Handcrafted Bracelets With Eternal Flowers
Vòng đeo tay ép hoa vĩnh viễn làm thủ công


Sarah Smith, the Oregon-based craftsman behind Modern Flower Child, makes hand-made tar wrist trinkets, bangles and studs by perpetually protecting genuine quills, blooms, seashells and other excellent odds and ends of nature in hard, perfectly clear resin.
Sarah Smith, thợ thủ công ở Oregon phụ trách Modern Flower Child, làm đồ trang sức nhỏ đeo tay, vòng và bông tai nhựa thủ công, bằng cách giữ lại vĩnh viễn lông chim, bông hoa, vỏ sò và những thứ lặt vặt linh tinh tuyệt vời khác của thiên nhiên trong nhựa thông cứng, cực trong.


There are a lot of nature themes in gems and design, yet there’s something unique about having real bits of bark and greenery or dried blossoms in your accessories.
Đá quý và thiết kế theo chủ đề thiên nhiên có nhiều, nhưng mẩu vỏ cây và cỏ xanh hoặc hoa khô thật trong phụ tùng là chuyện hết sức hiếm hoi.
http://www.letslivelovelaugh.com/han...ernal-flowers/