Watch your waste: The problem with airline food and packaging


Coi chừng rác thải: Vấn đề với thực phẩm và bao bì của hãng hàng không


Every day, Emirates' airline catering facility prepares 180,000 meals to service its more than 400 daily flights around the globe. The Emirates facility is one of the world's biggest airline food factories, but there are similar operations across the world. The scale of inflight catering is astonishing -- as is its waste problem. Half-eaten meals, tossed beers, empty plastic water bottles, napkins, discarded packaging -- look around a cabin at the end of any flight and you can get a sense of the waste on a small scale.


Mỗi ngày, cơ sở cung cấp thực phẩm cho hãng hàng không Emirates chuẩn bị 180.000 bữa ăn để phục vụ hơn 400 chuyến bay hàng ngày trên toàn cầu. Cơ sở này của hãng Emirates là một trong những nhà máy sản xuất thực phẩm dành cho ngành hàng không lớn nhất thế giới, nhưng hoạt động trên toàn thế giới giống nhau. Quy mô của dịch vụ cung cấp thực phẩm trong chuyến bay thật kinh ngạc - vấn đề rác thải của nó cũng vậy. Đồ ăn bỏ dở chừng, bia đổ, chai nước nhựa rỗng, khăn ăn, bao bì bỏ đi - hãy nhìn xung quanh khoang máy bay sau mỗi chuyến bay và bạn có thể cảm nhận được vấn đề rác thải trên quy mô nhỏ.


And the big picture? According to the International Air Transport Association, airlines produced 5.2 million tons of waste last year, and will produce over 10 million tons annually by 2030. While the statistic includes a host of disposable products -- from wine bottles to plastic toothbrushes -- a large chunk is directly related to food service. From harnessing behavioral data and using cups that can be composted to donating nonperishable food items and on-board recycling, here's what airlines are doing to divert cabin waste from landfills.


Còn tổng thể thì sao? Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, năm ngoái các hãng hàng không đã thải ra 5,2 triệu tấn rác, và tính đến năm 2030, các hãng này sẽ thải ra hơn 10 triệu tấn rác mỗi năm. Tuy số liệu thống kê tính cả nhiều loại sản phẩm dùng một lần - từ chai rượu cho đến bàn chải đánh răng nhựa - nhưng đa phần rác thải liên quan trực tiếp đến dịch vụ ăn uống. Từ việc khai thác triệt để dữ liệu về hành vi và dùng loại cốc có thể làm phân trộn cho đến việc cho người nghèo đồ ăn không dễ hỏng và tái chế trên máy bay, là những hoạt động mà các hãng hàng không đang thực hiện để giảm bớt việc chôn các chất thải trên máy bay.


The problem is compounded by various factors: the sheer scale of the catering process, international health regulations, varying governmental waste policies and space constraints on board. Airlines must plan for food safety, hygiene, freshness and weight -- hence the vast amounts of plastic in every plane cabin. "Dining in the sky is quite different than popping down to your local café," Mark Ross-Smith, a big data specialist, airline consultant, and founder of Travel Data Daily, tells CNN Travel.


Vấn đề này do nhiều yếu tố tạo nên: quy mô khổng lồ của quy trình cung cấp thực phẩm, các quy định về chăm sóc sức khoẻ quốc tế, các chính sách khác nhau về chất thải của các chính phủ và hạn chế về không gian trên máy bay. Các hãng hàng không phải lên kế hoạch về an toàn thực phẩm, vệ sinh, độ tươi ngon và trọng lượng – cho nên đồ nhựa dùng rất nhiều trong mọi khoang máy bay.” Ăn tối trên bầu trời rất khác với việc ghé quán gần nhà", Mark Ross-Smith, chuyên gia về dữ liệu lớn, chuyên gia tư vấn hàng không, và là người sáng lập tờ Travel Data Daily, nói với CNN Travel.

http://edition.cnn.com/travel/article/airlines-cabin-waste/index.html