Women are the stronger sex - and here's the scientific proof
Phụ nữ mới là phái mạnh - sau đây là bằng chứng khoa học


Click image for larger version

Name:	photo1491537728996-1491537729134-44-130-308-633-crop-1491537771625-1491740370690.jpg
Views:	31
Size:	233.1 KB
ID:	19387
Eleanor Roosevelt once quipped that a woman is like a tea bag. You can’t tell how strong she is until you put her in hot water.
Bà Eleanor Roosevelt từng dí dỏm ví phụ nữ giống như túi trà lọc. Chỉ khi nhúng vào trong nước nóng, mới thấy hết được sức mạnh của túi trà ấy.

So the former first lady would most certainly have approved of a new study which suggests women, far from being the weaker sex, are much more likely to survive a life-threatening crisis.
Chắc hẳn bà cố đệ nhất phu nhân Mỹ ấy sẽ tán thành một nghiên cứu mới đây cho rằng phụ nữ chẳng những không phải là phái yếu, mà còn là những người dễ sống sót hơn trong tình huống nguy kịch.

Researchers at the University of Southern Denmark trawled through historic data looking at death rates for men and women who suffered famines and epidemics, or who were sold into slavery.
Các nhà nghiên cứu ở Đại học Miền Nam Đan Mạch đã rà soát tư liệu lịch sử tìm hiểu về tỉ lệ tử vong giữa nam và nữ trong các nạn đói và dịch bệnh, hoặc những người bị bán làm nô lệ.

In virtually every case, they found that women survived their ordeals far longer, often outliving their male counterparts by years, even when conditions were equally dire.
Trong hầu hết mọi trường hợp, họ thấy rằng phụ nữ có thể sống sót tốt hơn rất nhiều so với nam giới, thời gian sống nhiều hơn thường tính bằng năm, thậm chí điều kiện sống khó khăn cho nam và nữ là như nhau.

For example, before the Irish Potato Famine, which devastated the country from 1845 to 1849, both men and women lived until they were 38, on average. But at the height of the crisis, although life expectancy dropped to 18.17 for men, it only fell to 22.4 for women.
Ví dụ, trước nạn đói khoai tây ở Ireland, nạn đói làm kiệt quệ nước này những năm 1845-1849, tuổi thọ trung bình của cả 2 giới đều chỉ đến 38 tuổi. Nhưng ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng, tuổi thọ trung bình của nam giới giảm xuống còn 18,17, trong khi ở nữ giới chỉ giảm xuống 22,4 mà thôi.

The same pattern was seen during the Swedish famine of 1772-1773 and the Ukraine harvest failures of 1933. Women also lived longer during two 19th century Icelandic measles outbreaks, with females lasting up to two years longer than men.
Điều tương tự cũng xảy ra trong nạn đói ở Thụy Điển năm 1772-1773 và nạn mất mùa ở Ukraine năm 1933. Phụ nữ cũng sống lâu hơn 2 tuổi so với nam giới trong hai dịch sởi ở Iceland thế kỷ 19.

Lead author Dr Virginia Zarulli, assistant professor of epidemiology, writing in the journal PNAS said: “The conditions experienced by the people in the analysed populations were horrific. Even though the crises reduced the female survival advantage in life expectancy, women still survived better than men."
Tiến sĩ trưởng nhóm nghiên cứu Virginia Zarulli - trợ lý giáo sư khoa dịch tễ học, viết trên tạp chí PNAS: "Những điều kiện mà con người trải qua được lựa chọn để nghiên cứu ấy là những thảm họa. Nhưng dù trải qua những cuộc khủng hoảng làm giảm tuổi thọ trung bình của phụ nữ, thì nữ giới vẫn sống sót tốt hơn nam giới".

The researchers said the results suggest that women are fundamentally biologically ‘hardier’ than men, which may be due to differences in sex hormones. Oestrogen is a known anti-inflammatory which also protects the vascular system, while testosterone is a risk factor for many fatal diseases. The male sex hormone may also harm the immune system.
Các nhà nghiên cứu nêu ra kết luận rằng cơ bản về mặt sinh học, phụ nữ "mạnh mẽ" hơn nam giới, có thể là do hormone sinh dục khác nhau ở hai giới. Ai cũng biết estrogen kháng viêm, còn có tác dụng bảo vệ hệ mạch, trong khi testosterone lại là yếu tố nguy cơ cho nhiều bệnh hiểm nghèo. Hoóc - môn sinh dục nam cũng như gây hại hệ miễn dịch.

Evolutionary scientists believe that women may have a boosted immune system because they need to survive for at least nine months to give birth.
Các nhà khoa học theo thuyết tiến hóa cho rằng phụ nữ có hệ miễn dịch tốt hơn bởi vì họ cần được như vậy để sống sót trong ít nhất là 9 tháng mang thai.

Robin Dunbar, Professor of Evolutionary Psychology at Oxford University, said: “I think the answer possibly lies in the fact that males are more fragile.
Robin Dunbar, giáo sư Tâm lý Tiến hoá tại trường Đại học Oxford, nói: "Tôi cho rằng câu trả lời có thể trên thực tế là nam giới ... yếu hơn (nữ giới).”

Men consume tobacco, alcohol, and psychoactive substances in greater quantities, drive less safely, and eat less salubriously than women do; this results in elevated risks of cardiovascular diseases, lung cancer, liver cirrhosis, and accident fatalities.
Nam giới hút thuốc, uống rượu, sử dụng nhiều chất kích thích, lái xe lạng lách phóng nhanh vượt ẩu, và ăn uống thiếu điều độ hơn phụ nữ; dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch, ung thư phổi, xơ gan, và tử vong do tai nạn.

Prof Max Headley, Professor of Physiology at the University of Bristol, added: " “It's well-known that women tend to have more subcutaneous fat and a lower metabolic rate. So their stores of energy are likely to last longer under conditions of famine."
Giáo sư Max Headley chuyên ngành sinh lí học tại ĐH Bristol bổ sung: "Phụ nữ thường có nhiều mỡ dưới da hơn và cơ thể có tốc độ trao đổi chất thấp. Do đó năng lượng của phái nữ có thể giữ được lâu hơn, tăng sức chịu đựng trong trường hợp có nạn đói".

http://www.telegraph.co.uk/science/2...e-threatening/