+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: Những điều cần biết về kỳ thi Năng lực Nhật ngữ JLPT theo chuẩn mới

Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Dạn dày sương gió th212 will become famous soon enough th212 will become famous soon enough th212's Avatar
  Ngay tham gia
  Jul 2010
  Bài viết
  636
  Rep Power
  11

  Những điều cần biết về kỳ thi Năng lực Nhật ngữ JLPT theo chuẩn mới

  Những điều bạn cần biết về kỳ thi Năng lực Nhật ngữ JLPT theo chuẩn mới


  Thi lấy bằng tiếng Nhật là cách để bạn đánh giá khả năng tiếng Nhật của bản thân tốt nhất. Việc luyện thi cũng giúp bạn nâng cao sự hiểu biết về tiếng Nhật và ngôn ngữ nói chung. Luyện thi tiếng Nhật là việc mà tôi khuyên bạn nên làm, kể cả khi bạn không có ý định thi lấy bằng. Trong bài này tôi sẽ giới thiệu về kỳ thi JLPT.

  Hiện tại, kỳ thi Khả năng Tiếng Nhật (Năng lực Nhật ngữ, hay Japanese Language Proficiency Test) được tổ chức với 5 cấp bậc từ N1 (khó nhất) tới N5 (dễ nhất.) Tiêu chuẩn đánh giá mỗi mức độ được tóm tắt ở bảng dưới đây:

  Trước đây, kỳ thi khả năng tiếng Nhật (JLPT) được chỉ được chia thành 4 cấp độ chứ không phải 5 cấp độ (N5~N1) như hiện nay: Cấp độ 1 (1-kyuu), cấp độ 2 (2-kyuu), cấp độ 3 (3-kyuu), cấp độ 4 (4-kyuu). Mối quan hệ giữa các cấp độ mới (N=New, Nihongo) và các cấp độ cũ như sau:
  N1: Giống cấp độ 1-kyuu cũ nhưng cao hơn một chút. Điểm đậu hầu như giống nhau.
  N2: Hầu như giống cấp độ 2-kyuu cũ.
  N3: Là cấp độ trung gian giữa 2-kyu và 3-kyuu cũ. (CẤP ĐỘ MỚI ĐƯỢC MỞ THÊM)
  N4: Hầu như giống cấp độ 3-kyuu cũ.
  N5: Hầu như giống cấp độ 4-kyuu cũ.
  Nếu bạn nào đã có 1-kyuu hay 2-kyuu thì bạn cũng sẽ đang có trình độ N1 hoặc N2. Còn nếu bạn đang có 3-kyuu thì bạn có trình độ N4, nếu bạn có 4-kyuu thì bạn có trình độ N5.

  Đánh giá định lượng (ước lượng) các cấp độ
  Nguồn: Tài liệu của JEES (Hiệp hội Hỗ trợ Giáo dục Quốc Tế Nhật Bản)


  N5 ~100 ~800 Beginner (Bắt đầu) 150 (ước lượng)
  N4 ~300 ~1,500 Basic (Cơ bản) 300 (ước lượng)
  N3 ~650 ~3,750 Lower Intermediate (Hạ cấp) 450 (ước lượng)
  N2 ~1000 ~6,000 Intermediate (Trung cấp) 600 (ước lượng)
  N1 ~2000 ~10,000 Advanced (Cao cấp) 900 (ước lượng)  Một số nét mới
  Kỳ thi JLPT mới sẽ dùng điểm được chuẩn hóa (得 点等化), là phương pháp để đánh giá công bằng điểm số trong các kỳ thi với nhau. Ví dụ kỳ thi thời điểm A bạn thi được 130 điểm do đề dễ, nhưng kỳ thi thời điểm B bạn chỉ được 120 điểm do đề khó. Chuẩn hóa điểm số là phương pháp so sánh (bằng thống kê) 2 kỳ thi với nhau để chuẩn hóa điểm về một thang chung. Do đó bạn thi kỳ thi nào cũng hầu như cho số điểm (đã được chuẩn hóa) ngang nhau.
  Ngoài ra, bạn sẽ được gửi kết quả là một danh sách những khả năng của bạn (ví du: Viết: Có thể miêu tả cảm xúc...) trong tiếng Nhật.


  Các môn thi và thời gian thi
  Bạn có thể xem bảng dưới đây, trong đó có 3 phần:
  言語知識(文字・語彙・文法): Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, Từ vựng, Ngữ pháp)
  読解: Đọc hiểu
  聴解: Nghe hiểu
  (分: Phút)


  Cấp N1 và N2 thi kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp) và đọc hiểu là chung. Còn N3, N4, N5 thì chia làm hai phần: Phần 1 là kiến thức ngôn ngữ gồm chữ, từ vựng; Phần 2 là kiến thức ngôn ngữ về ngữ pháp và đọc hiểu.
  Các cấp từ N5~N1 đều có thi nghe hiểu riêng.


