+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: Les trois petits cochons

Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Dạn dày sương gió TOUSENSEMBLE will become famous soon enough TOUSENSEMBLE's Avatar
  Ngay tham gia
  May 2014
  Bài viết
  586
  Rep Power
  6

  Les trois petits cochons

  Les trois petits cochons
  Ba chú heo con


  Il était une fois une maman cochon qui avait trois petits cochons. Elle les aimait beaucoup, mais comme il n'y avait pas assez de nourriture pour qu'ils puissent tous manger à leur faim, elle les a envoyé tenter leur chance dans le vaste monde.
  Ngày xửa ngày xưa có một bà mẹ heo có ba chú heo con. Bà rất thương yêu các con của mình, nhưng vì không có đủ thức ăn cho cả ba chú heo con nên bà đã để chúng ra ngoài thế giới rộng lớn kiếm sống.

  Le premier petit cochon a décidé d'aller vers le Sud. Alors qu'il marchait le long de la route, il a rencontré un fermier qui portait une botte de paille. Il lui a alors demandé poliment : "Pourriez-vous s'il vous plaît me donner cette paille, que je puisse construire une maison?"
  Chú heo cả quyết định đi xuống miền Nam. Khi cậu đang đi trên đường, cậu đã gặp một bác nông dân đang vác một bó rơm. Cậu lễ phép xin bác nông dân: « Bác làm ơn cho cháu xin bó rơm này, để cháu có thể xây một căn nhà được không bác? »

  Comme le petit cochon avait dit "s'il vous plaît", le fermier lui a donné la paille, et le petit cochon l'a utilisée pour construire une belle maison. La maison avait des murs en paille, un plancher en paille, et à l'intérieur... un confortable lit en paille
  Vì chú heo con đã nói «làm ơn» nên bác nông dân đã cho cậu bé bó rơm, và chú heo con đã dùng nó để xây một căn nhà đẹp. Căn nhà có các bức tường bằng rơm, sàn nhà bằng rơm, và bên trong… có một cái giường êm ái bằng rơm.

  Alors que le petit cochon venait juste de finir de construire sa maison et qu'il s'était allongé pour faire une sieste dans son lit en paille, le grand méchant loup est arrivé près de la maison. Il a senti l'odeur du cochon à l'intérieur de la maison, et cela lui a mis l'eau à la bouche. "Mmm... Des sandwichs au bacon!"
  Khi chú heo con vừa xây nhà xong, cậu lăn dài trên chiếc giường rơm của mình để đánh một giấc thì có con sói to hung ác đến gần căn nhà. Hắn ngửi thấy có mùi heo bên trong căn nhà, mùi thịt heo làm cho hắn chảy nước dãi. « Mmm… bánh mì kẹp thịt heo hun khói!

  Alors le loup a frappé à la porte de la maison en paille et a dit: "Petit cochon! Petit cochon! Laisse-moi entrer! Laisse-moi entrer!"
  Thế là sói ta đã gõ cửa căn nhà rơm và nói: « Heo con ơi! Heo con à! Cho ta vào nhà nào! Cho ta vào nhà nào! »

  Mais comme le petit cochon avait vu les grandes griffes du loup à travers la serrure, il a répondu: "Non, non, non! Par les poils de mon menton!"
  Nhưng vì chú heo con nhìn qua lỗ khoá thấy những cái móng vuốt to của sói nên cậu đã trả lời: « Không, không, không! không bao giờ đâu!

  Alors le loup a montré ses dents et a dit: "Alors je vais souffler et souffler et ta maison va s'effondrer!"
  Lúc đó, sói ta nhe răng ra bảo: «Vậy thì ta sẽ thổi, thổi sập căn nhà của ngươi! »

  Alors il a soufflé et soufflé et la maison s'est effondrée. Le petit cochon est revenu en courant chez lui auprès de sa mère.
  Thế là hắn ta thổi, thổi và căn nhà đã đổ sập. Chú heo con đã chạy về nhà mẹ heo.
  Lần sửa cuối bởi TOUSENSEMBLE, ngày 28-08-2015 lúc 04:04 PM.

 2. #2
  Dạn dày sương gió TOUSENSEMBLE will become famous soon enough TOUSENSEMBLE's Avatar
  Ngay tham gia
  May 2014
  Bài viết
  586
  Rep Power
  6

  Re: Les trois petits cochons

  Le deuxième petit cochon a décidé d'aller vers le Nord. Alors qu'il marchait le long de la route, il a rencontré un fermier qui portait un fagot de bois. Il lui a alors demandé poliment: "Excusez-moi, puis-je avoir ce bois pour construire une maison?"
  Chú heo thứ hai đã quyết định đi lên miền Bắc. Khi đang đi trên đường, cậu đã gặp một người nông dân đang vác một bó củi. Thế là cậu lễ phép xin: « Xin lỗi bác, cháu có thể xin bó củi này để xây nhà được không ạ?

  Comme le petit cochon avait dit "excusez-moi", le fermier lui a donné le bois, et le petit cochon l'a utilisé pour construire une belle maison. La maison avait des murs en bois, un plancher en bois, et à l'intérieur... une solide table en bois.
  Vì chú heo con đã nói «Xin lỗi bác» nên người nông dân đã cho cậu bó củi, và chú heo con đã dùng nó để xây một căn nhà đẹp. Căn nhà có các bức tường bằng gỗ, sàn nhà bằng gỗ và bên trong… có một cái bàn chắc chắn bằng gỗ.

  Alors que le petit cochon venait juste de finir de construire sa maison et qu'il faisait un bouquet pour sa solide table en bois, le grand méchant loup est arrivé près de la maison. Il a senti l'odeur du cochon à l'intérieur de la maison, et son estomac s'est mis à gronder. "Mmm... Du rôti de porc!"
  Lúc chú heo con vừa xây xong căn nhà, đang cắm hoa để để trên cái bàn chắc chắn bằng gỗ của mình thì con sói to hung ác đã đến gần căn nhà. Hắn ngửi thấy mùi thịt heo bên trong căn nhà nên bụng hắn bắt đầu sôi lên. « Mmm … thịt heo rô-ti! »

  Alors le loup a frappé à la porte de la maison en bois et a dit: "Petit cochon! Petit cochon! Laisse-moi entrer! Laisse-moi entrer!"
  Thế là sói ta gõ cửa căn nhà bằng gỗ và nói : «Heo con ơi! Heo con à! Cho ta vào nhà nào! Cho ta vào nhà nào!»

  Mais comme le petit cochon avait vu le long nez du loup à travers la serrure, il a répondu: "Non, non, non! Par les poils de mon menton!"
  Nhưng vì chú heo con nhìn qua lỗ khoá thấy cái mũi dài của sói nên cậu đã trả lời: “Không, không, không! Không bao giờ đâu!”

  Alors le loup a montré ses dents et a dit: "Alors je vais souffler et souffler et ta maison va s'effondrer!"
  Lúc đó, sói ta đã nhe răng bảo: “Vậy thì ta đây sẽ thổi, thổi sập căn nhà của ngươi!”

  Alors il a soufflé et soufflé et la maison s'est effondrée. Le petit cochon est revenu en courant chez lui auprès de sa mère, qui n'était pas contente!
  Thế là hắn đã thổi, thổi và căn nhà sập xuống. Chú heo con đã chạy về nhà mẹ heo, mẹ heo cảm thấy không vui!

  Lần sửa cuối bởi TOUSENSEMBLE, ngày 28-08-2015 lúc 04:07 PM.

 3. #3
  Dạn dày sương gió TOUSENSEMBLE will become famous soon enough TOUSENSEMBLE's Avatar
  Ngay tham gia
  May 2014
  Bài viết
  586
  Rep Power
  6

  Re: Les trois petits cochons

  Le troisième petit cochon a décidé d'aller vers l'Ouest. Alors qu'il marchait le long de la route, il a rencontré un fermier qui portait un chargement de briques. Il lui a alors demandé poliment : "Bonjour monsieur, puis-je avoir quelques-unes de ces briques pour construire une maison?"
  Chú heo thứ ba đã quyết định đi sang miền Tây. Khi đang đi trên đường, cậu đã gặp một người nông dân đang chất gạch. Cậu đã lễ phép xin: «Cháu chào ông ạ, cháu có thể xin một số gạch để xây nhà được không ạ?

  Comme le fermier appréciait qu'on l'appelle "monsieur", il a donné au petit cochon quelques briques, et le petit cochon les a utilisées pour construire une belle maison. La maison avait des murs en brique, un plancher en brique, et à l'intérieur... une grande cheminée en brique.
  Vì người nông dân thích người khác gọi mình là «ông» nên ông đã cho chú heo con một số gạch, và chú heo con đã dùng số gạch ấy để xây một căn nhà đẹp. Ngôi nhà có các bức tường bằng gạch, sàn nhà bằng gạch, và bên trong … có một cái lò sưởi bằng gạch.

  Alors que le petit cochon venait juste de finir de construire sa maison et qu'il préparait une grande marmite de soupe dans sa cheminée en brique, le grand méchant loup est arrivé près de la maison. Il a senti l'odeur du cochon à l'intérieur de la maison, et s'est léché les babines. "Mmm... Des côtelettes de porc avec de la sauce barbecue et des haricots verts!"
  Khi chú heo con vừa xây xong căn nhà, đang nấu một nồi súp lớn trong lò sưởi bằng gạch, thì gã sói to hung ác đã đến gần căn nhà. Hắn ngửi thấy mùi thịt heo bên trong căn nhà, hắn liếm mép. «Mmm … sườn heo xốt đậu que! »

  Alors le loup a frappé à la porte de la maison en brique et a dit: "Petit cochon! Petit cochon! Laisse-moi entrer! Laisse-moi entrer!"
  Thế rồi sói ta gõ cửa căn nhà gạch và nói : « Heo con ơi! Heo con à! Cho ta vào nhà nào! Cho ta vào nhà nào! »

  Mais le petit cochon a vu les grandes oreilles du loup à travers la serrure, il a donc répondu: "Non, non, non! Par les poils de mon menton!"
  Nhưng chú heo con đã nhìn qua lỗ khoá thấy đôi tai to của sói, thế là cậu trả lời: “Không, không, không! Không bao giờ nhé!”

  Alors le loup a montré ses dents et a dit: "Alors je vais souffler et souffler et ta maison va s'effondrer!"
  Lúc đó, gã sói nhe răng bảo: “Vậy thì ta sẽ thổi, thổi sập căn nhà của ngươi!”

  Alors il a soufflé et soufflé, encore et encore. Mais il n'a pas réussi à faire s'effondrer la maison. À la fin il était tellement essoufflé qu'il ne pouvait plus du tout souffler.
  Le petit cochon se contentait de remuer sa grande marmite de soupe, et de rire.
  Thế là hắn thổi, hắn thổi, thổi mãi và thổi mãi. Nhưng hắn không tài nào thổi sập được căn nhà. Cuối cùng, hắn cũng hết hơi, không còn sức để thổi nữa. Chú heo vui vẻ vừa khuấy nồi súp lớn vừa cười.

  Mais le loup avait tellement envie de manger des côtelettes de porc... il ne voulait pas abandonner! Il s'est faufilé derrière la maison et a grimpé sur le toit. "À présent, j'aurai ce cochon, c'est certain!"
  Nhưng sói ta vẫn thèm ăn sườn heo… hắn không muốn bỏ cuộc! Hắn đã vòng ra sau nhà rồi trèo lên mái nhà: «Giờ thì ta sẽ ăn được con heo này, chắc chắn là thế! »

  Le loup s'est laissé glisser dans la grande cheminée en brique et a atterri... PLOUF! Les fesses les premières dans la grande marmite de soupe du petit cochon... qui était alors très chaude! Le loup a hurlé et a bondi hors de la marmite, puis est sorti en courant de la maison et a dévalé la route, serrant très fort ses fesses brûlées.
  Sói ta đã chui vào ống khói bằng gạch trượt xuống và đáp xuống… TÕM ! Mông sói là phần đầu tiên đáp xuống nồi súp lớn của chú heo con… nồi súp lúc đó đang rất nóng! Sói ta đã rú lên và nhảy ra khỏi nồi súp, rồi vọt khỏi căn nhà, hắn ôm chặt hai mông đang bỏng lao ra đường.

  Le petit cochon a appelé sa mère et ses deux frères sur son téléphone portable en brique, et les a invité à partager un délicieux dîner de soupe aux fesses de loup.
  Chú heo con đã lấy di động bằng gạch gọi cho mẹ và hai người anh của mình, và mời họ đến cùng ăn bữa tối món món súp «mông sói» thơm ngon.

  La soupe aux fesses de loup était si savoureuse que bientôt tous les gens à cent kilomètres à la ronde ont voulu attraper le loup et le faire s'asseoir dans leur soupe. Le pauvre loup a dû s'enfuir très loin jusqu'à la sombre forêt profonde où il a pu vivre en paix et dans le calme.
  Món súp «mông sói» ngon đến độ mọi người trong vòng 100 km đều muốn bắt sói và cho sói ngồi vào nồi súp của họ. Gã sói tội nghiệp đã phải trốn đi thật xa, tận trong rừng sâu tăm tối để có thể sống yên ổn và bình yên.


+ Trả lời Chủ đề
Quyền viết bài
 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình