China unveils world's biggest radio telescope in search for extraterrestrial life
Trung Quốc khánh thành kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới để tìm kiếm sự sống ngoài trái đất


Click image for larger version

Name:	6-dao-ly-o-doi.jpg
Views:	362
Size:	125.1 KB
ID:	18836

China switched on the world's largest radio telescope, officially launching its mission to hunt for extraterrestrial life and explore space.
Trung Quốc khởi động kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới, từ đây kính thiên văn này chính thức có sứ mệnh tìm kiếm sự sống ngoài trái đất và nghiên cứu không gian.

The Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) was launched in a mountainous region of China's Guizhou province, according to state media outlet Xinhua, 17 years after the project was first proposed by Chinese astronomers and more than five years after work began on the $180 million structure.
Theo tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc (Tân Hoa), 17 năm sau khi dự án này lần đầu tiên được giới thiên văn học Trung Quốc đề xuất và hơn 5 năm sau khi khởi công công trình trị giá 180 triệu đô la, Kính viễn vọng hình cầu khẩu độ 500 mét (FAST) được khánh thành tại một khu vực núi non của tỉnh Quý Châu của Trung Quốc.

According to a Xinhua report in August, 8,000 people were moved from their homes to make room for FAST, which is the size of 30 football pitches and made up of 4,450 panels. The displaced villagers were due to be compensated with cash or new housing and offered jobs in tourism or support services around the FAST project, as part of a $269 million relocation budget set aside by the government.
Theo tin của Tân Hoa đưa hồi tháng 8, có 8000 người phải di dời nhà cửa để dành chỗ cho FAST, diện tích bằng 30 sân bóng đá và được hợp thành từ 4450 tấm kính. Những người dân phải di cư được bồi thường bằng tiền mặt hoặc nhà ở mới, và được làm việc trong ngành du lịch hoặc các công việc hỗ trợ quanh dự án FAST, đây là một phần trong số 269 triệu đô tiền ngân sách tái định cư của chính quyền bỏ ra.

Xinhua described FAST as a "super-sensitive 'ear' capable of spotting very weak messages - if there are any - from space." The media outlet said that in a recent trial, FAST had detected high-quality electromagenitc waves sent from a pulsar about 1,351 light-years from Earth.
Tân Hoa mô tả FAST là chiếc 'tai' "siêu thính" có khả năng phát hiện những tín hiệu vô cùng yếu - nếu có - từ không gian. Họ cho biết, trong đợt chạy thử nghiệm gần đây, FAST đã phát hiện những sóng điện từ chất lượng cao gửi từ một ẩn tinh cách trái đất khoảng 1351 năm ánh sáng.

https://www.cnbc.com/2016/09/25/chin...rial-life.html