Photographer Captures One In A Million Photo
Nhiếp ảnh gia chụp được tấm ảnh (được coi là) 'triệu ảnh có một'


Click image for larger version

Name:	giant-bird-marmuration-starlings-daniel-biber-photography-7-5a4c8a0394e3e__880.jpg
Views:	60
Size:	40.7 KB
ID:	19364

Sometimes in nature things happen that seem too good to be true, perfect coincidences that vividly illustrate the beauty and wonder of the world around us.
Đôi khi trong thế giới tự nhiên có những chuyện xảy ra tuyệt hảo đến độ khó tin, trùng hợp vô cùng, minh chứng hoàn hảo cho thế giới quanh ta thật đẹp và diệu kì.

One such episode occurred over the Costa Brava, in Northeastern Spain, when a mass of starlings began to gather into a shape-shifting cloud, known as a murmuration.
Một hiện tượng như vậy đã xảy ra trên bầu trời Costa Brava, tây bắc Tây Ban Nha: một bầy chim sáo đá hợp thành một đám mây, được gọi là murmuration.

Photographer Daniel Biber from Hilzingen, Germany was there when the starlings began to swirl and twist, most likely the result of a predator such as a falcon or hawk being in the vicinity. It was almost supernatural that in response to the predator, the cloud of starlings ended up twisting and turning themselves into a giant, single bird, as if to say to their tormentor, “we are bigger than you.”
Nhiếp ảnh gia Daniel Biber đến từ Hilzingen, Đức đang có mặt ở đó thì đám chim sáo đá bắt đầu cuồn cuộn lại, rất có thể là do gần đó có kẻ săn mồi là con chim ưng hay con dầu hâu. Đó là cách phản ứng thần kì trước kẻ săn mồi, bầy chim sáo đá sau cùng bất ngờ tự biến đổi thành một con chim khổng lồ như thể nói với kẻ săn mồi "chúng tao to hơn mày."

The photos have earned Mr. Biber a prize in an international photography competition. “Only when I checked the pictures on the computer later, I realised what formation the starlings had created,” he told the Daily Mail. “I was so concentrated on taking pictures at the time that I hadn’t realised that the starlings had created a giant bird in the sky.”
Những bức ảnh ấy giúp ông Biber giành được một giải thưởng trong một cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế. Ông nói với tờ Daily Mail: "Chỉ đến khi sau này kiểm tra lại những bức ảnh đó trên máy tính tôi mới phát hiện ra những chú sáo đá kia tạo thành hình gì. Bấy giờ tôi chỉ lo tập trung chụp hình mà thôi nên không biết rằng bầy sáo đá đã tạo ra một con chim khổng lồ trên bầu trời."

Sometimes in nature things happen that seem too good to be trueImage credits: Daniel Biber/lensculture
Photographer Daniel Biber from Hilzingen, Germany was trying to capture the murmuration of starlings for 4 days when he finally succeededImage credits: Daniel Biber/ SWNS
“I’ve tried to photograph the starlings but it never worked out as well as I hoped for”Image credits: Daniel Biber/lensculture
“I eventually drove to the spot every day for four days in a row in order to capture them”Image credits: Daniel Biber/lensculture
“I was so concentrated on taking pictures at the time that I hadn’t realised that the starlings had created a giant bird in the sky”Image credits: Daniel Biber/lensculture
“It took less than 10 seconds for the birds to create that formation”Image credits: Daniel Biber/lensculture
“I realised that I had captured a unique snapshot, technically, sharp and in high quality”Image credits: Daniel Biber/lensculture
“It usually happens that birds of prey turn up and the starlings then create bizarre forms. It can be quite erratic and completely random”Image credits: Daniel Biber/lensculture
“A number of people were watching this display but they were observing it from other spots and might not have seen what I captured”Image credits: Daniel Biber/lensculture
The incredible images ended up winning an international photography prize!Image credits: Daniel Biber/lensculturehttps://www.boredpanda.com/giant-bir...r-photography/