A new world found underneath China! It looks like science fiction!
Mới tìm thấy một thế giới ngầm phía dưới Trung hoa lục địa! Y như trong phim khoa học viễn tưởng!

二王洞: Nhị Vương động; Second Royal Cave


As man looks at the sky and further, wishing to travel the millions of lighters in our universe and beyond; we sometimes forget that we have only ventured or discovered a small portion of our own planet. Earth is much more than what we see in its surface; its vast and deep oceans suggest further undiscovered life. There are still untouched jungles in every continent – we haven’t even fully covered the Arctic and Antarctica.
Khi con người nhìn lên bầu trời xa xăm, ao ước du lịch hàng triệu vì sao trong vũ trụ và bên ngoài vũ trụ; đôi khi ta lại quên rằng mình chỉ mới mạo hiểm hoặc khám phá một phần rất nhỏ trên chính hành tinh của mình. Trái đất còn có nhiều thứ khác chứ không chỉ những thứ ta nhìn thấy trên bề mặt; các đại dương mênh mông và sâu thẳm còn có quần thể sinh vật chưa được khám phá tiếp. Vẫn còn những cánh rừng già nguyên sơ ở mọi lục địa - chúng ta thậm chí còn chưa đi hết Bắc cực và Nam cực.

This cave in China is so big that it may have its own weather system!
Hang động ở Trung Quốc này lớn đến nỗi nó có hệ thống thời tiết của riêng mình!

#1 It looks like a whole new world

#1 Trông như một thế giới hoàn toàn mới

#2 It is a long way down, not recommending for the faint of heart.

#2 Xuống rất sâu, không dành cho người yếu bóng vía


#3 There are more of the cave that are yet to be explored

#3 Hang có rất nhiều thứ chưa khám phá

#4 This one is called the cloud ladder hall

#4 Chỗ này được gọi là Thang mây

#5 The cave network even has majestic pools that mesmerize adventurers

#5 Thậm chị còn có các hồ nước khổng lồ làm mê hoặc kẻ giang hồ#6 Look at the scale of the cave, yes! that is an adult human

#6 Nhìn tầm cỡ của hang này xem, đúng vậy, đó là người lớn đấy

#7 For the brave!

#7 Dành cho người can đảm

#8 Amazing pictures can be taken everywhere !

#8 Ở đâu chụp hình cũng đẹp


#9 He couldn't even see the bottom

#9 Anh ta chẳng thấy được đáy


#10 Journey into the unknown

#10 Du hành vào chốn xa lạ#11 Cross underground rivers!

#11 Vượt sông ngầm
#12 Camp with your friends and family

#12 Cắm trại cùng bạn bè và gia đình

#13 It Really is a WHOLE NEW WORLD!

#13 Quả là một thế giới hoàn toàn mới lạ!