+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: Vì sao nói tiếng Anh khó như quỷ?

Kết quả 1 đến 10 của 10
 1. #1
  Dạn dày sương gió mmll has a spectacular aura about mmll has a spectacular aura about mmll's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  540
  Rep Power
  50

  Vì sao nói tiếng Anh khó như quỷ?

  Why is speaking English so darn hard?
  Vì sao nói tiếng Anh khó như quỷ?


  You know the words, you’ve heard them many times before.
  Bạn biết từ nè, bạn nghe chẳng biết bao nhiêu lần rồi.


  You’ve even gone over them using all kinds of learning strategies.
  Thậm chí bạn còn ôn đi ôn lại đủ kiểu.


  You can probably think of what you want to say — but your mouth just can’t produce the words.
  Bạn nghĩ ra điều mình muốn nói, thế nhưng cái mồm cứ cứng lại.


  So, why’s this seemingly simple skill so difficult to master?
  Tại sao kỹ năng nói coi đơn giản vậy mà lại khó làm thế?

  Lần sửa cuối bởi mmll, ngày 26-12-2017 lúc 12:15 PM.

 2. #2
  Dạn dày sương gió mmll has a spectacular aura about mmll has a spectacular aura about mmll's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  540
  Rep Power
  50

  Re: Vì sao nói tiếng Anh khó như quỷ?

  To better answer this question, you should know that language learning consists of two things: Input and Output.
  Muốn trả lời câu hỏi này, bạn nên biết là học ngôn ngữ gồm hai chuyện: Input và Output

  Input is all the listening and reading — everything about the English language that you absorb. Output is all the writing and speaking. People tend to have a harder time dealing with output.
  Iput là nghe và đọc - mọi điều về tiếng Anh bạn đang hấp thụ. Output là viết và nói. Mọi người thường khổ sở vật lộn với output hơn.  When the time comes to speak. there’s a mental block that slows conversations down. You have a simple sentence in your mind, but somehow it’s as difficult to say as a tongue twister.
  Khi đến lúc nói, thì tự dưng đầu óc đờ đẫn không nói được. Trong đầu đã nghĩ ra một câu đơn giản, thế mà chả hiểu sao lưỡi cứ líu lại.
  Lần sửa cuối bởi mmll, ngày 26-12-2017 lúc 10:59 AM.

 3. #3
  Dạn dày sương gió mmll has a spectacular aura about mmll has a spectacular aura about mmll's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  540
  Rep Power
  50

  Re: Vì sao nói tiếng Anh khó như quỷ?

  You’re not getting enough real-world input.
  Vì bạn chưa có đủ input từ thực tế.

  When you’re studying English from a place where English isn’t spoken much, it can be hard to get enough real-world English input.
  Khi học tiếng Anh ở nơi ít nói tiếng Anh, khó thể có đủ từ tiếng Anh dùng trong đời thực.  Textbooks — along with any other learning materials made specifically for non-native learners — make conversation sound clearer and simpler. The slang words, idioms, accents, fast speed and improper grammar are all left out, to make understanding English easier for you.
  Sách học - cùng các tài liệu học khác, được soạn cho học trò không bản ngữ, chỉ có những cuộc trò chuyện rõ và đơn giản. Từ lóng, thành ngữ, giọng vùng miền, tốc độ nhanh và ngữ pháp không đúng cách bị bỏ qua hết, để bạn dễ hiểu tiếng Anh hơn.

  Before you even start speaking practice, you’ll need to practice understanding what real-world English sounds like.
  Thậm chí trước khi bắt đầu tập nói, bạn sẽ cần tập hiểu tiếng anh trong đời thực nó ra sao.
  Lần sửa cuối bởi mmll, ngày 26-12-2017 lúc 11:01 AM.

 4. #4
  Dạn dày sương gió mmll has a spectacular aura about mmll has a spectacular aura about mmll's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  540
  Rep Power
  50

  Re: Vì sao nói tiếng Anh khó như quỷ?

  Speaking is the least practiced skill.
  Bạn ít tập nói nhất.


  Maybe you practice speaking less because you prefer to hold back and listen during a conversation. Maybe it’s because you just don’t feel confident enough in your speaking ability. Or, maybe it’s because you study at home or in a classroom, and most of your learning time is spent reading, writing and listening. Unless you have a good conversation partner or live in an English speaking country, getting plenty of English speaking practice can be a challenge.

