sẽ là một bài thơ bằng chữ Quốc ngữ. Người tham gia thi phải viết lại bài này ra hai bài:


a) Một bài bằng chữ tốc ký không dấu theo đúng 30 qui ước tốc ký không dấu trong bài "Cách viết tắt chữ Việt không dấu" (https://www.tinhte.vn/threads/cach-v...g-dau.2384585/).


b) Và một bài bằng chữ tốc ký có dấu theo đúng 34 qui ước tốc ký có dấu (hầu hết tương tự với 30 qui ước tốc ký không dấu ở bài trên) trong bài "Cách tốc ký chữ Việt" (https://www.tinhte.vn/threads/cach-t...-viet.2384476/).


2. Phần 2: Ngoài ra, người tham gia thi phải tự chọn một số có 5 chữ số (từ số 00000 đến 99999). Ví dụ: 38091, 00847, v.v….


B. Cách chọn các người trúng giải:


Dựa vào giải đặc biệt của kết quả số số miền Bắc (KQSXMB) - Hà Nội, http://xskt.com.vn ngày thứ Năm, kế sau ngày hết hạn nộp bài thi:


Ai nộp bài thi hợp lệ, làm hai bài thi đúng 100% và có số tự chọn
• đúng hoặc gần đúng nhất với giải đặc biệt của KQSXMB sẽ đoạt hạng nhất,
• gần đúng thứ nhì với giải đặc biệt của KQSXMB sẽ đoạt hạng nhì,
• gần đúng thứ ba với giải đặc biệt của KQSXMB sẽ đoạt hạng ba.


(Các trường hợp đặc biệt:
• Nếu không ai làm đúng 100% cả hai bài thì tất cả ba giải thưởng sẽ dùng để tăng thêm giải thưởng cho cuộc thi kế tiếp.
• Nếu 5 người có số tự chọn đúng hoặc gần đúng bằng nhau với giải đặc biệt KQSXMB và cả năm người này đều nộp bài thi hợp lệ, làm hai bài thi đúng 100% thì phần thưởng 30 triệu đồng sẽ chia đều cho năm người.
• Ví dụ bạn A có số tự chọn là 00001, bạn B có số tự chọn là 00005, bạn C có số tự chọn là 99999, và giải đặc biệt của KQSXMB là 00000. Kết quả người có số gần đúng nhất là bạn A, gần đúng nhì là bạn B.)


C. Các lưu ý để bài dự thi hợp lệ


Vì cuộc thi đều hoàn toàn thực hiện trên mạng nên để bảo đảm sự công bằng cho người tham gia thi và giảm bớt thời gian chấm bài cho ban giám khảo, người tham gia thi phải làm đúng các yêu cầu sau đây:


1) Chỉ được nộp bài thi một lần trong mỗi cuộc thi. Sau khi nộp bài, nếu bạn phát hiện có lỗi trong bài thi hoặc cung cấp thiếu một thông tin yêu cầu nào đó thì bạn cũng không được nộp lại. Những lần nộp sau đều không được cứu xét.


2) Bài dự thi và số tự chọn phải ghi trực tiếp trên email (không được đính kèm Attach file), xong phải gởi cùng một lúc vào ba địa chỉ email sau đây:
blogchuvietnhanh@gmail.com (đại diện mạng Chữ Việt Nhanh)
kiemtra1chuvietnhanh@gmail.com (đại diện Diễn đàn Tinh Tế)
kiemtra2chuvietnhanh@gmail.com (đại diện Ban giám khảo cuộc thi)


(Mỗi địa chỉ email trên được kiểm soát bởi các thành viên khác nhau trong BTC nhằm bảo đảm sự khách quan và trung thực cho người tham gia thi).


3) Chủ đề (subject) email ghi và điền đầy đủ như sau:
“Nộp bài cuộc thi thứ nhất (Họ tên người thi: ………, Tên trang facebook cá nhân: ………)”.


4) Ở đầu bài dự thi, ghi đầy đủ tám thông tin sau đây:
• Họ tên người tham gia thi: ………
• Địa chỉ cư ngụ: ………
• Số điện thoại (số đt di động hoặc số đt bàn): ………
• Địa chỉ email: ………
• Tên trang Facebook cá nhân (vd: Trần Hiệp): ………
• Địa chỉ Facebook cá nhân (vd: facebook.com/cuhiep): ………
• Họ tên người chủ tài khoản ngân hàng ở VN: ………
• Ba con số cuối của số tài khoản ngân hàng (chỉ ai trúng giải mới được yêu cầu cho biết đầy đủ số tài khoản để BTC chuyển tiền thưởng): ………


5) Bài thi nào có một trong các thông tin sau đây trùng hợp với những bài đã nộp trước đó thì bài nộp sau sẽ bị vô hiệu. Các thông tin đó là:
• Họ tên người tham gia thi cùng địa chỉ nơi cư ngụ,
hoặc địa chỉ email,
hoặc địa chỉ trang Facebook cá nhân,
hoặc Họ tên chủ tài khoản ngân hàng ở VN cùng 3 số cuối của số tài khoản ngân hàng.


6) Sau khi nộp bài thi và số tự chọn qua email, bạn vào Fanpage Chữ Việt Nhanh làm ba việc sau:
• Nhấp “Like” trang “Fanpage Chữ Việt Nhanh” (facebook.com/fanpageCVN).
• Share (chia sẻ) mục “Thư mời tham gia ba cuộc thi có thưởng” vào tường Facebook cá nhân của bạn (Public).
• Share mục “Cuộc thi thứ nhất về tốc ký Chữ Việt Nhanh” vào tường Facebook cá nhân của bạn (Public).


7) Hạn chót nộp bài thi, nhấp "Like" và “Share” ở Fanpage Chữ Việt Nhanh như đã nêu trên, đều là cuối ngày Chủ nhật 16/11/2014.
Ai không nhấp "Like" hoặc “Share” đúng thời hạn qui định thì dù trúng giải vẫn bị loại bỏ và thay người khác.


D. Thông báo đáp án và kết quả cuộc thi thứ nhất


- Đáp án cuộc thi thứ nhất sẽ được thông báo trên Diễn đàn Tinh Tế và Fanpage Chữ Việt Nhanh ngày 19/11/2014.
- Kết quả cuộc thi thứ nhất sẽ được thông báo trên Diễn đàn Tinh Tế và Fanpage Chữ Việt Nhanh vào trưa ngày 30/11/2014.


V. CUỘC THI THỨ NHÌ VÀ THỨ BA


Thể lệ hai cuộc thi này sẽ tương tự với cuộc thi thứ nhất. Riêng đề thi sẽ được cải cách đôi chút.
- Cuộc thi thứ nhì bắt đầu trưa ngày Chủ nhật 14/12/2014.
- Cuộc thi thứ ba bắt đầu trưa ngày Chủ nhật 11/01/2015.


VI. LIÊN LẠC & GÓP Ý


Rất mong các bạn hưởng ứng tham gia ba cuộc thi này. Mọi liên lạc và góp ý xin gởi thư về cùng một lúc ba địa chỉ sau đây:
blogchuvietnhanh@gmail.com
kiemtra1chuvietnhanh@gmail.com
kiemtra2chuvietnhanh@gmail.com


Trân trọng kính mời.


TM. Ban Tổ Chức
- Trần Tư Bình & Ts. Ngô Đình Học (đại diện mạng Chữ Việt Nhanh).
- Trần Mạnh Hiệp (đại diện Diễn đàn Tinh Tế).