+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: Phép lịch sự - Good Manners Etiquette

Trang 13 của 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 3 11 12 13
Kết quả 121 đến 128 của 128
 1. #121
  Dạn dày sương gió mmll has a spectacular aura about mmll has a spectacular aura about mmll's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  579
  Rep Power
  52

  Re: Phép lịch sự - Good Manners Etiquette

  Personal Hygiene Habit # 13
  Vệ sinh cá nhân: Thói quen số 13

  While preparing your food
  Khi chế biến thực phẩm  Cut meat and vegetables with separate knives and chopping/cutting boards
  Thịt có dao/thớt riêng, rau có dao/thớt riêng.

  Soak, scrape, brush, scald, peel or wash all fruit, salad and vegetables.
  Rau nào quả nào cũng phải ngâm, cạo, gọt, lột, trụng hoặc rửa sạch.

  Do not wash raw meat in the sink as this spreads germs in the sink. This is also not necessary as proper cooking of the meat will destroy any harmful bacteria. Đừng rửa thịt sống trong bồn rửa chén, làm như vậy là gieo rắc mầm bệnh trong bồn rửa chén. Cũng khỏi cần làm như vậy vì thịt nấu đàng hoàng ắt vi khuẩn có hại đến đâu cũng phải diệt vong.

 2. #122
  Dạn dày sương gió mmll has a spectacular aura about mmll has a spectacular aura about mmll's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  579
  Rep Power
  52

  Re: Phép lịch sự - Good Manners Etiquette

  Personal Hygiene Habit# 14
  Vệ sinh cá nhân: Thói quen số 14

  Cleaning and disinfection of office work spaces.
  Làm vệ sinh và tẩy uế không gian văn phòng.

  Viruses are breeding round the clock, especially when it comes to hard surfaces like office desks, office floors and so on. Vi-rút sinh sôi nảy nở 24/24, nhất là ở những bề mặt cứng như bàn làm việc, mặt sàn văn phòng … chẳng hạn.

  Make sure your office staff regularly cleans door handles, countertops and keyboards with antibacterial solutions to eliminate the germs. Bảo đảm nhân viên văn phòng của bạn thường xuyên dùng dung dịch diệt khuẩn làm vệ sinh nắm cửa, mặt bàn làm việc và bàn phím để loại trừ mầm bệnh. 3. #123
  Dạn dày sương gió mmll has a spectacular aura about mmll has a spectacular aura about mmll's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  579
  Rep Power
  52

  Re: Phép lịch sự - Good Manners Etiquette

  Personal Hygiene Habit# 16
  Vệ sinh cá nhân: Thói quen số 16

  Office pantry etiquette.
  Phép lịch sự khi sử dụng tủ bếp văn phòng

  The office pantry is a very tricky place - you can't avoid it, but nor can you be friends with it. The best practice is to carry your own coffee and tea mugs and wash them at least twice a day. If you are not so sure about your office hygiene, get your own tissue roll from home and store your office snacks in a clean and safe drawer. Tủ bếp văn phòng là một chỗ rất tế nhị – bạn xa lánh nó không được, nhưng “thân thiết” với nó quá cũng không ổn. Tốt nhất là bạn nên tự mang theo ca trà, ca cà phê, rồi mỗi ngày rửa ca ít nhất là hai lần. Nếu chưa biết rõ quy ước vệ sinh văn phòng thì nên mang khăn giấy ở nhà theo và cất đồ ăn thức uống vào một hộc tủ sạch sẽ, an toàn bạn nhé.
 4. #124
  Dạn dày sương gió mmll has a spectacular aura about mmll has a spectacular aura about mmll's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  579
  Rep Power
  52

  Re: Phép lịch sự - Good Manners Etiquette

  Wash your hands with soap and water.
  Rửa tay bằng nước và xà bông

  This is one of the most important ways to avoid getting sick and spreading germs to others.Wash your hands after using the restroom; before, during, and after preparing food; before eating food; before and after caring for someone who is sick; after blowing your nose, coughing, or sneezing; and after handling animals and/or animal waste. Đây là một trong những cách thức quan trọng nhất để khỏi nhiễm bệnh, khỏi truyền mầm bệnh sang người khác. Chỉ cần bạn rửa tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh; trước khi, trong khi và sau khi chế biến thực phẩm; trước khi ăn; trước khi và sau khi chăm sóc người bệnh; sau khi hỉ mũi, ho hoặc hắt hơi; sau khi chạm vào súc vật và/hoặc chất thải của súc vật.


