8 hard truth about life i wish i knew earlier
Ước gì tôi biết sớm hơn 8 sự thật khắc nghiệt về cuộc đời


1. Everyone You Love is Going to Die
Những người mình yêu quý rồi sẽ mất2. We Give Our Lives Meaning
Ta mang lại ý nghĩa cho đời mình.


3. The Perfect Partner Doesn’t Exist
Không có bạn đời hoàn hảo.4. Life Is A Game
Đời là một trận đấu.5. Everything Ends
Mọi thứ đều sẽ chấm dứt.6. Be Romantic About The Little Things
Hãy lãng mạn trong từng điều nhỏ nhặt.


7. Be A Realist About The Big Things

Hãy thực tế trong những chuyện lớn lao.


8. Figure Out A Way Or Don’t Complain
Tìm cách giải quyết chứ đừng kêu ca.


Name:  8-hard-truth.jpg
Views: 153
Size:  508.9 KB