* Luyện nghe tiếng nhật N4 ( có đáp án ) phần 1


Link gốc >> https://www.youtube.com/watch?v=utrgO2MF4Uw

* Luyện nghe tiếng nhật N4 - phần 2


Link gốc >> https://www.youtube.com/watch?v=NXHu5okSXfs

* Đề nghe tiếng nhật N4 năm 2004 :