  Điểm số các phần thi
  Điểm các phần thi JLPT như trong bảng sau:  Các phần thi đều có tổng điểm trong phạm vi 0 ~ 180, trong đó:
  Cấp N1, N2, N3:
  Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): 0 ~ 60
  Đọc hiểu: 0 ~ 60
  Nghe hiểu: 0 ~ 60
  Cấp N4, N5:
  Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp) - Đọc hiểu: 0 ~ 120
  Nghe hiểu: 0 ~ 60


  Thế nào là thi đậu kỳ thi JLPT?
  N1:
  Điểm tổng: Trên 100 điểm (Tối đa: 180)
  Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
  Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
  Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
  N2:
  Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180)
  Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
  Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
  Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
  N3:
  Điểm tổng: Trên 95 điểm (Tối đa: 180)
  Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
  Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
  Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
  N4:
  Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180)
  Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120)
  Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
  N5:
  Điểm tổng: Trên 80 điểm (Tối đa: 180)
  Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120)
  Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)


  Chú ý là khác với kỳ thi JLPT trước đây (chỉ cần điểm tổng lớn hơn điểm đậu), kỳ thi JLPT mới ngoài yêu cầu điểm tổng phải lớn hơn mức đậu còn yêu cầu điểm thành phần phải lớn hơn mức chuẩn (ví dụ điểm chuẩn của Đọc hiểu là 19 điểm, điểm chuẩn của Nghe hiểu là 19 điểm.)
  (Điểm đậu kỳ thi JLPT cũ:
  1-kyuu: Trên 70%, tức là trên 280 điểm. Điểm tối đa: 400 điểm.
  2-kyuu, 3-kyuu, 4-kyuu: Trên 60%, tức là trên 240 điểm. Tối đa: 400 điểm.)


  Kỳ thi JLPT được tổ chức khi nào? Xem ngày thi và thời hạn đăng ký ở đâu?
  Bạn có thể vào trang web chính thức: http://www.jlpt.jp (Tiếng Anh, Tiếng Nhật)
  để xem thông tin.
  Kỳ thi được tổ chức 2 lần trong 1 năm, vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 7 và tháng 12.
  Chú ý: Có một số thành phố ngoài Nhật Bản chỉ tổ chức kỳ thi vào tháng 12 mà không tổ chức thi tháng 7.


  Ở Việt Nam có thể đăng ký thi Năng lực Nhật ngữ ở đâu?
  Kỳ thi JLPT được tổ chức ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng trong đó:
  HN: Cả tháng 7 và tháng 12.
  SG và ĐN: Chỉ tháng 12 (Tính ở thời điểm năm 2011.)
  Nơi xin hồ sơ:
  HN:
  1. Khoa Đông Dương - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà nội. Kỳ thi: Tháng 7, tháng 12.
  2. Đại học Hà nội: Chỉ kỳ thi tháng 12.
  SG:
  Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Kỳ thi: Tháng 12.
  ĐN:
  Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Kỳ thi: Tháng 12.
  Nguồn: http://www.jlpt.jp/application/overseas_list.html (Tiếng Anh, tiếng Nhật)


  Làm thế nào để đăng ký thi Năng lực tiếng Nhật JLPT? Khi nào có kết quả?
  1. Mua giấy đăng ký thi và hồ sơ hướng dẫn tại những nơi tổ chức thi.
  2. Đăng ký thi, trả tiền lệ phí thi.
  Thời gian đăng ký: Kỳ thi tháng 7 đăng ký vào tháng 3 ~ tháng 4.
  Kỳ thi tháng 12 đăng ký vào tháng 8 ~ tháng 9.
  Các bạn cần xem hồ sơ hướng dẫn chứ không nên chỉ dựa vào thông tin ở Saroma Lang.
  TRẢ KẾT QUẢ: Kỳ thi tháng 7: Khoảng tháng 9; Kỳ thi tháng 12: Khoảng tháng 3.
  Nguồn: http://www.jlpt.jp/application/overseas_index.html


  Tham khảo đánh giá định lượng kỳ thi JLPT cũ

  Ví dụ để đỗ Cấp độ 1 (1-kyuu) bạn cần có vốn kanji khoảng 2000 (chính xác: 1926) chữ, vốn từ khoảng 10.000 từ, khả năng nghe cấp cao, thời gian học khoảng 900 giờ. Điểm để đậu là đúng trên 70%.
  2-kyuu: 1000 chữ kanji, 6000 từ vựng, nghe trung cấp, thời gian học ước lượng: 600 giờ.
  3-kyuu: 300 chữ kanji, 1500 từ vựng, nghe cơ bản, thời gian học: 300 giờ.
  4-kyuu: 100 chữ kanji, 800 từ vựng, nghe cho người bắt đầu, thời gian học: 150 giờ.
  Tham khảo: http://en.wikipedia.org/wiki/Japanes...oficiency_Test


  Tài liệu ôn thi kỳ thi tiếng Nhật?
  Các bạn có thể dùng tài liệu ôn thi của các kỳ thi tiếng Nhật kiểu cũ, hoặc mua sách luyện thi.
  Các bạn cũng có thể tải tài liệu và làm đề thi mẫu trực tuyến trên trang chính thức theo đường URL sau:
  http://www.jlpt.jp/e/samples/forlearners.html (Tiếng Anh)
  http://www.jlpt.jp/samples/forlearners.html (Tiếng Nhật)
  Ở trang này các bạn có thể:
  Làm để mẫu kỳ thi tiếng Nhật JLPT online (đủ cấp độ từ N5 tới N1): Chọn cấp độ N5 ~ N1 tương ứng. (Có cả phần nghe.)
  Chú ý: Để làm online được trình duyệt (Firefox, Internet Explore, Chrome,...) của bạn phải đã cài Adobe Flash Player. (Thường trình duyệt đã cài sẵn, nếu chưa trình duyệt sẽ yêu cầu bạn cài.)
  Tải đề mẫu dạng PDF về máy.
  Tải file âm thanh phần thi nghe về máy.
  Tải phần chữ cho file âm thanh (script) về máy.
  Tải đáp án về máy.


  Lời khuyên của tôi
  Luyện thi kỳ thi Năng lực Nhật ngữ là một trong những cách giúp bạn học và hiểu tiếng Nhật rất nhanh. Lý do: Bạn sẽ gặp rất nhiều những từ, những mẫu câu hay dùng cũng như những mẫu câu khó mang tính trừu tượng cao đòi hỏi bạn phải suy nghĩ tìm tòi để hiểu ý nghĩa của chúng. Bằng việc làm đề thi bạn cũng có thể tự đánh giá được khả năng tiếng Nhật của bản thân.
  Việc học với một tài liệu chuẩn cũng như với một mục tiêu rõ ràng (thi đỗ, lấy bằng tiếng Nhật) sẽ giúp bạn học hiệu quả tiếng Nhật.
  Nếu bạn không định thi, bạn cũng nên tìm kiếm đề thi thử online và thử khả năng của mình.
  Hẹn gặp lại các bạn vào bài viết sau.


  Nguồn (http://chuyenngoaingu.com/news/nhung...an-moi-89.aspx) 2. #2

  Re: Những điều cần biết về kỳ thi Năng lực Nhật ngữ JLPT theo chuẩn mới

  Chỉ là 1 chút chia sẻ mà những gì mình đã trải qua hi vọng là nó có chút ít gì đó giúp ích cho mọi người trong quá trình du học tại Nhật Bản

  Mình sang Nhật từ tháng 7 năm ngoái với quyết tâm thi đỗ vào 1 trường Đại học công lập và muốn ở Nhật 1 vài năm. Cũng như những người khác trước khi sang Nhật du học mình cũng chưa biết gì về tình hình tuyển sinh thi thố bên Nhật là như thế nào cả. Cũng may mình được 1 chị học tại Osaka university hướng dẫn học thi EJU, thi đại học tầm quan trọng của điểm EJU. Khi bước chân sang đến Nhật bị nhiều thứ chi phối. Nào là baito nào là du lịch nọ kia mà mình không học tập tiếng Nhật chăm chỉ. Cho đến khi kì thi EJU tháng 6 trước 6 tháng mình mới cong lên học Toán, 総合 và tiếng Nhật. Kết quả không phải không kịp mà cách học không hiệu quả. Lại vẫn mải chơi lên điểm thấp. Phục thù lần đó mình quyết tâm ôn tập kĩ hơn mua hết sách ở hiệu, mượn sách ở cả thư viện về làm. Kết quả cũng tốt song có 1 điều mình chủ quan nên tháng 11 điểm có tốt nhưng chưa được như mong muốn.

  Từ những điều trên mà mình thấy rằng :
  – Việc học tiếng Nhật ở Việt Nam khá quan trọng. Trước khi sang đến Nhật nên cố gắng từ N3 trở lên thì sẽ giúp ích cho mình ôn thi đại học và tìm việc làm thêm.
  – Đừng để cám dỗ bởi “baito”(việc làm thêm) hay những thứ khác. Đừng có bơi đi làm nhiều quá mà quên rằng mục đích mình sang là để du học.
  – Nên xác định mục tiêu rõ ràng và lúc nào cũng nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ làm đc.
  – Và đừng chủ quan rằng mình đã giỏi tiếng Nhật vì có N1 đi chăng nữa bạn vẫn cực kì vất vả khi vào đại học. Cần luyện cho mình trình độ đọc hiểu nghe noi thành thạo.
  – Quá trình 2 năm học tiếng là quá trình vất vả nhất đối với DHS Nhật bản vì bạn phải vừa đi làm vừa ôn thi đại học. Dù baito có mệt đến mấy nhưng hãy cố sắp sếp thời gian ôn luyện thật kĩ nhé! Nỗ lực và cố gắng hết mình vượt qua khó khăn,
  – Và hãy nên giúp đỡ mọi người nữa vì sống xa nhà nên ai cũng cần đc giúp đỡ, chúng ta là người Việt Nam.
  Nếu cho 1 chữ hán để nói về năm ngoái là 1 năm như thế nào thì chắc mình sẽ chọn chữ 悔. Mình hối hận vì chưa nỗ lực và cố gắng hết mình. Vì vậy mọi người hãy luôn cố gắng trong mọi việc để đừng bao giờ phải hối hận nhé!

+ Trả lời Chủ đề
Quyền viết bài
 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình