Say no to water between meals
Không nên vừa ăn vừa uống


photo1491537728996-1491537729134-44-130-308-633-crop-1491537771625-1491740370690.jpg

Glugging water during meals severely hampers your stomach's digestive powers and causes insulin levels to fluctuate significantly, warns Microboitic counsellor Shonali Sabherwal.
Chuyên gia tư vấn Thực Dưỡng Shonali Sabherwal cảnh báo, vừa ăn vừa uống ừng ực làm cho hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả rất nhiều đồng thời khiến lượng insulin bất ổn đáng kể.

To know if you're drinking enough water, it is often said, just check if you are feeling thirsty. If you aren't, your fluid intake is likely to be just about right. But downing glasses of water along with your meals may not be the best time to quench your thirst.
Để biết mình có uống đủ nước hay không, thường thì ta chỉ cần xem mình có khát hay không. Nếu không thấy khát, tức là uống chuẩn rồi. Nhưng trong bữa ăn thì không phải là thời điểm tốt nhất để làm giảm cơn khát đâu.

Macrobiotic counsellor Shonali Sabherwal explains why you should not drink water during your meal.
Chuyên gia tư vấn Thực Dưỡng Shonali Sabherwal giải thích vì sao không nên uống nước khi ăn.

Our stomachs have a knack of knowing when you will eat and starts releasing digestive juices immediately. If you start drinking water at the same time, what you are actually doing is diluting the digestive juices being released to digest your food, thereby hindering them from breaking down food."
Dạ dày chúng ta có khả năng nhận biết thời điểm chúng ta ăn và ngay lập tức tiết ra các dịch tiêu hóa. Nếu lúc này mà uống nước ngay vào thì chúng ta đang pha loãng dịch tiêu hóa đấy, làm trôi đi dịch vị tiết ra để tiêu hóa thức ăn, vì vậy gây cản trở quá trình phân hủy thức ăn.

Research shows that sipping a little water during meals isn't a cause for concern but drinking a glass or two may interfere with digestion. It is best to drink fluids before and two hours after meals as this helps in absorption of nutrients, researchers have found.
Nghiên cứu cho thấy rằng trong bữa ăn mà uống chút nước thì không sao nhưng uống một hay hai cốc thì có thể gây cản trở tiêu hóa. Tốt nhất là uống trước/sau bữa ăn hai tiếng đồng hồ, như vậy sẽ giúp hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn, theo các nhà nghiên cứu.

Drinking water with meals can also cause a surge in your insulin levels, almost like the way high glycemic food would affect you, Sabherwal cautions. "The more insulin is released in to your blood stream, the higher the chances of you storing fat in your body."
Sabherwal cảnh báo, vừa ăn vừa uống còn gây đột biến về nồng độ insulin, giống như ăn phải đồ ăn làm tăng đường huyết vậy. "Lượng insulin càng tăng trong máu thì càng có nhiều nguy cơ bị béo phì."

To avoid watering down your meals, Sabherwal suggests a few don'ts.
Để tránh uống nước khi ăn, Sabherwal gợi ý, chúng ta không nên làm một số việc sau.

"Make sure your food is not too salty as that would aggravate your thirst and trigger your need to down more water. Besides, eating in a hurry will cause you to gulp your food down. Most likely, you would feel the need to wash it down with water while you are at it. Instead, chew, chew and then chew some more. We secrete a lot of digestive juices (enzymes) while chewing, which makes our stomach's job easier."
Không ăn quá mặn vì ăn mặn sẽ gây khát và muốn uống nước. Ngoài ra, ăn uống vội vã sẽ khiến ta nuốt miếng to. Rất có thể sẽ cảm thấy phải uống nước. Thay vào đó, hãy ăn từng chút từng chút một, nhai thật kĩ. Chúng ta sẽ tiết nhiều dịch tiêu hóa (en - zim) hơn, làm cho dạ dày hoạt động dễ dàng hơn.

https://timesofindia.indiatimes.com/...w/10841125.cms