  · Consider keeping a hand sanitizer with you at all times in case you can't reach a bathroom to wash your hands.
  Phải tính sao cho lúc nào bạn cũng có sẵn nước rửa tay để đề phòng những lúc không thể đến nhà vệ sinh rửa tay.
 5. #125
  Dạn dày sương gió mmll has a spectacular aura about mmll has a spectacular aura about mmll's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  579
  Rep Power
  52

  Re: Phép lịch sự - Good Manners Etiquette

  Public Restroom Etiquette
  Phép lịch sự khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng
  Wash. Your. Hands: I’d say that at least 72% of the ADULTS I hear in my office’s restroom do not wash their hands at all. 15% pretends to wash their hands- water on for a second, and away they go. I’m pretty sure that this doesn’t fool anyone and the water alone is probably just fertilizing the germs, so I’m not sure why it’s done. Congratulations to the 13% that aren’t too lazy to rub their hands in soap while they sing the ABC’s. 20 seconds of your life well spent!

  Rửa Tay: Tôi muốn nói là như tôi cảm nhận được trong nhà vệ sinh cơ quan tôi thì có ít nhất là 72% NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH không hề rửa tay. 15% làm bộ như rửa tay – mở nước trong vòng một giây rồi biến đi ngay. Hầu như có thể bảo đảm điều này ai cũng biết và có lẽ chỉ cần nước là đủ để mầm bệnh sinh sôi nảy nở, tôi cũng không rõ tại sao lại như vậy. Xin chúc mừng 13% còn lại vừa xoa tay với xà bông vừa hát bài ABC, vậy là siêng lắm rồi. 20 giây có ích trong đời bạn nhé!  Don’t moan: I understand the pain, I really really do. But there is no reason to moan and groan on a public toilet. What’s the use of complaining all the time?

  Đừng than phiền: Tôi hiểu nỗi khổ chứ, thật sự hiểu chứ. Nhưng đã là toa-lét công cộng thì đâu có lý do gì phải than phiền. Than phiền hoài có được gì đâu?

  Don’t put your personal items on the ground: When you put your phone and/or purse on the ground, you’re just dragging the nasty thing everywhere you go. Your Coach purse may have just touched someone’s dry piddle or your phone may smear microscopic poo over your hand !

  Đừng để đồ dùng cá nhân của bạn xuống sàn: Điện thoại và/hoặc ví của bạn mà để xuống sàn có khác nào bạn đến đâu là lôi cái bẩn theo đến đó. Biết đâu cái ví Coach của bạn vừa mới chạm vũng nước đái khô của ai đó hoặc điện thoại của bạn sẽ trây vụn phân lên tay bạn chẳng hạn!

  Don’t forget that others know who you are: When you walk into your office’s restroom, for example, most people know who you are. They know your every action, even the fact that you walk out without washing your hands.

  Đừng quên rằng thiên hạ biết bạn là ai đấy nhé: Chẳng hạn như khi bạn bước vào nhà vệ sinh cơ quan bạn, hầu như mọi người đều biết bạn là ai. Nhất cử nhất động của bạn họ biết cả, kể cả việc bạn chưa rửa tay mà đã bước ra nữa cơ.

  Don’t be a stall stalker: When you walk into a restroom, NEVER try to pick the stall next to the one in which someone is having bowel movements. If you do it on purpose, you are a real stall stalker!


  Đừng biến mình thành kẻ rình buồng vệ sinh: Khi vào nhà vệ sinh, ĐỪNG BAO GIỜ cố chọn buồng bên cạnh buồng đang có người đi tiêu. Bạn mà cố ý làm như vậy thì bạn đúng là kẻ rình buồng vệ sinh.


  Don’t chat on the phone: Imagine what you are like if you have bowel movements while chatting on the phone. Are you too busy to have time to chat elsewhere?

  Đừng tán gẫu qua điện thoại: Hãy tưởng tượng xem bạn là người như thế nào mà vừa đi tiêu vừa tán gẫu qua điện thoại. Bạn bận đến nỗi không có thời giờ tán gẫu ở chỗ khác ư?


  Sit down: If everyone sat on the toilet, there would be no reason for you to squat. Bums don’t spread germs, but your splatter does.

  Ngồi xuống: Ai cũng ngồi xuống bồn cầu thì đâu có lý do gì bạn phải ngồi chồm hổm lên đó. Mầm bệnh lây lan là do những thứ bạn tung toé ra, chứ có phải do mông bạn đâu.