  Có lẽ bạn ít luyện nói vì bạn muốn dựa cột ngồi nghe khi đang nói chuyện. Có lẽ nguyên nhân là do chỉ vì bạn không cảm thấy đủ tự tin để nói. Hoặc, có lẽ nguyên nhân là do bạn tự học ở nhà hay trong lớp học, và phần lớn thời gian học của bạn chỉ để đọc, viết và nghe. Trừ phi bạn có partner giỏi trò chuyện hoặc sống ở một quốc gia nói tiếng Anh, còn thì khó lòng mà tập nói tiếng Anh nhiều được.


  https://www.fluentu.com/blog/english/conversational-english-practice/
  Lần sửa cuối bởi mmll, ngày 26-12-2017 lúc 11:02 AM.

 5. #5
  Dạn dày sương gió mmll has a spectacular aura about mmll has a spectacular aura about mmll's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  540
  Rep Power
  50

  Re: Vì sao nói tiếng Anh khó như quỷ?

  Sau đây là 6 cách để bạn tập nói tiếng Anh mỗi ngày

  6 Ways to Practice Conversational English All Day, Every Day
  Lần sửa cuối bởi mmll, ngày 26-12-2017 lúc 11:33 AM.

 6. #6
  Dạn dày sương gió mmll has a spectacular aura about mmll has a spectacular aura about mmll's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  540
  Rep Power
  50

  Re: Vì sao nói tiếng Anh khó như quỷ?

  Cách 1


  1. Use your favorite technology
  1. Sử dụng công nghệ bạn thích nhất


  Technology has made our lives so much easier. It makes doing anything much more efficient, including learning English. Sure, you can practice any of the four aspects of language (reading, writing, speaking and listening) without any technology, but our computers, smartphones, televisions and tablets help us to accelerate our learning practice and do things more quickly and effectively.
  Công nghệ làm đời ta nhẹ nhàng hơn. Công nghệ giúp ta làm gì cũng hiệu quả hơn nhiều, trong đó có cả chuyện học Tiếng Anh. Đương nhiên, bạn có thể tập cả 4 kỹ năng của ngôn ngữ (đọc, viết, nói và nghe ) mà chả cần công nghệ nào, nhưng máy tính này, điện thoại thông minh này, tivi này và các máy tính bảng sẽ giúp ta luyện tập mau hơn, làm gì cũng nhanh hơn và hiệu quả hơn.
  So, how do you use technology to practice speaking English?
  Vậy, bạn dùng công nghệ để luyện nói Tiếng Anh như thế nào đây?  When you use Google, use the “speaking” option. If you have a device with a microphone, like a smartphone or computer, you can do this easily. See if Google understands what you’ve said and puts the correct words into text.
  Khi sử dụng Google, hãy chọn option "speaking". Nếu thiết bị có mi-crô, như điện thoại thông minh hoặc máy tính, bạn có thể làm chuyện này dễ ẹt. Hãy xem Google có hiểu điều bạn nói rồi chuyển thành chữ đúng không nào.

  Find an online conversation exchange partner to practice with on a website like My Language Exchange.
  Hãy tìm bạn trò chuyện qua mạng để tập nói trên một trang web, kiểu như trang My Language Exchange này.

  Make Skype dates with friends and family members who speak English.
  Hãy dùng Skype để hò hẹn với bạn bè và người nhà chuyên nói tiếng Anh.
  Chat with friends using messenger services like WhatsApp, and record little English language voice messages for people.
  Tám với bạn bằng dịch vụ messenger như WhatsApp, rồi thu âm tin nhắn ngăn ngắn bằng tiếng Anh cho bạn.


  Lần sửa cuối bởi mmll, ngày 26-12-2017 lúc 11:56 AM.

 7. #7
  Dạn dày sương gió mmll has a spectacular aura about mmll has a spectacular aura about mmll's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  540
  Rep Power
  50

  Re: Vì sao nói tiếng Anh khó như quỷ?

  Cách 2

  2. Try the Verbling Community website


  Thử dùng trang Verbing Community
  Basically, the Verbling Community is a bunch of chat groups that vary in size. The size of the group depends on how many users the group creator allows. The creator can also select a desired ability level. This means that people are creating groups to suit their own personal language needs. They can choose if they want to speak with two advanced learners or 4 beginners.

  Về cơ bản, Verbling Community chỉ là các chat group đủ kích cỡ. Nhóm đông hay ít người là tùy vào người mở group. Người mở gourp cũng có thể chọn mức ability mình thích. Nghĩa là mọi người tạo group theo nhu cầu ngôn ngữ riêng của mình. Có thể chọn mình muốn nói với hai học viên có trình độ cao advanced hoặc 4 người mới học beginner.


