Brighten Your Mood with a Rainbow of Food
Làm tinh thần bạn phấn chấn bằng đủ loại đồ ăn
A chocolate bar may make you feel better when you're down, but a cup of yogurt or a handful of cashews might be a better choice. "I think about our body in some ways like a car engine," says therapist Leslie Korn. "We need to give it the right fuel. And each of us have a need for a particular combination of proteins, and carbohydrates and fats."

Một thanh sô cô la có thể làm cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn khi đang chán nản, nhưng một cốc sữa chua hoặc một nắm hạt điều có thể là lựa chọn tốt hơn. Nhà vật lý trị liệu Leslie Korn nói: "Tôi nghĩ về cơ thể chúng ta về vài mặt khá giống động cơ xe hơi. "Ta cần cung cấp cho nó đúng loại nhiên liệu, còn chúng ta thì mỗi người cần một sự kết hợp chất đạm, carbohydrate và chất béo riêng."

Korn has been treating people for trauma and depression for more than 40 years. She noticed that when her patients changed their diet and began eating foods like dark chocolate, sweet potatoes, eggs and cherries, they had much more success in lifting their depression and decreasing their pain. She turned her observations into a book: The Good Mood Kitchen. It contains recipes and nutrition tips that can help put you in a good mood.

Korn đã chữa bệnh cho người bị chấn thương tinh thần và trầm cảm hơn 40 năm,. Bà để ý thấy khi bệnh nhân của mình thay đổi chế độ ăn uống và bắt đầu ăn những loại thực phẩm như sôcôla đen, khoai lang, trứng và anh đào, thì dễ hết trầm cảm và bớt đau hơn. Bà đưa những quan sát của mình vào một cuốn sách có tựa: The Good Mood Kitchen (Bếp yêu đời). Quyển sách này có các công thức nấu nướng và bí quyết về dinh dưỡng có thể giúp ta thấy yêu đời.

Fats, she explains, are not the nemesis many diets have made them out to be. We need fats in our diet because our brain is made up of fat. "It's made up of chemicals that talk to each other and that are lubricated by the fat in order to communicate across the synapses, and contribute to our ability to focus, to apply attention and to lift our mood. Indeed, there is some very good research going on in the military looking at the role of Omega 3 fatty acids for not only treatment of depression and anxiety, but also for suicide prevention."

Bà giải thích chất béo, không phải là nguyên nhân gây hại mà nhiều chế độ ăn uống khiến mọi người lầm tưởng. Chúng ta cần ăn chất béo vì não ta được tạo thành từ mỡ. "Não được làm từ các hóa chất có thể nói chuyện với nhau và được bôi trơn bởi chất béo để giao tiếp qua các khớp thần kinh và góp phần giúp ta có khả năng tập trung, chú ý và làm tinh thần phấn chấn. Thực vậy, có vài nghiên cứu rất hay đang được tiến hành trong quân đội để điều tra vai trò của axit béo Omega 3 không chỉ để trị chứng trầm cảm và lo lắng, mà còn để phòng ngừa tự tử nữa.


https://cognitioner.com/brighten-your-mood-with-a-rainbow-of-food/