  Use a paper towel or toilet paper to open a bathroom door: Keep in mind that 87% of adults don’t wash their hands properly. Better safe than sorry!

  Dùng khăn giấy hoặc giấy vệ sinh mở cửa nhà vệ sinh: Nên nhớ là 87% người trưởng thành không rửa tay đúng cách bạn nhé. Cẩn thận không bao giờ thừa!

 6. #126
  Dạn dày sương gió mmll has a spectacular aura about mmll has a spectacular aura about mmll's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  579
  Rep Power
  52

  Re: Phép lịch sự - Good Manners Etiquette

  Coughing & Sneezing
  Ho & Hắt hơi
  To help stop the spread of germs:
  Để góp phần ngăn chặn mầm bệnh lây lan:


  · Cover your mouth and nose with a tissue when you cough or sneeze. Lấy khăn giấy che miệng che mũi khi ho hoặc hắt hơi.
  · Put your used tissue in a waste basket. Khăn giấy dùng rồi cho vào sọt rác.
  · If you don't have a tissue, cough or sneeze into your upper sleeve, not your hands. Không có khăn giấy thì ho/hắt hơi vào tay áo trên, chứ đừng ho/hắt hơi vào tay bạn nhé.

  Remember to wash your hands after coughing or sneezing: Đừng quên rửa tay sau khi ho hoặc hắt hơi.


  · Wash your hands with soap and water, or Rửa tay bằng nước và xà bông, hoặc
  · Keeping your hands clean is one of the most important steps we can take to avoid getting sick and spreading germs to others. Many diseases have been spread by not washing hands with soap and clean water. If clean water is not accessible, use soap and available water. If soap and water are unavailable, use a hand sanitizer that contains at least 60% alcohol to wash hands. Giữ sạch đôi tay là một trong những biện pháp quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm được để khỏi nhiễm bệnh, khỏi truyền mầm bệnh sang người khác. Đã có không ít bệnh lây lan vì không rửa tay bằng xà bông và nước sạch. Nếu không thể có nước sạch thì cứ rửa bằng xà bông và nước có sẵn. Nếu không có xà bông cũng không có nước thì rửa tay bằng nước rửa tay có hàm lượng cồn ít nhất là 60%.

 7. #127
  Dạn dày sương gió mmll has a spectacular aura about mmll has a spectacular aura about mmll's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  579
  Rep Power
  52

  Re: Phép lịch sự - Good Manners Etiquette

  7 Essential Japanese Table Manners

  7 Cách xử sự quan trọng khi ăn uống của người Nhật

  Rule #1: Không xiên thức ăn bằng đũa - Do not stab your food with your chopsticks  Rule #2: Không ăn như chó - Do not eat like a dog


  Không cúi đầu xuống dĩa thức ăn - Do not lower your head to your food to eat.  Rule #3: Không chấm vô chén nước chấm chung lần hai - Do not double dip in communal sauces  Chấm hai lần mất vệ sinh, đồ đã ăn vô miệng mà còn chấm nữa thì kinh lắm.
  Double-dipping is unhygienic, so it’s pretty gross to dip something that’s already been in your mouth back into a sauce.
  Rule #4: Không chuyển thức ăn từ đũa mình sang đũa người - Do not transfer food from your chopsticks to someone else’s chopsticks


  Vì trong phong tục đạo Phật, khi thiêu xác xong, mọi người sẽ lấy đũa gắp xương, chuyền cho người khác để cho vào hũ cốt.
  In the Buddhist funeral tradition, after a body is cremated, the bones are picked from the ashes with special chopsticks and passed from one family member to another to transfer into an urn.
  Rule #5: Không cắm đũa vô tô thức ăn - Do not leave your chopsticks standing up in your food bowl  Ở nhật, người ta cắm đôi đũa vô chén cơm trắng để cúng người chết.
  In Japan, it’s customary to leave a bowl of white rice with a pair of chopsticks standing upright in it as an offering to the deceased.

  Rule #6: Không liếm, mút đũa - No licking/sucking on your chopsticks  Liếm dao liếm nĩa trông rất thô bỉ, chưa kể chuyện nguy hiểm, đũa cũng thế.

  It’s pretty rude to lick or suck on a fork or a knife (not to mention a bit of a safety hazard), and the same goes for chopsticks.

  Rule #7: Chớ nghịch đũa - Do not play with your chopsticks  Đũa không phải đồ chơi hay gậy đánh trống, nên chớ có nghịch. Cũng chớ dùng đũa mà chỉ chỏ người khác.
  Chopsticks are not toys or drumsticks, so you shouldn’t play with them. You also shouldn’t use them to point or gesture at people.  Nguồn: https://gurunavi.com/en/japanfoodie/...06Pgul38FDX8Bc

 8. #128
  Dạn dày sương gió mmll has a spectacular aura about mmll has a spectacular aura about mmll's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  579
  Rep Power
  52

  Re: Phép lịch sự - Good Manners Etiquette


  Table Manners and Food Etiquette in Thailand

  Phép lịch sự khi ăn uống ở Thái Lan

  Ngồi ở đâu - Where to Sit

  Khác với phương tây, người quan trọng nhất trong bàn ngồi ở đầu bàn, ở Thái lan, chủ tiệc hoặc người có địa vị cao nhất sẽ ngồi giữa bàn, còn khách danh dự ngồi đối diện với chủ tiệc để dễ nói chuyện (Unlike in the West where the "head" of the table is the most important, the host or highest-ranking person usually sits at the middle of the table in Thailand. If you are the honored guest, you will sit opposite of the host so that you can more easily talk.)

  Lưu ý: Nếu ăn trong quán đông khách, tiệm có thể bảo ngồi vô bàn còn một chỗ trống. Nếu thế thì chẳng cần phải nói chuyện xã giao với mọi người

  (Note: If you are dining solo in a busy restaurant, you may be asked to share a table with a group who has one empty seat. If this happens, there is no obligation to force small talk or attempt to interact with the other party at the table.)

  Đặt món - Ordering Food


  Ở Thái mọi người cùng ăn chung thức ăn nên đừng nghĩ đến chuyện đặt món cho riêng mình. Nếu phải ăn kiêng, không cần báo cho mọi người biết khi đặt món, chỉ cần đừng đụng vô món mình nghi không nên ăn, và lịch sự từ chối nếu có ai mời mình ăn thử. Nếu có món mình không ăn được, thì lịch sự từ chối , còn hơn là cứ để kệ trên dĩa không động đến.

  (All group meals in Thailand are shared; don’t plan to order your own food. If you have special dietary restrictions, no need to make them heard during the ordering. Just don’t reach for dishes you think could be a problem, and politely decline if someone asks you to try something that doesn’t fit into your diet. If you're sure you can't eat what is offered, politely declining is nicer than leaving it on your plate uneaten.)

  Bày biện - The Setting


  Người ta sẽ bày một dĩa hoặc chén cơm trắng và có thể thêm một chén ăn súp. Khi có thức ăn, thì chỉ lấy một ít, không nhiều hơn hai muỗng thức ăn có nước sốt chan lên cơm. Ăn thử thấy thích thì ăn thêm bao nhiêu lần cũng được. Nhưng phải đảm bảo ai cũng có cơ hội ăn thử mọi món, chớ lấy nhiều quá khiến người khác không có mà ăn là bất lịch sự. Một lý do nữa để đừng ăn quá nhiều ngay từ đầu là vì có thể người ta không mang đồ ăn lên hết một lần, mà nấu xong mới mang lên, có thể sẽ có món ngon hơn. Khi múc trong tô chung, thì múc ở mép tô, đừng múc giữa tô. Miếng cuối cùng trong tô chung đừng lấy, nên để cho chủ tiệc, rồi có thể chủ tiệc sẽ mời lại mình. Khác với các nước châu Á khác, ở Thái ta không cần ăn hết cơm trong đĩa. Nhưng dù sao thì cũng ráng không phí phạm đồ ăn.

  ( You’ll be given a plate or bowl of white rice and possibly another bowl for any soups to be served. When the food arrives, only put small amounts, no more than two spoonfuls, of a few dishes with some sauce onto your rice. You can refill your plate as many times as you like until you have tried everything on the table. Ensure that everyone has had a chance to try each dish. Taking too much of any one item, and possibly preventing others from trying it, is rude. Another good reason not to overindulge from the start is that food probably won’t arrive all at once. Dishes will continuously be brought out to the table as they are ready. The best stuff may still be coming! When dipping from the serving bowls on the table, taking from the edge is more polite than dipping the spoon into the middle. Try not to take the last bit from a communal bowl. That should be left for the host, who in turn, may offer it to you anyway. Note: Unlike when dining in some other Asian countries, you aren't obligated to finish all of the rice on your plate in Thailand. Regardless, you should try not to waste food.)

  Dụng cụ ăn uống - The Eating Utensils


  Ở Thái, người ta chỉ dùng đũa để ăn mỳ chớ không ăn cơm. Ở Thái người ta ăn bằng muỗng bên tay phải, còn nĩa bên tay trái. Muỗng là đồ dùng ăn uống chính, đũa chỉ để thao tác thức ăn. Chỉ những món không ăn với cơm, thì có thể ăn bằng nĩa. Bàn sẽ không bày dao, hay bất kỳ nơi nào ngoài nhà bếp; cho nên người ta đã cắt nhỏ thức ăn cho vừa miệng.

  (In Thailand, chopsticks are only used for standalone noodle dishes, Thai people don’t use them for rice-based dishes. In Thailand, people eat with a spoon in the right hand and fork in the left. The spoon is the primary utensil; the fork is only used to manipulate food. Only items not eaten with rice (e.g., chunks of fruit) are OK to eat with a fork. There won’t be knives on the table, or anywhere outside of the kitchen for that matter; food should already be in bite-sized pieces. )
  • Đừng đòi dùng đũa
  • Cầm muỗng tay phải, nĩa tay trái
  • Ăn bằng muỗng, không đút nĩa vô miệng
  • Dùng nĩa để đẩy thức ăn vô muỗng
  • Ăn xôi bằng tay phải.

  • Don’t ask for chopsticks.
  • Hold the spoon in your right hand and fork in the left.
  • Eat with the spoon. Don’t put the fork into your mouth.
  • Use the fork to push food onto the spoon.
  • Eat sticky rice with your fingers; stick to using your right hand.
  Đồ chấm - Using Condiments

  Người Thái thích nêm gia vị và ăn cay. Khác các quán ăn tây hay sushi sang trọng, bạn chẳng lo làm ai phiền lòng khi chan thêm nước sốt và nêm lại đồ ăn của mình. Nhưng hãy nếm thử trước nhé, một số đặc sản Thái, như món cà-ri, cay lắm đó.

  (Thai people love to season and spice things up. Unlike in upscale Western restaurants or nice sushi establishments, you don’t have to worry about insulting anyone by adding extra sauces and seasonings to your food. But taste a dish first: Some authentic Thai food, like curry, can be especially spicy!)

  Chờ rồi hãy ăn - Wait to Begin Eating


  Như mọi dân châu Á khác, tuổi và địa vị xã hội là ưu tiên hàng đầu. Trước khi làm gì thì chờ cho người có chức vụ cao nhất hoặc người già nhất trong bàn ra tín hiệu bắt đầu ăn.

  (As in most Asian cultures, age and social status are given top priority. Before you begin doing anything, wait for the highest-ranking or most senior person at the table to signal that it’s time to eat.)

  Không dùng tay trái - Don’t Use Your Left Hand


  Đa phần thế giới xem tay trái là “bẩn”. Tránh cầm đồ ăn và dụng cụ dùng chung bằng tay trái, thậm chí cả món xôi cũng vậy.

  (Throughout much of the world, the left hand is considered the “dirty” hand. Avoid handling food and communal serving utensils with your left hand. The rule of avoiding left-hand use especially applies when enjoying items such as sticky rice that is eaten with the hands.)

  Ăn chậm để thưởng thức - Slow Down and Enjoy


  Khác với các dân tộc vội vã khác, Thái thường ăn chậm. Chớ vội ăn cho xong để làm chuyện khác. Bạn sẽ không muốn ngồi thô lố nhìn đĩa trống trơn trong khi mọi người đang trò chuyện và nhâm nhi thêm cả tiếng nữa. Dĩ nhiên là phải tránh coi điện thoại khi đang ngồi chung bàn ăn.

  (Unlike other hurried cultures, eating in Thailand is generally enjoyed slowly. Don't be in a rush to finish dinner and get on to other things. You don't want to be staring at an empty plate while everyone else talks and nibbles for another hour. For obvious reasons, avoid spending time on your smartphone at the table.)

  Uống kèm ăn - Having Drinks With Dinner


  Người Thái thường uống bia khi ăn tối. Hãy tập không tự rót bia cho mình, mà người khác sẽ rót cho bạn. Để ý ly bia của người ngồi cạnh mình mà rót đầy ly để bày tỏ sự thân thiện. Chớ ngạc nhiên nếu người ta cho đá thêm vô ly bia của mình.

  (Beer, often one of Thailand's medium-bodied lagers, is frequently consumed with dinner. Make a habit of not pouring your own drinks; someone will probably refill your glass for you. Keep an eye on your neighbors' glasses and top them off as a friendly gesture. And don't act surprised if someone adds ice to your glass of beer!)

  Ăn xong - Finishing Up


  Ăn xong, chớ để đĩa ăn mình như hiện trường vụ án. Gom những thứ không ăn được như cọng sả, xương, v... vào một bên dĩa ăn. Cơm thức ăn rơi vãi cũng thế: không nên để gì trên bàn, quanh chén cơm của mình. Ráng không để thừa đồ ăn trên dĩa, nhất là thịt, rau của món chính. Để báo cho biết mình đã ăn xong, hãy đặt muỗng nĩa cùng nhau trên đĩa.

  At the end of the meal, ideally, your plate should not look like a crime scene. Consolidate all the inedible pieces (e.g., stalks of lemongrass, bones, and so forth) on one side of the plate. The same applies to dropped rice and food bits: there shouldn't be anything left on the table around your bowl. Try not to leave food on your plate, particularly meat and vegetables from the main dishes. To indicate you are finished eating, place your spoon and fork together on top of your plate.

  Khi tính tiền - Time to Pay


  Cuối bữa ăn, chớ có lấy hóa đơn để kiểm tra xem người ta có tính tiền sai không – và không được cãi cọ chuyện ai trả tiền. Chủ xị có thể đã kiểm tra rồi và cả nhóm có thể sẽ chia tiền ra trả. Theo phong tục thì chủ xị hoặc người lớn tuổi hơn, hoặc người được cho là giàu nhất trong bàn sẽ phải trả tiền. Có khi nếu người Thái ăn chung với người nước ngoài, thì người ta nghĩ người nước ngoài là người sẽ trả tiền. Cũng may là đồ ăn Thái cũng rẻ. Nếu bạn đề nghị góp tiền cùng trả, thì nói một lần thôi, và đừng có khăng khăng đòi trả nữa nếu người ta đã không chịu cho mình góp tiền. Ở Thái ít khi cho tip, nhưng bạn có thể cho nhân viên phục vụ tiền thối nếu thích. Ở các nhà hàng sang trọng, phí phục vụ (thường là 10%) hay cộng sẵn trong hóa đơn.
  (At the end of the meal, don’t immediately reach for the bill to check the damage—and certainly don’t argue over who will pay. Your host may have already asked for the check, or the group may be planning to split it. Per custom, the host or more senior (often the perceived wealthiest) person at the table is expected to pay. In some instances, particularly in relationships between Thais and Westerners, the farang (foreigner) is expected to get the check. Fortunately, food in Thailand is typically very affordable. If you offer to chip in, do so only once, and don't insist if your offer to contribute is declined. Tipping in Thailand isn’t customary in authentic restaurants. Nevertheless, you can allow the staff to keep the change if you like. A service charge (usually 10 percent) is often already added to the bill in nicer restaurants.)

  Những điều không nên làm khác - Some Other Dont's

  • Đừng cười nói khi miệng đầy đồ ăn, không có ngoại lệ gì sất!
  • Chớ hỉ mũi khi ngồi trong bàn ăn. Hãy xin kiếu vô phòng tắm.
  • Chớ xỉa răng mà không lấy tay che miệng
  • Chớ mang chuyện làm ăn ra nói. Chờ bên kia chuyển hệ.
  • Đừng gây tiếng động khi ăn, khác các nước khác, húp canh hay mỳ sồn sột không phải là ý hay.
  • Ăn xong, nhớ cảm ơn chủ xị

  • Don't talk or laugh with your mouth full of food, no exceptions!
  • Don't blow your nose at the table. Excuse yourself to the bathroom.
  • Don't use a toothpick without covering your mouth with your other hand.
  • Don't be the first to bring up business matters. Wait on the other party to switch modes.
  • Don't make noises while you eat. Unlike in some some Asian countries, slurping soups and noodles isn't a good idea.
  • Don't forget to thank your host with a polite kawp khun khrap/kha ("thank you" male/female) at the end of the meal.

  Nguồn:
  https://www.tripsavvy.com/table-mann...ailand-1458507
  Lần sửa cuối bởi mmll, ngày 25-06-2020 lúc 06:20 PM.

+ Trả lời Chủ đề
Trang 13 của 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 3 11 12 13
Quyền viết bài
 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình