The Success Story Behind Réhahn And His 75-Year-Old Vietnamese Model
Câu chuyện thành công đằng sau Réhahn và cụ bà người Việt 75 tuổi làm người mẫu cho anh chụp ảnh

Name:  _96346256_capture2.png.jpg
Views: 49
Size:  150.6 KB

It is during the summer of 2011 in Hoi An that it all began. Réhahn, the photographer, who was at the time a tourist with great interest for Vietnam, met Bui Thi Xong, a Vietnamese woman aged 74 years old at the time of their encounter.
Câu chuyện bắt đầu vào mùa hè năm 2011 ở Hội An. Nhiếp ảnh gia Réhahn, bấy giờ là du khách đam mê Việt Nam, gặp bà Bùi Thị Xong, một phụ nữ Việt Nam đã 74 tuổi.

This is the incredible story of an elder Vietnamese lady that has become an iconic figure of Vietnam after posing for the French photographer.
Đây là câu chuyện tuyệt vời về một cụ bà Việt Nam đã trở thành nhân vật biểu tượng của Việt Nam sau khi để cho nhiếp ảnh gia Pháp chụp ảnh mình.


Little did this 75-year-old boat-rower know that this soon-to-be iconic photo would change her life.
Cụ bà chèo thuyền 75 tuổi này không ngờ rằng cuộc đời mình thay đổi khi có người chụp hình bà, bức hình nhanh chóng trở thành biểu tượng này.

She was a shy and poor lady not used to seeing herself in photos, so she hid her face by reflex.
Bà cụ nghèo khó, ngại ngùng, không quen được chụp ảnh nên khi thấy người khác chụp ảnh mình, bà đưa tay che mặt theo phản xạ.

Réhahn used her portrait as his book cover because for him it represented the joy of life despite old age and poverty.


Réhahn sử dung bức ảnh chân dung của bà cụ làm ảnh trang bìa cuốn sách của anh vì với anh, bức ảnh cho ta thấy niềm vui trong cuộc sống bất kể tuổi già và sự nghèo khó.

The photographer promised the lady that if his book becomes successful, he would buy her a new boat because the old one she had would scare off the tourists.
Người chụp ảnh hứa với bà rằng nếu cuốn sách của anh thành công, anh sẽ mua cho bà một chiếc thuyền mới vì chiếc thuyền cũ của bà làm du khách không dám đi nữa.

After 6 months, the world recognized the hidden beauty behind the photo – Mrs Xong appeared on TV broadcast 5 times, became the most famous woman in Vietnam and, with a new boat, her tourism business is thriving as never.


Sau 6 tháng, cả thế giới nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn đằng sau bức ảnh - Bà cụ Xong xuất hiện trên truyền hình 5 lần, trở thành người phụ nữ nổi tiếng nhất Việt Nam và, bà có một chiếc thuyền mới, công việc kinh doanh du lịch của bà càng ngày càng phất.

Little did this 75-year-old boat-rower know that this soon-to-be iconic photo would change her lifeShe was a shy and poor lady not used to seeing herself in photos, so she hid her face by reflex
Réhahn used her portrait as his book cover because for him it represented the joy of life despite old age and povertyThe photographer promised the lady that if his book becomes successful, he would buy her a new boat because the old one she had would scare off the touristsAfter 6 months, the world recognized the hidden beauty behind the photo – Mrs Xong appeared on TV broadcast 5 times, became the most famous woman in Vietnam and, with a new boat, her tourism business is thriving as never

(dịch từ Bored Panda)
http://www.boredpanda.com/vietnam-mo...i-xong-rehahn/