  Essentially, you can use this website to talk to native speakers and other English language learners for free. People are always willing to help with mistakes and there’s no judgement for making mistakes. Everyone there is another language learner, so they understand!

  Thực chất, bạn có thể sử dụng trang web này để nói chuyện với người bản ngữ và người học tiếng Anh miễn phí. Mọi người luôn sẵn lòng giúp sửa lỗi sai mà không có chê bai này nọ. Ai ở đó cũng là người phải học một ngôn ngữ khác, cho nên thông cảm cho nhau.

  Conversations can be totally open and free-flowing, covering any topic your conversation partners feel like talking about. Alternatively, the topic of conversation can be selected by the group creator.

  Nội dung trò chuyện có thể hoàn toàn tùy ý và muốn nói gì thì nói, theo mọi chủ đề các bạn thích nói. Còn không thì người tạo group có thể chọn topic trò chuyện cho group mình.

  Usually, everyone begins with greetings of “hello” and “how are you,” so those aspects of conversation will soon become very easy for you. Greeting people in English will be like second nature!

  Thường thì mọi người sẽ bắt đầu bằng câu chào hỏi "hello" "how are you" cho nên bạn sẽ thấy mở miệng nói hết sức thoải mái. Chào hỏi mọi người bằng tiếng Anh sẽ thành thói quen ăn vào máu luôn ấy!

  As you gradually converse more and more (without being embarrassed of mistakes) you’ll find that you’re making great improvements in speaking English. An improved speaking ability means that you’re ready to move on up to the next level of more advanced conversation.

  Khi dần dần nói ngày càng nhiều (mà chẳng mắc cỡ vì nói sai) bạn sẽ thấy mình nói tiếng Anh khá lên hẳn. Nói giỏi lên nghĩa là bạn có thể trò chuyện trình độ cao hơn rồi.
  Lần sửa cuối bởi mmll, ngày 26-12-2017 lúc 11:56 AM.

 8. #8
  Dạn dày sương gió mmll has a spectacular aura about mmll has a spectacular aura about mmll's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  540
  Rep Power
  50

  Re: Vì sao nói tiếng Anh khó như quỷ?

  Cách 3

  3. Go on HelloTalk  Vô HelloTalk


  HelloTalk is a text-based app that teaches conversation using a messenger type format. It pairs you with real native speakers with whom you can have conversations that vary depending on skill level.

  HelloTalk là ứng dụng dùng chữ, dạy nói chuyện bằng cách nhắn tin. App này sẽ ghép bạn với người bản ngữ thật sự để bạn trò chuyện đúng level của bạn.


  Any language can be chosen. Luckily, most people are there to practice their English just like you, so there are plenty of people you can practice with. But you want to practice speaking in particular, how can this app help you with that?

  Bạn có thể chọn mọi loại ngôn ngữ. May mắn thay, hầu hết mọi người vào đó để tập nói tiếng Anh y chang bạn, nên sẽ có nhiều người để tập nói với bạn. Nhưng bạn muốn luyện nói, thì app này sẽ giúp bạn theo kiểu nào?

  Well, there’s an awesome option on the keyboard that allows you to send voice messages to your partner. They can in turn respond with a voice message of their own. However, if your partner responds with just text, there’s an option to have the message read to you by the app. This can be extremely helpful with pronunciation as the app does a good job of speaking clearly.
  Có một tùy chọn tuyệt vời trên bàn phím cho phép bạn gởi tin nhắn bằng giọng nói đến partner của bạn. Thế là partner của bạn có thể trả lời lại bằng giọng nói. Tuy nhiên, nếu partner chỉ trả lời bằng text thì app cũng có option đọc text ấy cho bạn nghe. Dùng cách này tập phát âm là hết sẩy vì app phát âm rõ khỏi chê.

 9. #9
  Dạn dày sương gió mmll has a spectacular aura about mmll has a spectacular aura about mmll's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  540
  Rep Power
  50

  Re: Vì sao nói tiếng Anh khó như quỷ?

  Cách 5

  5. Narrate your day like a reality TV show


  5. Kể lại hoạt động trong ngày của mình y như đang truyền hình thực tế


  Sometimes, we want to get away from all the technology in our daily lives.
  Có lúc trong đời mình chả muốn dính dáng đến công nghệ công nghiết gì hết.

  Don’t worry—there are lots of fun and creative ways to practice speaking without technology.

  Đừng lo - không công nghệ, vẫn có thể luyện nói vui và sáng tạo như thường.

  For example, have you ever wondered what your life would look like as a reality television show?

  Chẳng hạn như có bao giờ bạn tự hỏi nếu được truyền hình thực tế thì đời mình sẽ ra sao không?


  Go about your day. As things happen, practice your English speaking by discussing the things you do, as well as the people, things and sometimes problems you encounter. Talk about everything as if you had a million viewers out in the audience, interested in your life. If something was difficult about a particular part of the day, talk about how that obstacle was easy or hard for you to overcome.
  Cứ làm như bình thường thôi. Mỗi chuyện đến, hãy tập nói về chuyện mình đang làm, người mình gặp gỡ, chuyện hay khó khăn gặp phải. Nói về mọi thứ trên đời y như thể mình đang có cả triệu người xem, đang ngóng tin bạn. Nếu có khó khăn gì trong ngày, hãy nói mình vượt qua chuyện ấy dễ dàng hay khó khăn ra sao.


  Perhaps while cooking you can tell the audience what it is you’re making and how to make it. Go through the recipe step by step and talking about why you love it so much. While watching a sports game, try to narrate everything going on like an actual newscaster.
  Có thể trong khi nấu ăn bạn có thể cho khán thính giả biết mình đang làm gì và cách bạn sẽ làm. Kể tỉ mỉ từng bước và nói tại sao mình thích nấu món này. Khi đang coi đấu thể thao, hãy cố kể lại chuyện đang diễn ra y như thể mình là xướng ngôn viên vậy.

  You’ll find this speaking practice to be fun and effective, and it can be applied to tons of basic things that you do throughout the day. You’ll see how many words you can remember when you need them. You’ll realize where you get confused and which grammar points are hard for you to figure out while speaking.

  Bạn sẽ thấy cách tập nói này vừa vui lại vừa hiệu quả, và có thể áp dụng cho hàng đống chuyện cơ bản mà bạn làm suốt ngày. Bạn sẽ thấy mình nhớ được bao nhiều từ khi cần đến. Bạn sẽ nhận ra chỗ mình kẹt và những điểm ngữ pháp khó khi đang tập nói.


  When you have to pause because you can’t remember a particular word or phrase, keep talking using other words to describe what you mean. This will help you leave to be more creative. If you happen to have a way to take notes at the moment, make a note of which words and phrases you forgot. Then, you can look them up and study them for future use in conversation.

  Khi bạn phải tạm ngừng vì không nhớ ra từ hoặc cụm từ nào đó, hãy tiếp tục nói, dùng từ khác để mô tả điều muốn nói. Làm vậy sẽ giúp bạn sáng tạo hơn. Nếu lúc đó có cách nào đó để ghi lại, thì ghi lại từ hay cụm từ bạn quên. Sau đó, bạn có thể tìm và học để sau này dùng để nói tiếp.

  So, just have fun with it and you’ll see your speaking ability improve greatly without realizing it.
  Vì thế, hãy đùa vui bằng cách nói một mình như thế, bạn sẽ thấy trình độ nói của mình tăng lên không ngờ.

 10. #10
  Dạn dày sương gió mmll has a spectacular aura about mmll has a spectacular aura about mmll's Avatar
  Ngay tham gia
  Jan 1970
  Bài viết
  540
  Rep Power
  50

  Re: Vì sao nói tiếng Anh khó như quỷ?

  Cách 6

  6. Translate everything, on the go
  6. Đụng đâu dịch đó  This is an exercise that can be worked into many different parts of your life, just like the reality TV show. Often, when done frequently enough, it almost becomes a habit. Pretty great habit to have, right? To give an example: you’re driving on the road and see a billboard with a funny phrase on it. See if you can translate it and speak your English translation out loud with excellent pronunciation.
  Đây là bài tập có hiệu quả cho mọi chuyện trong đời, y như vụ truyền hình thực tế ấy. Thường thì khi làm đủ nhiều, mọi thứ sẽ thành thói quen. Có thói quen tốt thì tuyệt, phỏng? Ví dụ như: bạn đang chạy xe trên đường thì thấy một bảng quảng cáo to tướng, có in một cụm từ mắc cười. Hãy thử xem bạn dịch nổi cụm đó không, rồi đọc câu dịch thiệt to, thiệt rõ vào.
  Don’t forget to use the awesome apps listed above if you need some help!
  Đừng quên sử dụng các app tuyệt vời tôi đã kể bên trên khi thấy cần được giúp đỡ nhé!  https://www.fluentu.com/blog/english...lish-practice/

+ Trả lời Chủ đề
Quyền viết bài
 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình