+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: Yoga

Trang 10 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 8 9 10
Kết quả 91 đến 96 của 96
 1. #91
  Vượt ngàn trùng sóng phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet's Avatar
  Ngay tham gia
  Nov 2014
  Bài viết
  1,432
  Rep Power
  14

  Re: Yoga

  PATANJALI YOGA

  Patanjali is regarded as a divine incarnation of the serpent Anantha, who is revered as the ‘supporter of the whole universe’. He is the Adhisesha of Lord Mahavishnu.
  Patanjali được xem là hiện thân thần thánh của rắn Anantha, được tôn sùng là 'đấng che chở của toàn vũ trụ'. Ông là Adhisesha của Lãnh chúa Mahavishnu.

  It is believed that on instructions from a great teacher, Patanjali identified all the teachings in the Vedas about the mind and presented them in a precise and organized form called ‘yoga’.
  Người ta cho là nhờ được một sư phụ vĩ đại chỉ dạy, Patanjali nhận biết mọi lời dạy trong Kinh Vệ Đà về trí tuệ và chuyển thành một hình thức chính xác và có tổ chức gọi tên là 'yoga'.

  Patanjali’s yoga system aims to unite the individual self with the Supreme One. According to Patanjali, one can attain this union by controlling and eliminating the ever- arising ‘vrittis’ or modifications of the mind. He also suggests that the mind, in turn, can be controlled through the right kind of discipline and training.

  Hệ thống yoga của Patanjali nhằm hợp nhất cái tôi riêng lẻ với Đấng Tối cao. Theo Patanjali, người ta có thể đạt tới sự hợp nhất này nhờ kiểm soát và loại bỏ mọi ' vrittis ' phát sinh hoặc điều chỉnh tâm trí. Ông cũng cho rằng, sau đó, tâm trí có thể được kiểm soát nhờ rèn luyện thân thể và tinh thần đúng cách.


  Patanjali says that there are basic obstacles pervading the mind that are not conducive to yoga practice. He divides these obstacles into two groups:
  Patanjali nói rằng có các chướng ngại căn bản xâm chiếm tâm trí, không có lợi cho việc tập yoga. Ông chia các chướng ngại này thành hai nhóm :

  1. Antarayas (intruders in the path of yoga)
  2. Viksepasahabhuvah (co-existing with mental distraction)
  1. Antarayas (chướng ngại xâm nhập khi đang tập luyện yoga )
  2. Viksepasahabhuvah (chướng ngại xảy ra cùng chuyện phân tâm)

  There are nine Antarayas. They are:


  1. Vyadhi (physical disease)
  2. Styana (mental laziness)
  3. Samsaya (doubt)
  4. Pramada (heedlessness)
  5. Alasya (physical laziness)
  6. Avirati (detachment)
  7. Bhrantidarsana (false perception)
  8. Alabdha- bhumikatva (non-attainment of yogic states)
  9. Anavasthitatva (falling away from yogic states attained)

  Có chín Antarayas. Đó là :

  1. Vyadhi ( bệnh tật về thể xác)
  2. Styana ( lười biếng về tinh thần)
  3. Samsaya ( nghi ngờ )
  4. Pramada (không chú ý )
  5. Alasya ( lười biếng vận động cơ thể )
  6. Avirati ( phân tâm)
  7. Bhrantidarsana ( nhận thức sai )
  8. Alabdha - bhumikatva ( không đạt được các cảnh giới yoga )
  9. Anavasthitatva ( rớt ra khỏi cảnh giới yoga đã đạt được)

  Vyadhi means physical disease and is the first obstacle to the practice of yoga. If the body is inflicted with disease, it has to be cured and restored to a healthy state. Disease causes disturbance in the mind and makes it impossible to practice yoga or, for that matter, any other form of physical discipline.
  Vyadhi nghĩa là bệnh tật về thể xác và là chướng ngại đầu tiên của chuyện tập yoga. Nếu cơ thể bị bệnh tật hành hạ, phải chữa trị và khoẻ mạnh trở lại. Bệnh sẽ làm tâm trí buồn phiền , khiến ta không tập luyện yoga được hoặc, chẳng thực hiện được bất cứ một hình thức luyện tập cơ thể nào khác.

  Styana refers to mental laziness. This trait in the human psyche makes one desirous of the fruits of action without the required effort. Discrimination and will power should be cultivated to do away with mental laziness. Discrimination helps us to understand the benefits of yogic disciplines.
  Styana chỉ sự lười biếng về tinh thần. Tính cách trong tinh thần con người này khiến người ta muốn có kết quả tốt đẹp mà không muốn cố gắng gì. Phải trau giồi khả năng suy xét và sức mạnh tinh thần để loại bỏ tinh thần biếng nhác. Khả năng suy xét giúp ta hiểu lợi ích của việc luyện tập yoga.


