Make It a Magical Day! Wow-Worthy Disney Cakes


Hãy biến Sinh nhật thành ngày kỳ diệu! bánh sinh nhật theo chủ đề Disney đáng thán phục

If a Disney theme is on tap for your kiddo's next birthday, a special cake is essential. Whether you're delving in and doing it all on your own or need inspiration to share with your trusted bakery, these amazing cakes are meant to inspire. We've dug up some amazing cakes for traditionalists (Minnie, Mickey, Tigger . . .) and trendsetters (think Frozen and Planes) alike. Which Disney character would your little ones most love to see alongside their birthday candles?

Nếu định làm sinh nhật cho nhóc ở nhà theo chủ đề Disney, thì bánh kem sinh nhật đặc biệt quan trọng. Dù đang tìm tòi và làm một mình hay cần nguồn cảm hứng để chia sẻ với hiệu bánh tin cẩn của bạn, thì các bánh kem tuyệt vời này được nhất định sẽ mang lại cảm hứng. Chúng tôi đã đào bới lục tìm một số bánh kem tuyệt vời cho người theo phong cách truyền thống (Minnie, Mickey, Tigger . . . ) và người theo xu hướng mới (như Frozen, Planes). Nhân vật Disney nào sẽ làm những đứa con bé bỏng của bạn yêu thích nhất bên cạnh những cây nến sinh nhật?


Name:  1.jpg
Views: 906
Size:  84.4 KB


Name:  2.jpg
Views: 537
Size:  63.4 KB


Name:  3.jpg
Views: 520
Size:  50.8 KB


Name:  4.jpg
Views: 609
Size:  40.7 KB


Name:  5.jpg
Views: 566
Size:  48.1 KB

Grab Your Dinglehopper . . .


. . . and dig into this incredible interpretation of the Little Mermaid.
Source: Instagram user strawberryseedshttp://www.popsugar.com/moms/Disney-...photo-34150939