The world's most popular password is depressingly easy to guess
Thế gian này còn rất nhiều người dùng password cực kỳ dễ đoán.The world's most popular password is the depressingly easy-to-guess 123456 , according to a massive analysis of 10 million leaked passwords.
Password (mật khẩu) phổ biến nhất trên thế giới, cực kì dễ đoán là 123456, theo một phân tích khổng lồ từ 10 triệu password bị lộ.In second place was the barely better 123456789 , followed by the predictable qwerty . Then came 12345678 , and in fifth place was the insecure 111111 .
Vị trí thứ hai đỡ hơn chút là 123456789 , dựa vào cách sắp xếp trên bàn phím có thể đoán ra. Tiếp theo là 12345678, và vị trí thứ 5 thuộc về password chẳng mấy an toàn là 111111 .Finally, here's the full list. If any of your passwords are on here, change them immediately .
Sau cùng, đây là bản danh sách đầy đủ. Nếu password của bạn giống như thế này thì đổi ngay đi nhé!1. 123456
2. 123456789
3. qwerty
4. 12345678
5. 111111
6. 1234567890
7. 1234567
8. password
9. 123123
10. 987654321
11. qwertyuiop
12. mynoob
13. 123321
14. 666666
15. 18atcskd2w
16. 7777777
17. 1q2w3e4r
18. 654321
19. 555555
20. 3rjs1la7qe
21. google
22. 1q2w3e4r5t
23. 123qwe
24. zxcvbnm
25. 1q2w3e

passwords-930x620.jpg