Mùa hoa anh đào - Hòa tấu Đàn bầu & Đàn Koto


https://www.youtube.com/watch?v=h9jTDlfSNM0