  Samsaya means doubt. When one tries to control the mind, doubts arise. The mind does not know the benefits of concentration. Therefore, faith in oneself, the spiritual teacher and holy books is essential. Faith is necessary to dispel doubt.
  Samsaya nghĩa là nghi ngại. Khi cố kiểm soát tâm trí, sẽ nảy sinh ngờ vực. Tâm trí không biết lợi ích của sự tập trung. Do đó, rất cần niềm tin vào bản thân, người thầy về mặt tâm linh và kinh sách. Cần có niềm tin để xua tan ngờ vực.


  Pramada means heedlessness. If one is heedless to cultivate virtues and follow truth, then the practice of yoga is not possible. Lack of vigil will lead to a steep fall in spiritual life.
  Pramada nghĩa là chểnh mảng lơ là. Nếu lơ là trau giồi đạo đức và làm theo lẽ phải thì chẳng thể tập yoga. Thiếu toàn tâm toàn ý thì đời sống tinh thần sẽ suy sụp.


  Alasya or physical laziness (sloth) will attract ills like poverty. One should involve oneself in healthy activities to overcome such laziness.
  Alasya là tính lười biếng về thể xác (sự uể oải) sẽ thu hút bệnh tật cũng như sự nghèo khổ. Ta phải tự tham gia hoạt động lành mạnh để khắc phục tính lười biếng này.


  Avirati refers to detachment. To practice yoga, the mind should be purified of material desires and a sense of detachment should be cultivated.
  Avirati chỉ sự phân tâm. Để tập luyện yoga, tâm trí phải không còn những thèm muốn vật dục và phải trau giồi khả năng không bị phân tâm.


  Bhrantidarsana or false perception leads to self-conceit. This trait is not good for anyone who is keen to practice yogic disciplines.
  Bhrantidarsana hoặc nhận thức sai dẫn đến tính tự cao tự đại. Tính cách này chẳng tốt cho bất kỳ ai muốn tập yoga.


  Alabdha bhumikatva means non-attainment of yogic states due to evil tendencies in our personality. These should be recognized and eliminated by dispassionate and deep introspection. Otherwise, progress is hindered.
  Alabdha bhumikatva nghĩa là không đạt được cảnh giới yoga vì những khuynh hướng xấu ác trong tính cách. Những tính xấu này nên được nhận ra và loại bỏ bằng cách tự vấn sâu sắc và vô tư. Nếu không sẽ không tiến bộ.


  Anavasthitatva means falling away from yogic states after reaching them. A person who has reached a lofty mental state can slide to a slow ruin, with just one base action. So, actions leading to a downfall have to be obliterated.
  Anavasthitatva nghĩa là rớt khỏi cảnh giới yoga sau khi đạt được. Một người đã đạt đến trạng thái tinh thần cao thượng có thể trượt dốc đạo đức chỉ bởi một hành động đơn giản. Thế nên, những hành động nào có thể khiến trượt dốc đạo đức phải bị tiêu diệt hoàn toàn.


  http://www.medindia.net/yoga-lifesty...njali-yoga.htm

  http://www.coviet.vn/diendan/showthr...417#post119417

  PATANJALI YOGA

  Một kỹ thuật Yoga truyền thống đến từ những người đầu tiên đưa Yoga đến với chúng ta (Maharshi Patanjali). Lớp học này thích hợp với tất cả các cấp độ của người tập Yoga.

  Lợi ích cơ bản của lớp học này:

  1. Cải thiện tính linh hoạt của cột sống, cấu trúc xương chậu.
  2. Tăng khả năng vận động của các khớp.
  3. Mở lỗ chân lông, kích thích tuyến mồ hôi và tạo điều kiện tăng cường sự trao đổi chất.
  4. Giúp người tập có tinh thần ổn định, tập trung và tăng cường khả năng nhận thức.
  5. Cải thiện cấu trúc khớp nối và quá trình hình thành tế bào mới.  KHỞI ĐỘNG

  1. Nhón gót, vươn tay lên khỏi đầu, ngẩng cằm
  2. Tay đan sau gáy, nghiêng eo trái phải
  3. Tay đan trước mặt, vặn eo ra sau trái phải
  4. Tay chống eo, ngã lưng ra sau. Ngồi ghế ảo, tay đưa ngang mặt.

  CHÍNH

  1. Sun series.

  2. Sun series biến thể đơn giản:

  Sunseries bthường
  Sau plank, quỳ gối, ngã người ra sau, hai tay qua đầu , tư thế chuyển tiếp đến
  King Pigeon Pose Click image for larger version

Name:	One-Legged High King Pigeon.jpg
Views:	31
Size:	6.6 KB
ID:	15584

  Dog downward
  Tiếp tục bình thường

  3. Động tác chính
  Từ tư thế plank, hạ hai khủyu tay chống sàn, nhấc một chân lên One Legged Dolphin Click image for larger version

Name:	one-leg dophin.jpg
Views:	33
Size:	4.3 KB
ID:	15583

  Từ tư thế 1 chân cá heo, đặt chân đang đưa lên cao này chống phía trước, kẹp chân vào nách, đưa tay lên, hoặc vòng xuống đan tay vào nhau nếu được
  One-Legged High King Pigeon Pose Click image for larger version

Name:	One-Legged High King Pigeon.jpg
Views:	34
Size:	8.5 KB
ID:	15585

  Biến thể side plank:
  một chân đưa ra trước, ngã người, tay qua đầu, khác hình ở chỗ 2 chân thẳng Click image for larger version

Name:	wildthing.jpg
Views:	32
Size:	9.2 KB
ID:	15587
  Biến thể side plank: gập một chân, tay cầm gót chân kéo ra Click image for larger version

Name:	Vasisthasana.jpg
Views:	35
Size:	7.8 KB
ID:	15586


  Quỳ một chân, chân sau để ngang, tay này nắm cổ chân sau, ngửa người, dùng tay kia nắm đùi chân quỳ

  Split, tẹt chân về trước, sau, gập thân lên chân trước split forwward bend Click image for larger version

Name:	split forwad bend.jpg
Views:	29
Size:	9.1 KB
ID:	15588

  Ngồi giang rộng hai chân, một chân gập, thò tay qua chân gập. Tay kia nắm chân đang gập kéo qua đầu. Compass pose, la bàn Click image for larger version

Name:	compass.jpg
Views:	31
Size:	4.7 KB
ID:	15589


  Lần sửa cuối bởi phunuthuthiet, ngày 10-03-2016 lúc 03:43 PM. Lý do: 1

 2. #92
  Vượt ngàn trùng sóng phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet's Avatar
  Ngay tham gia
  Nov 2014
  Bài viết
  1,432
  Rep Power
  14

  Re: Yoga

  Ý NGHĨA CÁC BÀI TẬP YOGA.

  Có rất nhiều học viên thắc mắc , không hiểu các bài tập trên thời khóa biểu hàng tuần của mình có tác dụng và ý nghĩa như thế nào. Hôm nay trung tâm sẽ gởi một số bài tập yoga có trong lịch tập tuần này cho mọi người tham khảo nhé. Khi thời khóa biểu đổi bài mới, mình sẽ gởi tiếp cho các bạn nhé.


  Ý NGHĨA CÁC BÀI TẬP YOGA.

  YOGA THERAPY – Yoga trị liệu:

  Yoga Therapy là một phương pháp điều trị của khoa học cổ xưa, tập trung vào sức khỏe và giữ gìn sức khỏe của tất cả mọi người và tất cả khía cạnh: tâm lý, thể chất và tinh thần. Yoga Therapy điều trị bệnh tật bằng cách đem lại sự cân bằng cho cơ thể và tâm trí bằng sự thấu hiểu chân lý của Yoga: sự thức tỉnh của tinh thần và bản chất tự nhiên của con người.

  Yoga Therapy áp dụng tối đa các kỹ thuật yoga như các bài tập thở, các tư thế, điều tức và thiền. Loại bài tập này không đòi hỏi các tư thế phải có độ căng giãn mạnh hay các tư thế uốn cong lưng. Tất cả các động tác đều rất cơ bản với độ kéo giãn nhẹ nhàng, tác động lên các bó cơ và giảm căng các khớp xương

  Nghiên cứu y học cho thấy Yoga Therapy là một trong những phương pháp hiệu quả điều trị giúp đẩy lùi bệnh tật và đau đớn, lo lắng do bệnh tật như: đau lưng, đau gối, cổ tử cung, viêm khớp, cao huyết áp, tiểu đường, suyễn, mất ngủ, rối loạn kinh nguyệt, suy giảm trí nhớ, đau nửa đầu, và nhiều loại bệnh phổ biến khác tình trạng yếu tạm thời như mang thai hoặc sinh con, hoặc các tình trạng mãn tính liên quan đến tuổi già.  GENTLE YOGA:

  Là sự kết hợp của các tư thế chậm và đơn giản, nhưng có tác động sâu sắc tới hệ cơ và xương. Đây là lớp học cơ bản, nhẹ nhàng và thư giãn nên rất phù hợp với những người mới bắt đầu, nhưng cũng không kém phần quan trọng cho những người đã có kinh nghiệm luyện tập trong việc bảo vệ cơ thể khỏi các chấn thương liên quan tới cơ và xương.  SUN SERIES

  SUN cũng có nghĩa là phần bên phải của cơ thể trong các kiểu yoga, giống như YANG trong Y học Trung Quốc. Lớp học này giúp sản sinh ra nhiệt trong cơ thể và nhờ đó tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản giúp bạn giảm cân và đánh thức các giác quan trong cả cơ thể. Lớp này được khuyến cáo dành cho những ai hay bị cảm mạo thông thường, rối loạn hô hấp hay muốn tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể.

  Lợi ích cơ bản của lớp học này:
  1. Cực kỳ hiệu quả trong việc giảm cân.
  2. Tăng cường hệ thống miễn dịch do đó giúp ngăn ngừa các rối loạn hô hấp và cảm lạnh nói chung.
  3. Tăng tốc độ hình thành các tế bào máu mới.
  4. Loại bỏ cảm giác lười biếng và uể oải.
  5. Kích thích hệ thống thần kinh trung ương và giúp cơ thể sẵn sàng cho các hoạt động trong ngày.  MOON SERIES

  Đây là một lớp học nhịp độ chậm có tác dụng làm dịu cả cơ thể. Các tư thế và hơi thở được thực hiện theo trật tự để làm dịu hệ thống thần kinh và khiến các khớp không bị căng cứng cũng như giảm căng thẳng cho cơ thể. Được khuyến cáo cho những ai đang bị cao huyết áp hoặc hay mất ngủ.

  Lợi ích cơ bản của lớp học này:
  1. Có tác dụng an thần.
  2. Giảm căng thẳng và điều chỉnh các hoạt động theo chu kỳ.
  3. Có ích cho tất cả những người bị cao huyết áp và mất ngủ.
  4. Cải thiện khả năng phối hợp tổng thể.
  5. Điều chỉnh việc rối loạn cảm xúc và lo lắng.  HATHA YOGA:

  Hatha Yoga là nền tảng của tất cả các môn Yoga khác, người tập Yoga muốn đạt được trình độ chuyên sâu phải đi qua ngưỡng cửa này. Hatha có nghĩa là Mặt Trời (hat) và Mặt Trăng (ha), là cân bằng giữa căng và giãn, vận động và nghỉ ngơi. Hatha Yoga không chỉ đơn thuần là các tư thế hay bài tập thể chất mà còn mang ý nghĩa hồi phục sự cân bằng giữa ý chí và trí tuệ. Khi đạt tới sự cân bằng và kiểm soát tuyệt đối giữa ý chí và trí tuệ, ý thức của một người sẽ được đánh thức. Kết quả là khám phá sự bình an, mãn nguyện nội tại và sự thông suốt về trí óc, mục đích sống trở nên rõ ràng hơn.

  Ngoài ra Hatha Yoga còn mang đến rất nhiều lợi ích cho con người như:
  - Về thể chất: tăng cường hệ miễn dịch, phát triển khả năng cân bằng, giảm cholesterol trong máu, hỗ trợ giảm cân, giảm đau lưng, cải thiện sự lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tư thế cơ thể...
  - Về tinh thần: tập trung sự chú ý, giảm các dấu hiệu mệt mỏi, giải phóng tinh thần, làm cơ thể tỉnh táo...  PATANJALI YOGA

  Một kỹ thuật Yoga truyền thống đến từ những người đầu tiên đưa Yoga đến với chúng ta (Maharshi Patanjali). Lớp học này thích hợp với tất cả các cấp độ của người tập Yoga.

  Lợi ích cơ bản của lớp học này:
  1. Cải thiện tính linh hoạt của cột sống, cấu trúc xương chậu.
  2. Tăng khả năng vận động của các khớp.
  3. Mở lỗ chân lông, kích thích tuyến mồ hôi và tạo điều kiện tăng cường sự trao đổi chất.
  4. Giúp người tập có tinh thần ổn định, tập trung và tăng cường khả năng nhận thức.
  5. Cải thiện cấu trúc khớp nối và quá trình hình thành tế bào mới.  VINYASA YOGA

  Mục đích của vinyasa là để làm sạch bên trong. Từ “Vinyasa” có nghĩa là "hơi thở đồng bộ" giúp máu lưu thông làm tăng nhiệt độ cơ thể, làm sạch và pha loãng để máu có thể lưu thông tự do hơn. Cải thiện lưu thông máu làm giảm các khớp đau, loại bỏ độc tố và bệnh tật từ các cơ quan nội tạng. Những giọt mồ hôi tạo ra từ sức nóng của vinyasa mang các tạp chất ra khỏi cơ thể. Thông qua luyện tập vinyasa, bạn sẽ có cơ thể khỏe mạnh, săn chắc và tăng cường thể lực. Nói cách khác, giáo viên sẽ hướng dẫn bạn để di chuyển từ tư thế này sang tư thế khác kết hợp điều tiết hít thở. Kỹ thuật này đôi khi còn được gọi là dòng chảy Vinyasa . Hoặc là dòng chảy bởi vì các tư thể tập luyện nhuần nhuyễn, di chuyển uyển chuyển giống như một điệu nhảy.
  Lớp học này phù hợp với người tập ở mọi mức độ.

  Lợi ích cơ bản của lớp học này:
  1. Mang đến sự điềm tĩnh và thực hành chánh niệm.
  2. Cải thiện chức năng nhận thức và điều phối của cơ thể.
  3. Điều chỉnh cột sống, vùng đùi và mỡ bụng.
  4. Cải thiện sự linh hoạt của các cơ quan chức năng.
  5. Cải thiện mật độ xương và giúp các hệ thống cơ – xương mạnh mẽ hơn  POWER YOGA :

  Là môn Yoga được người phương Tây biến thể thành các bài tập một cách khỏe khoắn mạnh mẽ theo phong cách Vinyasa Yoga. Thuật ngữ Power Yoga được phổ biến trong những năm 1990, nhằm làm cho Yoga dễ tiếp cận hơn với người phương Tây. Không giống với Yoga truyền thống, Power Yoga có nhiều động tác linh hoạt khác nhau. Nhờ tính mạnh mẽ và linh hoạt mà Power Yoga trở nên gần gùi với các bài tập với mọi người hơn.

  Sự kết hợp với điều chỉnh nhịp thở mạnh mẽ, giúp người tập khỏe mạnh hơn, tăng sức chịu đựng hơn và thể lực ổn định hơn.
  Mức độ nặng nhẹ của các lớp Power Yoga có thể khác nhau do giáo viên khác nhau. Người tập sẽ có sự trải nghiệm thú vị từ các giáo viên khác nhau vì mỗi giáo viên có phong cách và kinh nghiệm khác biệt
  Lớp học này phù hợp với những người đã có kinh nghiệm luyện tập.

  Lợi ích cơ bản của lớp học này:
  1. Các bài tập yoga căn bản nhưng hiệu quả trong việc cải thiện thể lực.
  2. Tăng cường hệ thống miễn dịch, hoạt động như một loại kháng sinh tự nhiên cho cơ thể.
  3. Tăng cường sức mạnh và sức chịu đựng của cơ thể.
  4. Tăng cường trao đổi chất, đốt cháy năng lượng do đó cũng có tác dụng giảm cân hiệu quả.
  5. Kích thích các tuyến nội và duy trì nội cân bằng


  SIVANANDA YOGA:

  là sự kết hợp giữa môn yoga cổ truyền hàng ngàn năm kinh nghiệm của Ấn độ với phương pháp huấn luyện giảng dạy khoa học và hiện đại của phương Tây. Sivananda Yoga được sáng lập bởi Swami Sivananda, rất phù hợp với phong cách sống hiện đại trên nền tảng yoga truyền thống. Phương pháp này định hướng người tập theo một lối sống lành mạnh bao gồm: hít thở đúng cách, tập asanas đúng cách, thư giãn đúng cách, chế độ dinh dưỡng hợp lý, tư duy tích cực và thiền định.  DANCE YOGA

  Là bài kết hợp giữa Hiphop và Dance danh cho những người đã có thời gian làm quen với hai bộ môn này. Thay vì nhảy chẳng theo một vũ điệu nào cả, hãy để ý một chút, tham khảo các bài tập ở trên chỉ 10 phút, bạn sẽ đạt được kết quả ngoài mong đợi

  Nguồn: https://www.facebook.com/AumYogaCanT...567477573819:0

 3. #93
  Vượt ngàn trùng sóng obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan's Avatar
  Ngay tham gia
  Aug 2008
  Bài viết
  3,442
  Rep Power
  10

  Re: Yoga

  Top 50 lời khuyên dành cho những giáo viên yoga mới vào nghề


  Dưới đây là tất cả những gì bạn cần biết khi bắt đầu bước chân vào môi trường đào tạo yoga:
  1. Luôn luôn nhớ rằng trên đời này chỉ có duy nhất một người thầy mà tất cả chúng ta đều chia sẻ, đó chính là “Ý thức vũ trụ thần thánh”. Là những người giáo viên, chúng ta chỉ đóng vai trò là một kênh hoặc một người hướng dẫn, chia sẻ những gì chúng ta được học và trải nghiệm về sự thật và những kỷ luật trong yoga.
  2. Dù những giáo viên yoga mà bạn yêu thích tuyệt vời đến cỡ nào, thì tất cả họ cũng đều có bước khởi đầu giống như bạn ở thời điểm hiện tại mà thôi.
  3. Tổ chức các lớp học, hội thảo và chương trình an dưỡng với yoga để phục vụ cộng đồng mà không nhằm mục đích vụ lợi cho bản thân. Khi bạn trao đi thì bạn sẽ nhận lại mọi thứ bạn cần từ người khác.
  4. Có xây dựng thì có thành quả.
  5. Duy trì luyện tập hàng ngày. Học viên sẽ không ngừng thắc mắc bạn sẽ dạy dỗ hoặc chia sẻ với họ điều gì nếu bạn không chăm chỉ tập luyện thường xuyên.
  6. Duy trì nghiên cứu, học hỏi và chia sẻ những điều mình học được với những người khác. Điều này sẽ giúp hành trình yoga của bạn ngày càng thăng hoa và bạn sẽ không ngừng truyền cảm hứng đến cho học viên của mình.
  7. Phải chân thực và đáng tin. Sống theo lối sống của yogi, như Gandhi từng nói “bạn muốn nhìn mọi người thay đổi, vậy hãy làm gương cho họ trước”.
  8. Hãy là chính mình khi luyện tập cùng học viên. Hãy chia sẻ với họ những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân.
  9. Tôi đã từng có cơ hội tham gia vào một lớp học của một vị giáo viên sắp sửa nghỉ hưu, buổi học đầu tiên tôi đã xin người một lời khuyên tốt nhất dành cho một giáo viên mới như tôi. Bà đã dạy tôi rằng “hãy luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và dạy tuần này tiếp đến tuần khác, dù lớp học chỉ có một học viên, 10 học viên hay 100 học viên đi nữa, hãy tự tin mà giảng dạy, rồi mọi thứ sẽ đến”. Đó cũng là những gì tôi đã làm trong suốt cuộc đời làm giáo viên của mình, và nghiệm ra rằng đây là lời khuyên tốt nhất mà tôi chia sẻ lại với các bạn.
  10. Mọi lúc, mọi nơi, hãy dạy với tất cả sự nhiệt huyết mang trong mình, dù có đôi lúc bạn cảm thấy không được tốt. Học viên của bạn xứng đáng được hưởng những điều tuyệt vời nhất mà bạn có nghĩa vụ phải mang đến cho họ.
  11. Trước mỗi giờ học bạn phải có sự chuẩn bị kỹ càng. Đừng dạy theo cảm hứng. Khi có nhiều kinh nghiệm rồi bạn sẽ có thể chia sẻ với học viên nhiều điều bằng trực giác hơn.
  12. Nếu bạn vẫn còn có đôi chút lo lắng khi bắt đầu, cũng đừng quên truyền lửa cho học viên. Vì đây là thời gian của họ, không phải thời gian của bạn. Hãy chia sẻ cho họ kiến thức từ tận sâu trong tim và vượt qua cái tôi đang run rẩy sợ hãi bên trong.
  13. Luôn sẵn lòng giảng dạy và chia sẻ với tất cả mọi người bất kể tuổi tác, khả năng, vùng miền, đạo đức, chủng tộc, giới tính. Yoga không loại trừ với bất kỳ ai.
  14. Tạo ra một môi trường học tập an toàn để học viên có thể là chính họ.
  15. Để ý đến hình thức của bản thân. Hãy ăn mặc quần áo phù hợp khi đến lớp. Nên nhớ không nên dùng nước hoa quá nặng mùi. Hãy sạch sẽ và giữ vệ sinh cá nhân mỗi khi xuất hiện.
  16. Học viên muốn bạn là người họ có thể tin tưởng. Họ chia sẻ với bạn những câu chuyện về cuộc sống của họ mà trước đây họ chưa từng nói với ai. Vì vậy hãy cảm thấy vinh dự và tôn trọng họ vì điều đó.
  17. Trước và sau giờ học luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi và đưa ra lời khuyên cho học viên.
  18. Chỉ đưa ra những lời khuyên chắc chắn ở lĩnh vực mà bạn am hiểu. Không tùy tiện hướng dẫn học viên.
  19. Hỏi và nhớ tên học viên thật nhanh và thường xuyên gọi họ bằng tên riêng.
  20. Lôi kéo tham gia, kết nối và điều chỉnh từng học viên ít nhất một lần mỗi buổi. Cho họ có những trải nghiệm cá nhân riêng mỗi ngày.
  21. Khi muốn đặt tay lên người để điều chỉnh động tác cho học viên, luôn luôn phải xin phép họ trước.
  22. Điều chỉnh động tác trực tiếp bằng tay có hiệu quả hơn là chỉ hướng dẫn bằng lời.
  23. Điều chỉnh phải thật chính xác và chuẩn mực.
  24. Đảm bảo mỗi sự điều chỉnh phải có một mục đích nhất định.
  25. Mỗi khi giới thiệu động tác mới, cần minh họa cụ thể kèm hướng dẫn rõ ràng.
  26. Khuyến khích học viên phải cười thật nhiều đặc biệt là khi họ đang tập trung vào động tác khó.
  27. Học viên biết rõ về cơ thể họ hơn bạn rất nhiều, vì vậy hãy nhắc nhở họ lắng nghe cơ thể của mình và tập luyện theo phương pháp của họ.
  28. Tạo không khí vui vẻ và hài hước trong lớp học.
  29. Dù những giáo viên khác dạy hay đến thế nào, bạn cũng không được bắt chước họ. Bạn cũng cần tạo ra sự độc đáo và bản sắc riêng trong phương pháp dạy của mình.
  30. Nếu học viên yêu thích cá tính giảng dạy của bạn, họ sẽ theo bạn lâu dài và khuyến khích gia đình cũng như bạn bè đến tham gia vào lớp học của bạn.
  31. Luôn luôn đưa ra những bước khác nhau trong mỗi asana để phù hợp với mọi đối tượng khả năng trong lớp.
  32. Có những lớp học cân bằng với nhiều bài tập nhất có thể, bảo đảm học viên có được trải nghiệm yoga toàn diện, ví dụ các bài tập thở, bài tập thực hành động tác, thiền định, triết lý…
  33. Nhận thức được rằng bạn không cần thiết phải làm mọi thứ tốt hơn so với học viên của mình. Nếu trong lớp có một học viên có khả năng uốn cong tốt, vậy hãy hỗ trợ họ làm tốt hơn nữa một cách an toàn, dù cho động tác đó bạn cũng không thể tự mình làm được.
  34. Cho học viên những chỉ dẫn luyện tập tại nhà.
  35. Dành thời gian đi du lịch an dưỡng yoga ít nhất 1 năm 1 lần.
  36. Thường xuyên về nhà. Thường xuyên dành thời gian cho những người thầy đào tạo ra mình.
  37. Hiểu biết cả về lịch sử và triết lý trong yoga, không chỉ quan tâm duy nhất đến asana.
  38. Luôn luôn cảm ơn học viên vì đã cùng bạn tập luyện.
  39. Công việc kinh doanh Yoga của bạn chủ yếu đến từ những lời truyền miệng, từ mạng lưới học viên và sự trung thành của họ, không phải đến từ những chiến dịch quảng cáo hoành tráng.
  40. Nếu học viên đến học thử và không quay lại học tiếp, đừng quá đặt áp lực cho mình. Không phải bạn dạy không đủ tốt, mỗi người có nhu cầu và định hướng khác nhau và họ chỉ đang tìm một giáo viên phù hợp với họ mà thôi.
  41. Các lớp học chỉ nên tính phí cạnh tranh vừa phải.
  42. Có những tài liệu marketing chuyên nghiệp và có thiết kế đẹp.
  43. Thường xuyên cập nhật đến học viên chi tiết những dịch vụ mà bạn cung cấp.
  44. Có một trang web hay.
  45. Giảng dạy yoga là một bài học lớn nhất tập trung vào hành trình đi chứ không phải đích đến cuối cùng. Vì vậy hãy dành thật nhiều thời gian cho việc đó.
  46. Để xây dựng thương hiệu hãy cống hiến và cho đi thật nhiều.
  47. Những chương trình dành cho khách hàng trung thành mang lại rất nhiều hiệu quả.
  48. Cung cấp đa dịch vụ, bao gồm các lớp học thông thường, lớp học một – một, hội thảo, sự kiện yoga …
  49. Sổ sách và tài liệu, dữ liệu sắp xếp khoa học, hợp lý.
  50. Tận hưởng mỗi giây phút mà công việc kinh doanh mang lại. Hãy nắm bắt và biết ơn từng cơ hội cuộc đời ban tặng cho bạn mỗi ngày.

  http://www.tapchiyoga.net/top-50-loi...-vao-nghe.html
  Woman of short-lived passions

 4. #94
  Vượt ngàn trùng sóng phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet is a splendid one to behold phunuthuthiet's Avatar
  Ngay tham gia
  Nov 2014
  Bài viết
  1,432
  Rep Power
  14

  Re: Yoga

  Tập với vòng hỗ trợ

  Dharma Yoga Wheel là một dụng cụ hỗ trợ cho người mới tập yoga có thể thực hiện tư thế uốn cong lưng về phía sau (backbend) một cách dễ dàng và chính xác. Đối với người đã từng tập luyện thì Dharma Yoga Wheel có thể giúp thực hiện các động tác nâng cao hoặc giúp thả lỏng cơ bắp trước khi bắt đầu thực hiện các động tác khác.  Ngoài ra, chiếc vòng này còn có thể sử dụng ở các vị trí khác nhau trên cơ thể, giúp mở rộng lồng ngực, kéo dãn cơ đùi, cơ hông, cơ bụng, cũng như cải thiện và cân bằng hơi thở.

  The Dharma Yoga creator shows off his latest invention—a wheel-shaped prop to assist you in backbends and inversions that he developed with his son, Yogi Varuna.


  • Meet the Dharma Yoga Wheel

   Maybe you’ve seen it at yoga events and festivals—a wooden or plastic wheel the size of a large pizza padded with yoga-mat material. Well, that is a Dharma Yoga Wheel, created by Dharma Yoga founder Sri Dharma Mittra and his son, and it is an amazing tool for warming up and moving safely into backbends, inversions, and other poses. Plus, it is a boatload of fun to use! Here’s the inception story of the wheel and a few poses to get you started, from Sri Dharma Mittra himself:
   In 1978, I was walking in Chinatown in NYC and there was a store where they had thick industrial plastic (plexiglass) cut to all sizes. There was a small piece–about six inches in diameter from a larger tube that I thought would be perfect for opening the back and stretching the entire body. I brought that home and started using it at the studio. It soon became very popular with the students.
   His son, Yogi Varuna, saw how popular the wheel was with the other students at the Dharma Yoga Center when he became a regular student there a few years ago. After Mittra tried to build a prototype himself out of wood, Varuna and his partner Raquel Vamos found a carpenter to begin production. A website, Instagram followers, and PVC versions followed, and 10,000 have been sold to date.
   READ MOREBackbend Fearlessly with the Dharma Yoga Wheel
  • Monkey Pose, variation

   Hanumanasana, variation

   Begin on the floor in Hanumanasana Prep with the right leg forward on the heel of the right foot. Keep the right knee slightly bent and the hands on the ground framing the right leg and supporting much of your weight. Bring the top of your left foot and your left knee to the ground. Use one hand to maneuver the Dharma Yoga Wheel securely under your right ankle. Once you find the balance, go as deep as you can into this variation of Hanumanasana, moving the weight of the body back over the pelvis. The full pose is with the hands in Anjali Mudra, with your thumbs resting against the chest, or heart. Or for a deeper stretch, raise the arms overhead with the palms together and reach back into a backbend.
   SEE ALSO Top 7 Editors’ Picks from the YJLIVE! Yoga Market in NYC
  • Pigeon Pose

   Kapotasana

   With a Dharma Yoga Wheel close by, sit on the floor with your knees close together and your hips on the floor in between your feet, in Virasana (Hero Pose). Bring your hips a few inches off the floor and roll the wheel against your seat. Lean back over the wheel in a position that’s comfortable, and let gravity open your back. When you feel ready, and if you are able to take the arms back, reach overhead, bend your elbows, and take hold of the wheel. Walk your hands as close to your feet as possible, and then rest on the wheel in Kapotasana.
  Lần sửa cuối bởi phunuthuthiet, ngày 11-03-2016 lúc 01:09 PM.

 5. #95

  Re: Yoga

  Yoga không hoàn toàn đơn giản như những bài tập tiện ích theo các băng nghe nhìn hoặc xem như một môn thể dục (gymnastic Yoga), hoặc có khi được hiểu như là một tôn giáo. Yoga tự bản thân là một khoa học, là sự rèn luyện có hệ thống, có phương pháp, có kỹ thuật thực hành với mục đích giúp con người nhận thức về bản thân và tự nhiên một cách sâu sắc nhất (Định nghĩa của Swami Rama: Yoga is the science that deals with body, breath, mind and soul; and ultimately to universal –self). Yoga là khoa học trải nghiệm của sự học tập tự bản thân, hệ thống thực hành này được cải tiến và ghi lại bởi bậc hiền triết Patanjali trong quyển Yoga Sutras, có khoảng từ thế kỷ thứ hai TCN.

 6. #96
  Bay cao carmi will become famous soon enough carmi will become famous soon enough carmi's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  371
  Rep Power
  52

  Re: Yoga

  Lôi lên đọc, đi học.

+ Trả lời Chủ đề
Trang 10 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 8 9 10
Quyền viết bài
 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình